Strona główna » ESCR informacje dla uczestników z Polski

ESCR informacje dla uczestników z Polski

A+ A-
 

Bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w kongresie ESCR 2016 w Krakowie.  Dla polskich uczestników oferowana jest specjalna zredukowana opłata rejestracyjna na cały kongres w wysokości 100 EUR. Pod nazwą "uczestnicy z Polski" rozumie się uczestników pracujących w Polsce. Warunkiem uzyskania zniżki jest wysłanie aplikacji mailem na adres (office@escr.org) i przesłanie, mailem lub faxem listu potwierdzonego przez kierownika pracowni, napisanego na oficjalnym blankiecie szpitalnym, potwierdzającego miejsce pracy oraz członkostwo w ESCR. W przypadku braku tych dokumentów, opłata rejestracyjna zostanie automatycznie podwyższona do pełnej wysokości.

Bardzo polecamy udział w tym kongresie - to niepowtarzalna okazja, aby zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami kardiologicznej diagnostyki obrazowej.

 

 
 

Copyright © 2016