Strona główna » DYPLOM UZNANIA

DYPLOM UZNANIA

A+ A-
 

Przyznaje się osobom, które w swojej działalności przyczyniły się do rozwoju polskiej radiologii w skali swojego środowiska

 

Regulamin przyznania dyplomu uznania

  

  1. Dyplomy przyznawane są co trzy lata, w cyklach związanych z kolejnymi Zjazdami PLTR.
  2. Wniosek może złożyć: członek PLTR, Zarząd Główny, Oddziały i Sekcje Towarzystwa.
  3. Wniosek winien zawierać:
    formalny wniosek podpisany przez wnioskującego, wraz z uzasadnieniem (należy podkreślić zasługi osoby nominowanej dla środowiska radiologicznego).
  1. Wnioski winny być składane na ręce Przewodniczącego zarządu oddziału terenowego PLTR lub Przewodniczącego zarządu sekcji. Na zebraniu oddziału lub sekcji następuje głosowanie nad przedstawionymi wnioskami.
  2. Zaopiniowane w ten sposób pozytywnie wnioski zostają przekazane do Zarządu Głównego PLTR.
  3. Na posiedzeniu Zarządu Głównego PLTR następuje zatwierdzenie pozytywnie zaopiniowanych (w czasie zebrań oddziałów lub sekcji) wniosków w drodze głosowania.
  4. Dyplomy uznania zostają wręczane w czasie zebrań oddziałów lub sekcji, następujących po odbytym Zjeździe PLTR.
 

 
 

Copyright © 2016