Strona główna » COROCZNA NAGRODA ZA NALEPSZĄ PUBLIKACJĘ W POLISH JOURNAL OF RADIOLOGY

COROCZNA NAGRODA ZA NALEPSZĄ PUBLIKACJĘ W POLISH JOURNAL OF RADIOLOGY

A+ A-
 

Przyznawana jest wspólnie przez Zarząd Główny Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Redakcję Polish Journal of Radiology dla autorów publikacji o największej liczbie cytowań.

Dotyczy pracy oryginalnej lub poglądowej z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej opublikowanej w Polish Journal of Radiology. Nie dotyczy publikacji opublikowanych w formie streszczeń. Praca winna być afiliowana z jednostki krajowej.

Ocenie poddawana jest liczba cytowań pracy w następnym pełnym roku kalendarzowym po jej publikacji. Przykładowo w 2014 roku będą poddawane ocenie cytowania z 2013 roku prac  opublikowanych w 2012 r .Nagrodzona zostanie praca o największej liczbie cytowań  w piśmiennictwie zagranicznym i krajowym według bazy SCOPUS, z wyłączeniem autocytowań.  

Cytowania w ocenianym roku  będą poddawane wspólnej ocenie Redakcji i Komisji Nauki Zarządu Głównego PLTR 31.03.następnego roku w oparciu o bazę SCOPUS.

Laureaci nagrody otrzymują dyplomy oraz nagrodę finansową, której wysokość będzie ustalana co roku przez Zarząd PLTR i Redakcję PJR.

 

 
Partnerzy
 

Copyright © 2016