Strona główna » 2005 4

2005 4

A+ A-
 

Rok 2005 tom 70 zeszyt 4

Original Article

 

 

Barbara Hendrich, Arkadiusz Hojny, Krzysztof Kowalewski, Jacek Filarski, Marek Sąsiadek

Wartość wenografii TK w diagnostyce malformacji żylnych mózgowia

The value of CT venography in assessing cerebral venous malformations

 

7

Anna Piekarska, Joanna Zboińska, Janusz Piekarski

Wyniki badań obrazowych mózgu (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego) chorych na neuroinfekcje

CT and MRI findings in patients with neuroinfections  

13

Marzanna Obrzut, Anna Staniszewska

Możliwość redukcji dawek w tomograficznych badaniach mózgowia - weryfikacja kliniczna

Clinical verification of the possibility of dose reduction in CT scanning of the brain

 

20

Mariusz Głowacki, Krzysztof Czernicki, Jerzy Jurkiewicz, Nestor Walasek

Znaczenie teleradiologii w neurochirurgii - ocena na podstawie doświadczeń Kliniki Neurochirurgii IMDiK PAN

Teleradiology in neurosurgery, based on the experience of the Department of Neurosurgery, Polish Academy of Sciences

 

27

Marek Olszycki, Marcin Kozakiewicz, Piotr Arkuszewski, Arkadiusz Rotkiewicz, Ludomir Stefańczyk

Obrazowanie metodą MR i TK alloplastycznych materiałów protezujących oczodołów

MR and CT imaging of orbital alloplastic prostheses

 

35

Marzanna Obrzut, Anna Staniszewska

Wyniki klinicznej weryfikacji redukcji dawek dla pacjentów w przeglądowej tomografii komputerowej zatok przynosowych

Patient dose reduction in CT screening of nasal sinuses: results of clinical verification
 

41

Anna Siemianowicz, Wojciech Wawrzynek, Anna Pilch-Kowalczyk, Bogdan Koczy, Jan Baron, Sabina Kasprowska, Anna Kwaśniewska

Ocena złamań kręgosłupa szyjnego u osób dorosłych w spiralnej tomografii komputerowej

Evaluation of cervical spine fractures in adults in spiral computed tomography

 

47

Anna Ciechomska, Małgorzata Serafin-Król, Renata Andrysiak, Artur Bachta, Witold Tłustochowicz, Leszek Królicki, Wiesław Jakubowski

Rezonans magnetyczny i ultrasonografia w diagnozowaniu zapalenia stawów rąk - porównanie metod

Magnetic resonance imaging and ultrasonography in diagnosing arthritis of the hand joints: a comparative study  

55

Violetta Posio, Anna Walecka, Ludmiła Halczy-Kowalik

Videorentgenograficzna ocena zaburzeƒ połykania po wycięciu języka z powodu nowotworu

Video fluoroscopic evaluation of swallowing disturbances after glossectomy due to neoplasm

66

Marek Pasławski, Witold Kołtyś, Janusz Złomaniec

Odpowiedź raka przełyku na chemioterapię przedoperacyjną w tomografii komputerowej

Esophageal carcinoma response to neoadjuvant chemotherapy in CT examination

73

Dariusz Kusak, Tadeusz Biegański

Szerokość przewodu żółciowego wspólnego u chorych z kamicą pęcherzykową i po cholecystektomii; ultrasonograficzna ocena 1436 pacjentów

Common bile duct diameter in patients with cholelithiasis and/or post-cholecystectomy: ultrasound evaluation of 1436 subjects

 

79

Jarosław Ćwikła, Anna Nasierowska-Guttmejer, Krzysztof Jeziorski, Andrzej Cichocki, Marek Durlik, Piotr Andziak, Jerzy Walecki

Algorytm diagnostyczny guzów neuroendokrynnych układu pokarmowego (GEP-NET) i oskrzeli

Diagnostic algorithm of neuroendocrine tumors of the digestive system (GEP-NET) and bronchi

 

87

Marek Pasławski

Ostry zator płuc w spiralnej tomografii komputerowej

Acute pulmonary embolism in helical computed tomography

 

97

Reviews
 
 

Joanna Konarzewska, Anna Zawadzka-Kepczyńska, Anna Kawińska-Kiliańczyk, Iwona Domżalska-Popadiuk, Agnieszka Bianek-Bodzak

Szczelina pozioma w obrazach radiologicznych klatki piersiowej noworodka - implikacje kliniczne

Horizontal fissure on neonatal plain chest radiographs: clinical implications
 

104

Lech Cyryłowski, Marek Brzosko, Iwona Brzosko, Anna Walecka, Adam Koryzma, Krzysztof Prajs

Rola diagnostyki obrazowej w ocenie stopnia uszkodzenia kręgosłupa szyjnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Role of imaging diagnostics in assessment of involvement of the cervical spine in patients with rheumatoid arthritis

109
 
Case Reports
 

 
Andrzej Dorobisz, Artur Ruciński, Barbara Ujma-Czapska, Maria Grotowska, Urszula Zaleska-Dorobisz

Niespodziewany przebieg leczenia 13-letniego chłopca z napadowymi jednoocznymi zaburzeniami widzenia

Unexpected course of treatment in a thirteen-year-old boy with unilateral vision disorder

114

 
Katarzyna Laskowska, Małgorzata Burzyńska-Makuch, Stanisław Pilecki, Sylwia Drewa, Władysław Lasek, Roman Junik

Liczne ogniska autotransplantacji tkanki śledzionowej - "splenosis" w badaniach obrazowych

Multiple foci of splenic tissue autotransplantation: Splenosis in diagnostic imaging

 

 
 

Copyright © 2016