Strona główna » 2005 3

2005 3

A+ A-
 

Rok 2005 tom 70 zeszyt 3

ORIGINAL ARTICLES

 

Urszula Zaleska-Dorobisz, Wojciech Jaworski, Piotr Ziółkowski, Bogusław Jankowski, Ewa Gorczyńska, Elżbieta Czapiga, Adam Maciaszek, Krzysztof Moroń

Przydatność ultrasonografii w diagnostyce i monitorowaniu leczenia ostrych chorób jamy brzusznej u dzieci z chorobą nowotworową

The utility of ultrasonography in the diagnostics and monitoring of treatment of acute abdominal pain in children with neoplasms

7

Ewa Skłodowska, Tadeusz Biegański

Defekografia i wlew doodbytniczy w ocenie przyczyn zaparć przewlekłych i nietrzymania stolca u dzieci

Defecography and barium enema in evaluation causes of constipation and fecal incontinence in children

16

Anna Chodorowska, Zdzisława Bem

Wartość spiralnej tomografii komputerowej w diagnostyce tętniaków aorty brzusznej

Value of helical computed tomography in diagnosing abdominal aorta aneurysms

27

Anna Szymańska, Radosław Pietura, Wojciech Krzyżanowski, Marcin Szymański, Ireneusz Fatek, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska

Angiografia tętnic szyjnych w diagnostyce i planowaniu leczenia chorych z naczyniako-włókniakiem młodzieńczym

Carotid angiography in the diagnosis and treatment planning of juvenile angiofibroma

35

Danuta Łosowska-Kaniewska, Ludomir Stefańczyk, Tadeusz Biegański

Diagnostyka obrazowa choroby Coatsa

Diagnostic imaging in Coats’ disease

41

Ewa Pacholec, Jan Świątkowski, Włodzimierz Chmielewski, Ewa Jarkiewicz-Kochman, Marek Gołębiowski

Zmiany urazowe nasady bliższej kości piszczelowej – trudności diagnostyczne, techniki obrazowania

Analysis of injuries to the proximal tibia based on different diagnostic methods: Diagnostic difficulties

46

Agnieszka Blok, Waldemar Weiss, Marek Lewandowski

Morfologia złamań kości piętowej w obrazach tomografii komputerowej. Analiza materiału własnego

Morphology of fractures of the calcaneus in CT scans: Analysis of own material

52

Katarzyna Laskowska, Małgorzata Marzec, Zbigniew Serafin, Elżbieta Nawrocka, Władysław Lasek, Joanna Wiśniewska-Szmyt, Jacek Kubica

Wpływ wyboru fazy bramkowania na jakość rekonstruowanych obrazów tętnic wieńcowych w wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej

Influence of gating phase selection on the image quality of coronary arteries in multidetector-row computed tomography

57

Grzegorz Tatoń, Eugeniusz Rokita, Marek Sierżęga, Stanisław Kłęk, Jan Kulig, Andrzej Urbanik

Oprogramowanie do rekonstrukcji i analizy 3D obrazów diagnostycznych

Software for 3D diagnostic image reconstruction and analysis

64

Jacek Janica, Jerzy Polaków, Wojciech Serwatka, Andrzej Ustymowicz, Urszula Łebkowska, Abdulwahed Alathaki, Jerzy Walecki, Jerzy Robert Ladny

Przydatność szerokopasmowego odwróconego w fazie obrazowania harmonicznego z wykorzystaniem Dopplera mocy w diagnostyce naczyniaków wątroby.
Usefulness of contrast-enhanced phase-inversion harmonic power Doppler imaging in the diagnosis of hepatic hemangiomas

73

REVIEW ARTICLES

 

Marek Pasławski

Rak przełyku: naciek narządów sąsiednich w tomografii komputerowej

Esophageal carcinoma: invasion of adjacent structures in computed tomography

79

 

CASE REPORTS

 

Monika Czarnowska, Dominika Studniarek, Dorota Socha-Korybalska, Krystyna RaczyńskaCiało obce w oczodole – trudności diagnostyczne – opis przypadku

Diagnostic difficulties with intraorbital foreign bodies: A case report

86

Aneta Czerniewicz-Kamińska, Przemysław Jaświec, Jacek Nowicki, Bartłomiej K´dzierski, Tadeusz Janeczek, Krzysztof Wilczyński, Edmund Prudlak

Trudności diagnostyczne w różnicowaniu guzów neurogennych przestrzeni przygardłowej w obrazach uzyskanych metodą spiralnej tomografii komputerowej – opis przypadku

Diagnostic difficulties in the differentiation of neurogenic tumors of the parapharyngeal space in helical CT evaluations: A case report

90

Małgorzata Wilczyńska, Ewa Gulczyńska, Krzysztof Rybka, Artur Kobielski, Tadeusz Biegański

Patologiczny obraz naczyń prążkowiowo-wzgórzowych u noworodka z wrodzoną infekcją CMV

Lenticulostriate vasculopathy in a newborn with congenital CMV infection

93

Grzegorz Meder, Władysław Lasek, Witold Hryncewicz, Maciej Świątkowski, Agnieszka Meder

Zwężenie światła i masywne zwapnienia jako następstwa zakrzepicy w żyle głównej dolnej. Obrazowanie w spiralnej tomografii komputerowej z zastosowaniem techniki modelowania

Critical stenosis and massive calcifications secondary to infra-renal vena cava thrombosis. Multi-slice computed tomography volume-rendering imaging

96

Maciej Michalak, Magdalena Huba, Małgorzata Kiraga, Piotr Słyk

Pseudo tętniak olbrzymi tętnicy śledzionowej

Giant splenic artery pseudoaneurysm

99

Maria Uliasz, Jarosław Màdzik, Anna Romaniuk-Doroszewska, Teresa Klepacka

Trudności w diagnostyce guza okołonerkowego u rocznego dziecka z nadciśnieniem tętniczym nerkopochodnym

A Case of Diagnostic Difficulties of Perirenal Tumor in a 1-year-old Child with Renovascular Hypertension

103

Andrzej Ustymowicz, Jacek Janica, Andrzej Lewszuk, Kazimierz Kordecki, Hady Razak Hady

Ultrasonograficzna ocena izolowanego urazu pęcherzyka żółciowego na skutek tępego urazu brzucha; opis przypadku

Sonographic evaluation of isolated gallbladder contusion following blunt abdominal trauma: Case report

109

Stanisław Molski, Agnieszka Żurada, Grzegorz Meder, Władysław Lasek

Skręt szypuły śledziony wędrującej u pacjentki z nerką podkowiastą

Torsion of wandering spleen in patient with horseshoe kidney

112

VARIA

 

VARIA

119

 

 
 

Copyright © 2016