Strona główna » 2005 1

2005 1

A+ A-
 

Rok 2005 tom 70 zeszyt 1

ORIGINAL ARTICLES

 

Barbara Górecka-Szyld, Jan Lubiński, Grażyna Wilk, Przemysław Dul, Aleksander Falkowski, Tomasz Huzarski, Aleksandra Tołoczko-Grabarek
Obrazy mammograficzne i sonomammograficzne raka sutka u pacjentek objętych genetycznie, w tym z wykrytą mutacją BRCA1
Mammographic and sonomammographic patterns of breast cancer in women belonging to a genetically confirmed risk group with a detected BRCA1 gene mutation

 

7

Tomasz Mierzwa, Witold Kowalski, Ryszard Laskowski, Krzysztof Pławski, Barbara Bobek-Billewicz, Jadwiga Szabo-Moskal
Analiza metod diagnostycznych wycieku z brodawki sutkowej u pacjentek poddanych leczeniu operacyjnemu
Assessment of nipple discharge diagnostic methods in operated patients

 

14

Monika Barczewska, Wojciech Maksymowicz, Jerzy Walecki, Jarosław Łyczek, Jarosław Beta, Tomasz Bulski
Różnicowanie popromiennej martwicy i wznowy złośliwego guza mózgu u pacjentów leczonych przy pomocy brachyterapii Ir 192 metodą HDR w oparciu o analizę spektroskopową widma metabolitów z użyciem H1-MRS
Differentiation between radionecrosis and malignant brain tumor recurrence in patients treated by Ir192 HDR brachytherapy: H1-MRS analysis of the brain metabolic spectrum

 

22

Katarzyna Jarus-Dziedzic, Jerzy Jurkiewicz, Zbigniew Czernicki, Ewa Fersten, Mariusz Głowacki, Piotr Marszałek, Wojciech Zabołotny, Paweł Karłowicz
Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska (TCD) u chorych z poszerzonym układem komorowym - poszukiwanie dodatkowych wskaźników kwalifikacji do zabiegu implantacji układu zastawkowego
Transcranial Doppler (TCD) ultrasonography in patients with ventriculomegaly: investigation of additional parameters for qualifying shunt implantation

 

27

Jerzy Walecki, Jolanta Sikorska, Piotr Andziak, Mirosław Nowicki, Mariusz I. Furmanek, Adam Łukasiewicz, Maciej Sybilski
Przydatność badania perfuzyjnego TK (p-TK) w ocenie przepływu mózgowego i autoregulacji u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej przed i po zabiegu operacyjnym lub stentowaniem - doniesienie wstępne
The usefulness of perfusion CT (p-CT) in the assessment of brain perfusion and autoregulation in patients with carotid stenosis before and after surgery or stenting: a preliminary report

 

35

Piotr Pieniążek, Piotr Wojtek, Marek Konopka, Roland Rosenberger, Joanna Pilch-Kowalczyk, Marek Sąsiadek
Wartość obrazowania dyfuzyjnego MR za pomocą aparatu niskopolowego w ostrym okresie udaru niedokrwiennego mózgowia
Value of low-field diffusion-weighted MR in acute phase of ischemic stroke

 

48

Jerzy Walecki, Mirosław Nowicki, Kazimierz Kordecki, Piotr Andziak, Marek Gacko, Adam Łukasiewicz
Porównanie przydatności 3D angio-TK z innymi metodami oceny morfologii tętniaka aorty brzusznej przed planowanym zabiegiem przezskórnej implantacji stentgraftu.
Comparison of the usefulness 3D CTA with other methods to estimate morphology of abdominal aortic aneurysm before endovascular aneurysm repair

52

Edyta Szurowska, Michal Studniarek, Robert Rzepko, Adam Zapasnik, Ewa Izycka-Swieszewska, Joanna Pienkowska, Monika Klimkowska
Przydatność poszczególnych faz wielofazowej spiralnej tomografii komputerowej w wykrywaniu przerzutów nowotworowych do wątroby.
The ability of consecutive phases of multiphase spiral CT to detect liver metastases

 

61

Urszula Zaleska-Dorobisz, Elżbieta Czapiga, Wojciech Apoznański, Bernarda Kazanowska, Krzysztof Moroń
Ultrasonografia dopplerowska w diagnostyce nowotworów jąder u dzieci.
Color Doppler sonography in the diagnostics of testicular tumors in children

 

68

Stanisław Skrzelewski, Tadeusz F. Krzemiński, Konstanty Ślusarczyk, Jerzy Nożyński, Agnieszka Kędzia, Maurycy Porc
Technika angiografii tętnic wieńcowych szczura
The study of an angiography technique on rat coronary arteries

 

77

Robert Chrzan, Andrzej Urbanik, Wadim Wojciechowski, Amira Bryll
Realizacja i użytkowanie sieci PACS w zakładzie radiologii - doświadczenia własne
Implementation and use of a PACS network in a radiology department: own experience

 

82

REVIEW ARTICLES

 

 

Urszula Grzesiakowska, Małgorzata Tacikowska
Diagnostyka obrazowa zmian regionu podstawy czaszki
Imaging of the base of the skull

 

90

CASE REPORTS

 
Sylwia Trzeszkowska-Rotkegel, Halina Bubała, Zuzanna Jackowska, Hanna Borowiak, Jolanta Myga-Porosiło, Stanisław Skrzelewski
Współistnienie choroby Ollier’a i nieziarniczego chłoniaka złośliwego u dziewięcioletniegochłopca
Coexistence of Ollier’s Disease and non-Hodgkin’s lymphoma in a nine-year-old boy

 

98

Iwona Trzcinska, Małgorzata Burzyńska-Makuch, Władysław Lasek
Przypadek regresji makrogruczolaka przysadki po przebytym krwawieniu do guza.
Regression of pituitary macroadenoma after intratumoral hemorrhage

 

102

Łukasz Ostrowski, Joanna Ostrowska, Ewa Nowacka-Cieciura, Magdalena Durlik, Marek Gołębiowski
Aspergilioza płuc u pacjenta po przeszczepie nerki - opis przypadku
Pulmonary aspergillosis in renal transplant recipient: case report

 

107

Wojciech Sraga, Stanisław Skrzelewski, Jolanta Myga, Jan Głowacki, Hanna Borowiak, Rafał Kachel, Natalia Soroka
Zapalny tętniak aorty brzusznej - opis przypadku
Inflammatory Abdominal Aneurysm - case report

 

112

Maria Giżewska, Lech Cyryłowski, Arkadiusz Bieleninik, Grażyna Abramczyk, Przemysław Nowacki, Teresa Adamczyk, Mieczysław Walczak
Znaczenie badania tomografii rezonansu magnetycznego mózgowia w diagnostyce deficytu kinazy pantotenowej (dawniej choroby Hallervordena-Spatza) - opis przypadku
The role of brain magnetic resonance imaging in the diagnosis of pantothenate kinase deficiency (previously Hallervorden-Spatz disease): case report

 

116

Maria Giżewska, Anna Walecka, Zdzisława Rosińska, Wioletta Bich, Izabella Doniec-Zawidzka, Mieczysław Walczak
Dysplazja obojczykowo-czaszkowa u 15-miesięcznego chłopca i 14-letniej dziewczynki - prezentacja kliniczna i obraz radiologiczny
Cleidocranial dysplasia in a 15-month-old boy and a 14- year-old girl: clinical and radiological presentation 

121

Robert Juszkat, Artur Radziemski, Grzegorz Oszkinis, Marek Jemielity, Olga Trojnarska
Endowaskularne leczenie tętniaka aorty piersiowej powstałego po operacji koarktacji aorty.
Endovascular treatment of an Aneurysm of the Thoracic Aorta arising after an operation for Coarctation of the Aorta

 

126

Agata Stanek, Grzegorz Cieślar, Małgorzata August, Adam Kulicz, Małgorzata Cak, Tomasz Biniszkiewicz, Aleksander Sieroń
Rzadka anomalia rozwojowa wyrostka kolczystego kręgu szyjnego (hiperplazja wyrostka kolczystego kręgu C5) - opis przypadku
A rare developmental anomaly of a spinous process on a cervical vertebra (hyperplasia of spinous process C5): case history

 

130

VARIA

 

VARIA

135

 

 
 

Copyright © 2016