Strona główna » 2004 3

2004 3

A+ A-
 

Rok 2004 tom 69 zeszyt 3

ORIGINAL ARTICLES

 

 

Dorota Werel, Eugeniusz Tarasów, Barbara Darewicz, Wojciech Dzienis, Andrzej Ustymowicz, Agnieszka Orzechowska-Bobkiewicz, Jerzy Wałecki
Wartość sekwencji HASTE urografii MR w diagnostyce przewlekłych bólów okolicy lędźwiowej pochodzenia nerkowego
The value of HASTE MR urography in the diagnosis of the chronić nephrogenic flank pain
 

7

Władysław Lasek, Joanna Rosińska-Migda, Sławomir lęka, Marian Migda, Maciej Karolkiewicz
Przydatność badania ultrasonograficznego i badania hydrosonograficznego w diagnostyce zmian patologicznych żotądka u pacjentów z wywiadem wrzodowym
The usefulness of ultrasonography and hydrosono-graphy in diagnostics of gastric pathologies in patients with h i story of ulcerative disease
 

14

Anna Drelich-Zbroja, Tomasz Jargietlo, Wojciech Krzyżanowski, PiotrKurczab, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Diagnostyczne znaczenie Levovistu w ultrasonograficznym obrazowaniu zwężeń tętnic nerkowych u chorych z naczyniowo-nerkowym patomechanizmem nadciśnienia, przed i po angioplastyce balonowej
The diagnostic value of Levovist in Doppler imaging of renal artery stenosis in patients with renovascular hypertension before and after angioplasty
 

21

Katarzyna Jaruszewska-Oriicka, Władysław Lasek, Przemysław Czyszkowski, Tadeusz Szylberg
Znaczenie MR w kwalifikowaniu chorych ze zmianami przerzutowymi w wątrobie do postępowania terapeutycznego
Significance of MR imaging in determining the suitability of patients with metastatic changes in the liver for treatment procedures
 

27

Adrianna Grabowska, Zofia Mariuk, Ewa Andrzejewska
Zmiany w układzie oddechowym u dzieci leczonych z powodu oparzeń skóry
Respiratory tract abnormalities in children with scald burns
 

34

Agnieszka Chyczewska, Władysław Lasek, Ferdinando Draghi, Laura Madonia
Ultrasonograficzna diagnostyka guzów i zmian guzopodobnych przedramienia i ręki
Ultrasound diagnosis of tumors and tumor-like lesions in the hand
 

38

Jadwiga Szabo-Moskal, Małgorzata Stus/ńska, Barbara Bobek-Billewicz
Galaktografia -doświadczenia własne
Galactography - own experiences
 

45

Marek Pasławski, Janusz Zlomaniec
Przyczyny niejednorodnej gęstości miąższu płucnego w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości
Inhomogeneous lung densities in high resolution computed tomography
 

50

Władysław Lasek, Zbigniew Serafin, Piotr Strześniewski, Leszek Marchocki, Heliodor Kasprzak
Przeznaczyniowe leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych przy użyciu spiral odczepialnych - doświadczenia własne
Endovascular treatment of intracranial aneurysms with the use of detachable coils - own experience
 

57

Andrzej Urbanik, Jerzy Wałecki, Justyna Kozub, Barbara Sobiecka, Mirosława Orlowiejska, Rafał Motyl, Andrzej Szczudlik
Ocena fizjologicznego starzenia się mózgu przy pomocy protonowej spektroskopii MR
The evaluation of physiological aging of the brain using MR proton spectroscopy
 

62

Anna Zymon-Zagórska, Stanisław Kwiek, Jan Baron, Joanna Gibińska, Piotr Bażowski, Małgorzata Pięta, Joanna Pilch-Kowalczyk, Adam Wolwender
Skuteczność metody TK w diagnostyce obszaru kąta mostowo-móżdżkowego
Efficacy of CT in diagnostics of cerebellopontine angle region
 

68

Anna Salagierska-Barwińska, Bożena Góraj
Ocena lateralizacji językowej metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego (cRM)
Assessment of language lateralization with functional magnetic resonance imaging (fMRI)

76

Marek Konopka, Joanna Pilch-Kowalczyk, Marcin Hartel, Joanna Gibińska, Marek Pilch-Kowalczyk, Anna Zymon-Zagórska, Marek Sąsiadek, Jan Baron
Współczynnik przepuszczalności w obszarach uznanych za zawał i penumbrę u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Permeability surface in suspected infarct and penumbra areas of the brain in acute ischemic stroke patients

82

Marek Olszycki, Marcin Kozakiewicz, Piotr Arkuszewski, Piotr Grzelak, Ludomir Stefańczyk
Wtórne rekonstrukcje obrazowe TK i MR zmian pourazowych części twarzowej czaszki
CT and MRI post-processing reconstructions in maxillo-facial trauma
 

87

Krzysztof Rybka, Maria A. Staniszewska, Tadeusz Biegański
Znaczenie parametrów ekspozycji dla jakości obrazów w jednorzędowej tomografii komputerowej
Influence of exposure parameters on image quality in single-slice computed tomography (CT)
 

94

REVIEW ARTICLES

 

 

Marek Pasta wski, Witold Krupski, Janusz Zlomaniec
Rozstrzenia oskrzeli w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości
Bronchiectases in high resolution computed tomography
 

100

Zbigniew Serafin, Władysław Lasek, Katarzyna Laskowska, Małgorzata Marzec, Elżbieta Nawrocka
Ilościowe oznaczanie zwapnień w tętnicach wieńcowych za pomocą wielorzędowej tomografii komputerowej. Opis metody i zastosowanie kliniczne
Quantification of coronary artery calcifications with multislice computed tomography. Method description and clinical implications
 

115

C A S E

 

 

Andrzej Tadeusz Dorobisz, Urszula Zaleska-Dorobisz, Jerzy Garncarek, Krzysztof Moroń
Tętniak tętnicy ramiennej u 9- letniego chłopca
Brachial artery aneurysm in a nine-year-old boy
 

123

Maciej Szatkowski, Izabela Jaraczewska, Małgorzata Biesiadko, Ewa Gorczyca-Wiśniewska, Mariusz Furmanek
Dyskrepancje diagnostyczne w ocenie unaczynienia nerek w przebiegu rozwarstwienia tętniaka aorty brzusznej - opis przypadku
Diagnostic discrepancies in kidney perfusion examination in dissecting abdominal aorta aneurysm - case report
 

127

Bożena Gabrysiak, Jacek Gabrysiak, Dorota Grochulska
Torbiel prawego przewodu wątrobowego powikłana kamicą - opis przypadku
The cyst of right hepatic duet complicated by cysto-lithiasis - a case report

131

VARIA

 

 

VARIA

 

135

 

 
 

Copyright © 2016