Strona główna » 2004 2

2004 2

A+ A-
 

Rok 2004 tom 69 zeszyt 2

ORIGINAL ARTICLES
 

 

Agnieszka Pawłowska, Jerzy Walecki, Tomasz Gabryelewicz, Jarosław Ćwikła, Maria Barcikowska
Zmiany stężeń N-acetyloasparginianu,choliny i mioinozytolu w obrębie formacji hipokampa w grupie osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI)w spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego (1 H MRS). doniesienie wstępne
N-acetylaspartate,choline and myoinositol concentra- tion changes in proton MR spectroscopy (1 H MRS) of hippocampal formation in patients with mild cognitive impairment (MCI) - preliminary study
 

7

Eugeniusz Tarasow, Jerzy Walecki, Bożena Kubas, Zbigniew Czernicki, Janusz Lewko, Jan Podgorski, Maria Sokół
Wartość 1 H MRS w ustaleniu rozległości nacieku okołoguzowego u chorych z glejakiem mózgu
The importance of 1 H MRS examination in the assess-ment of peritumor infiltration in patients with cere-bral glioma
 

16

Mohamed Mohamed, Renata Poniatowska, Romana Bogusławska, Renata Krawczyk, Grzegorz Rejnowski, Jarosław Ryterski, Jerzy Tarakowski, Tadeusz Mendel
Wczesne objawy ostrego udaru niedokrwiennego w obszarze ukrwienia tętnicy środkowej mózgu w badaniu TK
Early CT findings in acute middle cerebral artery ischemia
 

24

Ewa Piłkowska, Romana Bogusławska, Wanda Sobczyk, Jerzy Kulczycki, Renata Krawczyk, Teresa Jakubowska, Jarosław Ryterski, Grzegorz Rejnowski
Nietypowe przypadki SSPE - różnice w symptomatologii klinicznej i zmian w badaniu MR mózgu
Atypical cases of SSPE -differences in clinical and brain MRI symptomatology
 

30

Renata Krawczyk, Renata Poniatowska, Romana Bogusławska, Anna Bochyńska, Jarosław Ryterski, Adam Kobayashi, Maroun Chahwan, Zofia Łysiak
Dyfuzyjne badanie rezonansem magnetycznym w aparacie niskoteslowym - metoda i jej zastosowanie kliniczne w diagnozowaniu wczesnego udaru niedokrwiennego
Clinical application of diffusion-weighted MRI at a low Tesla system in diagnosis of an early acute stroke
 

35

Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec, Bożena Kubas
Obraz MR w spastycznym mózgowym porażeniu dziecięcym . w korelacji z rozwojem ruchowym i stopniem upośledzenia umysłowego
MRI in spastic cerebral palsy-correlations with motor development and mental retardation
 

41

Tomasz Turek, Marek Sasiadek
Analizakorelacji pomiędzy obrazem tomografii komputerowej, a objawami klinicznymi u chorych z urazami kręgosłupa
An analysis of the correlation between CT images andclinical findings in spinal trauma patients
 

48

Anna Szymańska, Radosław Pietura, Anna Drelich-Zbroja, Wiesław Gołabek, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w rozpoznawaniu i ocenie rozległości naczyniakowłókniaka młodzieńczego
Computed tomography and magnetic resonance imaging in diagnosis and evaluation of the juvenile nasopharyngeal angiofibroma
 

53

Andrzej Ustymowicz, Iwona Obuchowska, Zofia Mariak, Jacek Janica
Dopplerowska ocena łożyska naczyniowego oka u chorych z pourazowa neuropatią nerwu wzrokowego
Color Doppler sonography of the ocular vessels in patients with traumatic optic neuropathy
 

59

Monika Bekiesińska-Figatowska, Mariusz I.Furmanek, Jerzy Walecki, Alicja Ceran,Grzegorz Panek,Tomasz Niemiec
Rezonans magnetyczny w diagnostyce łagodnych i złośliwych nowotworów współistniejących z ciążą
MR imaging of benign and malignant neoplasms co-existing with pregnancy
 

64

Andrzej Cieszanowski, Marek Gołębiowski, Elżbieta Szwejda, Wojciech Szeszkowski, Maciej Jaworski
Ogniskowy przerost guzkowy wątroby w badaniu MR: ocena przydatności obrazów T1 i T2 zależnych oraz wzmocnienia kontrastowego
MRI of focal nodular hyperplasia of the liver. Usefulness of T1 and T2 weighted images and contrast enhancement
 

69

Krzysztof W. Zieliński, Katarzyna Krekora
Metoda obiektywizacji nasilenia zmian radiologicznych kości promieniowej w reumatoidalnym zapaleniu stawów z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu
The method for objective evaluation of the intensity of radial bone lesions in rheumatoid arthritis using digital image analysis
 

75

VARIA
 

 

VARIA
 

83

 

 
 

Copyright © 2016