Strona główna » 2004 1

2004 1

A+ A-
 

Rok 2004 tom 69 zeszyt 1

ORIGINAL ARTICLES

 

 

Magdalena Marchwicka-Wasiak, Bożena Góraj
Mózgowe ośrodki węchowe -porównanie lokalizacji i aktywacji u mężczyzn i kobiet przy użyciu czynnościowego rezonansu magnetycznego
The brain smeli centres - comparison of localisation and activation in małe and female subjects using functional MR imaging
 

11

Eugeniusz Tarasów, Katarzyna Borowska-Matwiejczuk, Jerzy Wałecki, Jan Urban
Zmiany metaboliczne u płodów ze zmianami niedotlenieniowo-niedokrwiennymi OUN w badaniach spektroskopii 1H MR
Metabolic changes in fetuses with hypoxic-ischemic injury of the CNS: a study using 1H MR spectroscopy
 

17

Dąbrówka Sokotowska, Marek Sąsiadek, Anna Zimny
Ocena przydatności sekwencji FLAIR uzyskanej za pomocą niskopolowego aparatu MR w diagnostyce guzów wewnątrzczaszkowych
Usefulness of low-field FLAIR sequence in MR imaging of intracranial tumors
 

23

Agata Szuk, Beata Galińska, Eugeniusz Tarasów, Bożena Kubas, Wojciech Dzienis, Jerzy Wałecki, Andrzej Czernikiewicz
Dysfunkcja układu glutaminergicznego w schizofrenii. Badania przy użyciu spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego C H MRS)
Glutamatergic system dysfunction in schizophrenia. A proton magnetic resonance spectroscopy (1H MRS) study

33


Monika Bekiesińska-Figatowska, Krzysztof Wagiel, Michat Adamczyk, Jerzy Wałecki
Obraz MR zmian w mózgowiu u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia
Brain MRI findings following cardiac arrest
 

37

Jerzy Wałecki, J. Małgorzata Michalak, Ewa Michalak, Mirosław Garlicki, Mirosław Kałczak
Ocena przydatności rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu guzów serca. Doniesienie wstępne
Usefulness of magnetic resonance in the diagnosis of cardiac tumors. Preliminary study
 

43

Urszula Łebkowska, Jolanta Małyszko, Michał Myśliwiec, Jerzy Wałecki
Objętość i struktura tarczycy oraz funkcja tarczycy u pacjentów hemodializowanych i dializowanych otrzewnowo
Thyroid volume, structure and thyroid function in hemodialyzed and peritoneally dialyzed patients
 

54

Danuta Łasowska-Kaniewska, Tadeusz Biegański
Obrazy TK i MR w rozpoznawaniu naczyniaków limfatycznych i w monitorowaniu leczenia
CT and MR imaging in diagnosis and monitoring of treatment in lymphangioma

59

Monika Bekiesińska-Figatowska, Krzysztof Wagiel, Michał Adamczyk
Przypadkowe znaleziska ginekologiczne w badaniu MR krzyżowego odcinka kręgosłupa
CT and MR imeginig in diagnosis and monitoring od treatent in lymphangioma
 

66

Anna Szymańska, Radosław Pietura, Anna Drelich-Zbroja, Piotr Trojanowski
Zastosowanie badań obrazowych w ocenie rozległości naczyniakowłókniaka młodzieńczego w dole skrzydłowo-podniebiennym i podskroniowym
Imaging techniques in evaluation of juvenile angiofi-broma with lateral extension in the pterygopalatine and infratemporal fossa
 

71

Fryderyk Pukacki, Robert Juszkat
Radiologiczna ocena fibrynolitycznego leczenia zakrzepicy żył głębokich kończyny górnej
Radiological evaluation of thrombolytic therapy in deep venous thrombosis (DVT) of upper extremities
 

77

Robert M. Mróz, Kazimierz Kordecki, Elżbieta Chyczewska, Andrzej Lewszuk, Zofia Bondyra
Protezowanie tchawicy i dużych oskrzeli z zastosowaniem samorozprężalnych metalowych stentów
Stenting with expandable metallic stents for central airway obstruction
 

81

Artur Wojciechowski, Mirosław Grzeszczyk, Wiesław Kania, Anna Ognista, Aldona Kosińska-Szot, Marek Gołębiowski
Ultrasonograficzna ocena wybranych cech morfologicznych przetok dializacyjnych
Ultrasound assessment of selected morphologic fea-tures of hemodialysis fistulas
 

85

Anna Jakubowska, Michał Brzewski, Magdalena Grajewska-Ferens, Andrzej Mardński, Jarosław Mądzik, Zofia Majkowska
Ultrasonografia sutków chłopców w okresie dojrzewania
Ultrasoud examination of breasts in adolescent boys
 

89

Marek Gołębiowski, Jan Świątkowski, Michał Kowalewski, Łukasz Ostrowski, Wojciech Glinkowski, Włodzimierz Chmielewski
Diagnostyka radiologiczna gruźlicy nadgarstka i ręki. Doświadczenia własne
The radiological diagnosis of tuberculosis of the wrist and hand. Own experiences
 

95

Agnieszka Biejat, Tomasz Zieliński, Anna Tarnowska
Angio TK -wstępne doświadczenia w diagnostyce wad serca i chorób nerek u dzieci
Angio-CT in congenital heart disease and kidney pathology in children, preliminary report
 

100

REVIEW ARTICLES

 

 

Michał Brzewski, Andrzej Marciński
Zastosowanie tzw. Dopplera mocy (Power Doppler) w obrazowaniu nerek u dzieci
Power Doppler kidney sonography - clinical applica-tion in children
 

106

Władysław Lasek, Grzegorz Meder, Maciej Karolkiewicz, Małgorzata Zapała
Zapobieganie epizodom zatorowości płucnej przy użyciu przezskórnie wszczepianych filtrów do żyły głównej dolnej
The role of vena cava filters in pulmonary embolism prevention
 

113

Ludwik Smajkiewicz, Andrzej Drop, Małgorzata Zdunek, Katarzyna Rosińska-Bogusiewicz
Wybrane aspekty raka gruczołowego płuc w badaniach obrazowych
Some aspects of lung adenocarcinoma in radiological imaging
 

118

CASE REPORTS

 

 

Witold Krupski, Jacek Sompor, Marek Pasławski, Leszek Jankiewicz, Justyna Szumito, Jerzy Karski, Janusz Złomaniec
Guz mezynchemalny jelita cienkiego (gist) - diagnostyka radiologiczna - opis przypadku
Gastrointestinal stromal tumor (gist) of the smali intestine – radiological diagnostics - a case report
 

129

Piotr Strześniewski, Władysław Lasek, Grzegorz Meder, Heliodor Kasprzak, Maciej Karolkiewicz
Badania diagnostyczne w rozpoznawaniu choroby moyamoya - opis dwóch przypadków
Diagnostic imaging of moyamoya disease- two case reports
 

133

Artur Pupka, Jerzy Garcarek, Maciej Karasek, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Piotr Szyber
Embolizacja nerkowej przetoki tętniczo-miedniczkowej po przeszczepie świeżego homograftu tętniczego
Embolization of renal arteriopeMc fistulas after implantation of fresh arteria! Homograft
 

137

VARIA

 

 

VARIA

 

141

 

 
 

Copyright © 2016