Strona główna » 2003 4

2003 4

A+ A-
 

Rok 2003 tom 68 zeszyt 4

ORIGINAL ARTICLES

 

 

Jacek Ziają, Przemysław Pencak, Marek Konopka, Dariusz Mędrecki, Marcin Hartel, Robert Król, Lech Cierpka, Wojciech Marcinkowski, Andrzej Więcek, Teresa Gasińska
Przedoperacyjna diagnostyka obrazowa chorych z guzem chromochfonnym nadnerczy
Preoperative diagnostic imaging of patients with adrenal pheochromocytoma

 

9

Agnieszka Jarzemska, Władysław Lasek, Małgorzata Zapala, Elżbieta Nawrocka, Grzegorz Meder
Wybrane choroby śródmiąższowe przebiegające ze zwłóknieniem pfuc w obrazie tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT)
Interstitial lung diseases with fibrosis - the pattern at high resolution CT

 

18

Jan Głowacki, Tomasz Legaszewski, Stanisław Skrzelewski, Wojciech Sraga, Wojciech Zajęcki, Jolanta Harasim, Anna Polońska
Transtorakalna biopsja aspiracyjna cienkoigfowa (TBAC) guzów umiejscowionych w klatce piersiowej pod kontrolą obrazu tomografii komputerowej
CT guided transthoracic fine needle aspiration biopsy (TFNAB) of the chest tumours

 

29

Marek Rojek, Beata Skolimowska, Zbigniew Celej, Grażyna Fronio, Rafał Huras
Procedury stereotaktyczne pod kontrolą mammografii cyfrowej w diagnostyce zmian patologicznych gruczołów piersiowych
Stereotactic procedures under the guidance of digital mammography in the diagnosis of breast tumors

 

36

Małgorzata Kołodziejczak, Anna Bochenek, Andrzej Ziembikiewicz, Magdalena Światłowska, Małgorzata Dziewięcka, Tomasz Kościński
Rola defekografii w diagnostyce i leczeniu chorób proktologicznych -doświadczenia własne
The role of defecography in diagnosis treatment of proctological disorders - own experiences

 

41

Ewa Pacholec, Marek Gołębiowski, Ewa Jarkiewicz-Kochman, Andrzej Cieszanowski
Angiografia rezonansu magnetycznego w obrazowaniu kota tętniczego mózgu
Magnetic resonance angiography in imaging of arterial cerebral circle

 

46

Abdulaziz Ghanim, Romana Bogusławska, Jerzy Walecki
Obraz TK wczesnych i odległych zmian pourazowych mózgowia w aspekcie oceny stopnia zagrożenia i prognozowania przebiegu klinicznego
CT of early and łatę posttraumatic brain lesions in evaluation of the risk of deterioration and prognosis of clinical outcome

 

52

Małgorzata Wilczyńska, Ludomir Stefańczyk, Tadeusz Biegański
Parametry przepływu krwi w tętnicach przednich i środkowych mózgu mierzone metodą ultrasonografu dopplerowskiej u noworodków i niemowląt z prawidłowym obrazem struktur mózgowia i stabilnym poszerzeniem układu komorowego
Doppler ultrasonography measurements of blood flow parameters in anterior and middle cerebral arteries of infants with normal ultrasound brain scan and in infants with ventriculomegaly

 

58

Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Bernard Jaroń, Paweł Twarkowski
Własne doświadczenia w leczeniu endowaskularnym zwężeń i niedrożności tętnic biodrowych
Own experiences in endovascular treatment of iliac arteries total occlusions and stenosis

 

62

Katarzyna Laskowska, Władysław Lasek, Sylwia Drewa, Maciej Karolkiewicz, Monika Pogorzała, Mariusz Wysocki
Tomografia komputerowa klatki piersiowej dzieci znieczulonych ogólnie –przypadki występowania niedodmy
Chest computed tomography in children under generał anesthesia - cases of an atelectasis

 

67

Kryspin Niedzielski, Krzysztof W. Zieliński, Robert Koktysz, Michał Strzelecki, Maciej Wilamski, Marek Synder, Andrzej Materka
Zastosowanie komputerowej analizy tekstur radiologicznych w badaniach doświadczalnych nad gojeniem się ubytków kostnych wypełnianych różnymi materiałami
The computer analysis of radiological textures in experimental study the healing of the bonę defects filling with different materials

 

72

REVIEW ARTICLES

 

 

Michał Strzelecki, Krzysztof W. Zieliński, Kryspin Niedzielski, Andrzej Materka, Robert Koktysz, Maciej Wilamski, Marek Synder
Komputerowa analiza tekstur w radiogramach kości z wykorzystaniem programu MaZda
The computer texture analysis of bonę radiograms using original MaZda software

 

78

Adam Łukasiewicz, Dorota Żukowska, Mirosław Garlicki, Kazimierz Kordecki
Angiogeneza w ścianie i skrzeplinie tętniaka aorty brzusznej - od metod mikroskopowych do obrazowych
Angiogenesis in wali and intraluminal thrombus of abdominal aortic aneurysm - from microscopic to clinical imaging methods

 

84

Wojciech Poncyljusz, Lech Cyryłowski, Leszek Sagan, Aleksander Falkowski, Violetta Posio
Celowana fibrynoliza dotętnicza w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego mózgu
Local intra-arterial fibrinolysis in a treatment of the acute ischemic stroke

 

90

CASE REPORTS

 

 

Zofia Bondyra, Urszula Łebkowska, Maciej Bień, Wojciech J. Łebkowski
Pełny efekt leczniczy w wyniku udrożnienia tętnicy środkowej mózgu drogą bezpośredniego podania preparatu fibrynolitycznego (rTPA) - prezentacja przypadku
The successful recanalization of the middle cerebral artery with direct injection of fibrinolythic agent (rTPA) - case report

 

98

Ewa Jarkiewicz-Kochman, Marek Golębiowski, Marek Pacholczyk, Włodzimierz Chmielewski, Ewa Pacholec
Uszkodzenie dróg żółciowych typu niedokrwiennego (ITBL) po ortotopowym przeszczepieniu wątroby
Ischemic type biliary lesion (ITBL) after liver transplantation

 

103

Artur Kobielski, Tadeusz Biegański, Jerzy Niedzielski, Krzysztof Zięba, Józef Kobos
Nephroma mesoblasticum congenitum w podwójnej nerce noworodka
Congenital mesobiastic nephroma in neonatal double kidney

 

108

Bożena Gabrysiak, Jacek Gabrysiak, Dorota Grochulska, Artur Stajno
Tętniak rzekomy tętnicy podkolanowej jako powikłanie wyrośli chrzęstno-kostnej kości piszczelowej - opis przypadku
Popliteal artery pseudoaneurysm secondary to the exostosis of tibial bonę - case report

 

113

VARIA

 

 

VARIA

 

119

 

 
 

Copyright © 2016