Strona główna » 2003 3

2003 3

A+ A-
 

Rok 2003 tom 68 zeszyt 3

ORIGINAL ARTICLES
 
 
Lilianna Podsiadto, Andrzej Urbanik, Aleksander Garlicki, Justyna Kozub, Barbara Sobiecka, Tomasz Mach
Zastosowanie 'H MRS w ocenie OUN u pacjentów z AIDS
'H M RS application in the evaluation of CNS in the patients with AIDS
 
5

Marek Sąsiadek, Ryszard Podemski, Jacek Podkowa, Krzysztof Kowalewski, Konstanty Gurański, Jacek Filarski, Dąbrówka Sokolowska
Wartość prognostyczna objawów TK we wczesnym i podostrym okresie udaru nie­dokrwiennego
The predictive value of CT signs in the early and subacute stages of ischaemic stroke
 

10

Witold Krupski, Piotr Majcher, Marek Paslawski, Marek Fatyga, Janusz Zlomaniec
Wartość obrazowania 3D TK w diagnos­tyce spondylolizy lędźwiowej
The value of the 3D CT imaging in diagnosis of lumbar spondylolysis
 

15

Wojciech Poncyljusz, Leszek Sagan
Obrazowanie i leczenie torbieli oponowych kanafu kręgowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
Imaging and treatment of spinał meningeal cysts in the lumbo-sacral region
 

21

Witold Krupski
Wykorzystanie obrazowania przestrzennego 30 TK w diagnostyce złamań kręgosłupa szyjnego
The usefulness of spatial 3D CT imaging in diagnosis of cervicalspine fractures
 

25

Witold Krupski, Marek Paslawski, Janusz Ztomaniec
Harmoniczne obrazowanie tkanek w ultrasonografu jamy brzusznej
Tissue harmonie imaging in ultrasonography of abdomen
 

30

Grzegorz Jędrzejewski, Janusz Ztomaniec
Trudności diagnostyczne w różnicowaniu raka i ogniskowego przewlekłego zapalenia trzustki w tomografu komputerowej
Difficulties in differentiating focal chronić pancreatitis from pancreatic cancer with contrast enhanced computed tomography
 

34

Urszula Zaleska-Dorobisz, Krystyna Sawicz-Birkowska, Dariusz Patkowski, Joanna Słonina, Bogusław Jankowski, Elżbieta Czapiga, Krzysztof Moroń
Ultrasonografia dopplerowska w diagnostyce „zespołu ostrej moszny" u dzieci
Color Doppler sonography in the diagnostics of the acute scrotum in children
 

39

Artur Rugała
Przydatność dy­namicznego badania metodą rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu raka piersi
The usefulness of dynamie magnetic resonance ima­ging in the diagnosis of breast cancer
 

45

Artur Pupka, Jerzy Garcarek, Grzegorz Kałuża, Maciej Karasek, Piotr Szyber
Własna mo­dyfikacja w diagnostyce arteriograficznej ucisku tętnicy podobojczykowej w obszarze górnego otworu klatki piersiowej
Own modification of arteriography of subclavian artery compression in thoracic outlet region
 

51
Agnieszka Chyczewska, Władysław Lasek, Marcin Kobierowski
Zmiany zapalne dają­ce obraz kliniczny guzów przedramienia i ręki w obrazie usg
Inflammatory processes of theforearm and hand with the clinical picture of the tumour
 
56
 
CASE REPORTS
 
 

Andrzej Brodkiewicz, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Elwira Szychot, Anna Wałecka
Naciek okołowyrostkowy - powikłanie zagrażające życiu u dziecka z anemią anaplastyczną
Typhlitis - a life-threatening complication in a child with anaplastic anaemia
 

61

Andrzej Brodkiewicz, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Piotr Juszkiewicz, Violetta Posio, Elwira Szychot
Ultrasonografia - metoda z wyboru w diagnostyce wgłobienia jelita u dziecka z chorobą Schonleina-Henocha
Sonography - a method of choice in diagnostics of in-tussusception in children with Henoch-Schonlein Pur­pura
 

63

Robert Juszkat, Marcin Dzianach, Fryderyk Pukacki
Tętniak pnia trzewnego współwystępujący z tętniakiem aorty brzusznej - opis przypadku
Celiac trunk aneurysm coexisted with abdominal aortic aneurysm - case report
 

66

Piotr Sosnowski, Juliusz Grodzki, Dawod M. Noman
Przypadek ciężkiego urazu twarzoczaszki z utratą wzroku
Case of visual loss following a craniofacial trauma
 

68

Zbigniew Gałązka, Ryszard Pacho, Tomasz Jakimowicz, Jacek Szmidt
Pęknięcie olbrzymiego tętniaka aorty brzusznej - opis przypadku
Rupture of a giant abdominal aortic aneurysm - case report
 

70

Dobromiła Barańska, Tadeusz Biegański, Iwona Maroszyńska, Małgorzata Piotrowicz, Anna Ptaszyńska
Zespół uszno-podniebienno-palcowy typuII- opis przypadku
Oto-palato-digital syndrome - a case report
 

72
VARIA
 
 
VARIA 77
 

 
 

Copyright © 2016