Strona główna » 2003 1

2003 1

A+ A-
 

Rok 2003 tom 68 zeszyt 1

ORIGINAL ARITICLES

 

Katarzyna Borowska-Matwiejczuk, Adam Lemancewicz, Eugeniusz Tarasów, Jan Urban, Remigiusz Urban, Jerzy Walecki, Bożena Kubas
Ocena stanu zagrożenia płodu na podstawie badań MRI i 1H MRS - doświadczenia własne

The
assesse-ment of fetus in distress using MRI and 1H MRS - based on per-formed obsen/ation
 

5

Władysław Lasek, Marian Migda, Stanisław Pilecki, Zbigniew Serafin, Sławomir lęka, Joanna Rosińska-Migda
Przydatność badań ultrasonograficznych dopochwo-wych, w tym sonohisterografii dopochwowej, w diagnostyce ambulatoryjnej zmian patologicznych endo-metrium i jamy macicy u kobiet w wieku około- i po-menopauzalnym

The diagnostic efficacy of the transvaginal ultrasound examination, including transvaginal sonohysterogra-phy, in the diagnostics of endometrial and uterine cavity patho-logic changes in women at peri-and postmenopausal age
 

13

Justyna Oknińska, Ewa Wesotowska, Ewa Dziewulska, Janina Dziukowa, Monika Nagadowska, Zbigniew Jodkiewicz
Rola mammografii w ocenie oszczędzającego leczenia raka sutka

Mammographic follow-up in assessment conse-rvative treatment ofbreast cancer
 

18

Tomasz Mierzwa, Ryszard Laskowski, Piotr Rhone
Zastosowanie śródoperacyjnej ultrasonografu w chirurgii piersi

Use of intraoperative sonography in breast surgery
 

28

Ewa Dziewulska, Danuta Pietrow, Ewa Wesolowska, Justyna Oknińska, Monika Nagadowska
Przedinwazyjny przewodowy rak sutka - symptomatologia radiologiczna, korelacja z rozpoznaniem histopatologicznym

Preinvasive ductal breast cancer - radiologi-cal symptomatology, correlation with histopathological diagnosis
 

31

Jadwiga Szabo-Moskal, Władysław Lasek, Róża Kozłowska, Jan Sir, Zbigniew Serafin
Ocena przydatności biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej stereotaktycznej (BACS) zmian niepalpacyjnych, wykrytych mammograficznie, dla wczesnego wykrywania raka sutka

The evaluation of usefulness of stereotactic fine-needle aspiration biopsy (SFAB) of nonpalpable, detected mammographically lesions, for early detection ofbreast cancer
 

39

Magdalena Neuman-Laniec, Anna Balcerska, Anna Muraszko-Klaudel, Michał Studniarek
Ocena stopnia mineralizacji tkanki kostnej u dzieci po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej 
The Evaluation of bonę mineralization in chi/dren after neoplasmatic disease treatment
 

46

Andrzej Ustymowicz, Joanna Zajkowska
Zastosowanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce neuroboreliozy

Magnetic resonance in neuroborreliosis
 

50

Piotr Pieniążek, Piotr Wojtek, Marek Konopka, Andrzej Jasiński, Jerzy Walecki, Marcin Hartel, Roland Rosenberger
Nowe wyzwanie dla niskopolowych systemów MR w obrazowaniu dyfuzji - doniesienie wstępne

Newchallenge for Iow field MR systems in diffusion weighted imaging - preliminary report
 

54

Anna Zymon-Zagórska, Stanisław Kwiek, Adam Wolwender,
Diagnostyka guzów kąta mostowo-móżdżkowego metodą tomografii komputerowej - doświadczenia własne

Cerebellopontine angle tumours diagnosis in compu-ted tomography
 

59

Roman Junik
Zmiany regionalnego przepływu mózgowego krwi w wybranych chorobach badane za pomocą tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu z użyciem 99mTc-HMPAO

Changes of rCBF 99mTc-HMPAO SPECT in a selected disorders
 

64

Wojciech Poncyljusz, Aleksander Falkowski, Jacek Flidński
PTA w leczeniu długich niedrożności (³ 10 cm) tętnic odcinka udowo-podkolanowego - sukces czy porażka?

PTA in treatment of long-segment (> 10 cm) femoropopli-teal ocduded artery - a success or a bust?
 

70

Tomasz Jargietło, Jacek Wroński, Anna Drelich-Zbroja, Maciej Szajner, Tomasz Zubilewicz, Franciszek Brakowiecki, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Wartość diagnostyczna pomiarów dopplerowskich indeksu wysokooporowego (HRI) w tętnicach kończyn dolnych u chorych z zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń (TAO) - doniesienie wstępne

Preliminary report on Doppler quantification ofperipheral vascular resistance in patients with thromboangiitis obliterans, the diagnostic value ofhigh resistance index - HRI
 

75

Anna Drelich-Zbroja, Tomasz Jargiełto, Marzena Janczarek, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Środki wzmacniające sygnał dopplerowski w różnicowaniu krytycznych zwężeń i niedrożności tętnic szyjnych wewnętrznych

Contrast-enhanced Doppler in diffe-rentional diagnosis between carotid artery significant stenosis and occlusion
 

81

CASE REPORTS
 

 

Barbara Hendrich, Marek Sąsiadek, Sławomir Bereza, Dąbrówka Sokolowska
Fenestracja tętnicy środkowej mózgu w angiografii konwencjonalnej i angio-TK u pacjenta z samoistnym krwotokiem podpajęczynówkowym

Angiographic and CT-angiographic appearance of middle cerebral artery fenestra-tion in a patient with spontaneous subarachnoid hemorrhage
 

87

Monika Bekiesińska-Figatowska, Tomasz Bulski, Jerzy Walecki
Obraz MR dwóch przypadków centralnej mielinolizy mostu przypuszczalnie współistniejących z chorobą Wilsona

MRI findings in two presumed cases of central pon-tine myelinolysis associated with Wilson disease
 

90

Michał Adamczyk, Włodzimierz Perczyński, Monika Bekiesińska-Figatowska, Józef F. Schier
Ropień podprzeponowy o morfologii krwiaka podtorebkowego śledziony w obrazach tomografii komputerowej

Subphrenic abscess mimicking subcapsular spienić hematoma on computed tomography images
 

93

REVIEW ARTICLES
 

 

Eugeniusz Tarasów, Jerzy Walecki
Spektroskopia fosforowa wątroby

Phosphorus MR spectroscopy ofthe liver
 

96

Marek Pasławski, Witold Krupski, Janusz Złomaniec
Aspekty techniczne harmonicznego obrazowania tkanek

Technical aspects oftissue harmonie imaging
 

100

VARIA
 

 

Varia

105
 

 
 

Copyright © 2016