Strona główna » 2002 4

2002 4

A+ A-
 

Rok 2002 tom 67 zeszyt 4

ORGINAL ARTICLES

 

Małgorzata J. Michalak, Jerzy Walecki, Ewa Michalak, Zofia T. Bilińska, Witold Rużyłło
Kardiomiopatia rozstrzeniowa idopatyczna - ocena metabolizmu mięśnia serca metodą spektroskopii protonowej (1H MRS). Doniesienie wstępne

Idiopatic Dilated Cardiomyopathy - proton magnetic resonance spectroscopy ('H MRS) in evaluation of myocardial metabolizm. Preliminary study
 

5

Katarzyna Gruszczyńska, Jan Baron, Zbigniew Zieliński, Jan Gniadek, Jerzy Walecki, Krzysztof Czernicki
Przydatność angiografii tomografii komputerowej w diagnostyce zwężeń tętnic szyjnych u chorych z niedostatecznością krążenia mózgowego w porównaniu z ultrasonograficznym badaniem przepływów metodą Dopplera

The usefulness of computed tomography angiography comparing to Dupplex Doppler Ultrasound in the diagnosis of carotid artery stenosis in patients with cerebral circulation insuffidency symptoms
 

12

Marek Krzanowski, Wojciech Bodzoń, Maciej Wandzilak
Diagnostyka ultrasonograficzna zwężenia początkowego odcinka tętnicy kręgowej

Ultrasound diagnosis of vertebral artery ostial stenosis
 

21

Anna Walecka, Maria Giżewska, Jacek Materny, Joanna Różańska
Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu krwawień do nadnerczy

Diagnostk pitfalls in adrenal hemorrhage
 

26

Renata Poniatowska, Witold Palasik, Arleta Kuczyńska, Renata Krawczyk, Romana Bogusławska
Zmiany w mózgowiu w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego w badaniu metodą rezonansu magnetycznego

Intracerebral lesions assodated with systemie lupos erythematosus in magnetic resonance imaging (MRI)
 

30

Tadeusz Biegański, Danuta Losowska-Kaniewska, Ludomir Stefańczyk, Janusz Czajkowski
Wewnątrzoczodołowe ciała obce u dzieci - diagnostyka USG i TK

Intraorbital foreign bodies in children - US and CT imaging
 

34

Robert Chrzan, Tadeusz PopielA Jr, Beata Podsiadło-Kleinrok, Jacek Tabor, Wojciech Nowak, Andrzej Urbanik
Mammografia cyfrowa w ocenie skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego bez towarzyszących zmian guzkowych

Digital mammography in the evaluation of du-sters ofbreast microcaldfications without accompanying masses
 

49

Robert Chrzan, Tadeusz PopielA Jr, Beata PodsiadŁo-Kleinrok, Lucyna Rudnicka, Jacek Tabor, Wojciech Nowak, Andrzej Urbanik
Weryfikacja skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego w stereotaktycznej biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografii cyfrowej

Verification of breast microcaldfications dusters in stereotactic mammotome biopsy under the guidance ofdigital mammography
 

59

Ewa Wesołowska, Tomasz Tuziak, Danuta Pietrow, Justyna Oknińska, Ewa Dziewulska, Monika Nagadowska
Czy można odróżnić radial scar od raka inwazyjnego sutka - konfrontacja obrazu mammograficznego z badaniem histopatologicznym

Can radial scar be differentiated from breast cancer? Mammographic and pathological correlations
 

66

Barbara Górecka-Szyld, Grażyna Wilk, Jacek Gronwald, Aleksandra Tołoczko, Tomasz Huzarski, Jan Lubiński
Określenie zależności między obecnością zmutowanych genów BRCA 1 a utkaniem gruczołów sutkowych

Correlation between the presence of mutant BRCA 1 gene and architecture ofmammary gland
 

72

Wojciech Okła, Marek Gołębiowski, Wojciech Szeszkowski, Andrzej Cieszanowski
Poszukiwanie alternatywnego doustnego środka kontrastowego do obrazowania przewodu pokarmowego metodą rezonansu magnetycznego - faza badań in vitro, doniesienie wstępne

Searching for an alternative orał contrast agent for Gl traci MR imaging - in vitro phase, initial report
 

75

CASE REPORTS
 

 

Peter Beighton, Kazimierz Kozlowski
Wrodzona dysplazja kręgów i nasad kości Sprangera-Wiedemanna

Spondylo-epiphyseal dysplasia congenita Spranger-Wiedemann - a case report
 

81

Monika Zdziarska-Grzybowska, Agnieszka Meszaros-Tutak, Olgierd Kapuściński, Marek Sieklicki, Ilona Michałowska
Pęcherzyk żółciowy w niewydolności serca - opis przypadku

Gallbladder in heart failure - case report
 

85

Elżbieta Łuczyńska, Joanna Anioł, Joanna Szczudło
Guz zrębowy przewodu pokarmowego

GIST (gastrointestinal stromal tumor)

87

REVIEW ARTICLES

 

Chrzan, Tadeusz Popiela Jr, Beata Podsiadło-Kleinrok, Jacek Tabor, Wojciech Nowak, Andrzej Urbanik
Obrazowanie cyfrowe w diagnostyce mammograficznej

Digital imaging in mammographic diagnostics
 

42

Joanna Ścieszka, Ewa Grata-Dworak
Zespół więzadła łukowatego pośrodkowego - efektywne rozpoznanie metodą Dopplera

Median arcuate ligament syndrome - the effective diagnosis by means of Doppler method
 

89

Tadeusz Biegański, Malwina Czarny-Ratajczak
Podłoże genetyczne oraz obrazy radiologiczne osteochondrodysplazji wywołanych zaburzeniami transportu siarczanów

Genetic basis and radiological appearances of osteochondrodysplasias caused by defect ofsulfate transport
 

94

Ingrid Różyło-Kalinowska, Janusz Złomaniec, T. Katarzyna Różyło
Kolonoskopia wirtualna TK - ograniczenia i możliwości

CT virtual colonoscopy - limits and possibilities
 

100

VARIA
 

 

Varia

105
 

 
 

Copyright © 2016