Strona główna » 2002 3

2002 3

A+ A-
 

Rok 2002 tom 67 zeszyt 3 

EDITORIAL
 

 

Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Bogdan Pruszyński
Artykuł redakcyjny

Editorial

 

5

ORIGINAL ARTICLES


 
 

Andrzej Cieszanowski, Marek Gołębiowski, Krzysztof Milczarek, Wojciech Okła, Maciej Jaworski, Zbigniew Gałązka, Małgorzata Szostek
Wielofazowa angiografia MR u pacjentów z podejrzeniem rozwarstwienia aorty - ocena przydatności metody i optymalizacja techniki badania

Multiphase MR angiography in patients with suspected aortic dissection -assessment of the usefulness of the method and optimization of its technique

 

7

Jan Baron, Zbigniew Zieliński, Katarzyna Gruszczyńska, Marek Konopka, Jerzy Walecki, Krzysztof Czernicki
Wartość diagnostyczna angiografii tomografii komputerowej w obrazowaniu morfologii tętniaków wewnątrzczaszkowych

The diagnostic efficacy of the computed tomography arteriography in the imaging of the mor-phology of intracranial aneurysms

 

14

Monika Zdziarska-Grzybowska, Ilona Michałowska, Olgierd Kapuściński, Agnieszka Meszaros-Tutak, Marek Sieklicki, Hanna Janaszek-Sitkowska
Ocena rozwarstwień aorty brzusznej w badaniach MR i USG

Magnetic resonance imaging and ultrasound examina-tion in the evaluation ofabdominal aortic dissection

 

19

Mariusz Retkowski, Dominika Studniarek, Dariusz Zadrożny, Michał Studniarek
Termoablacja wątroby wieprzowej - interpretacja zmian obrazu radiologicznego spowodowanych martwicą termiczną

Radiofrequency ablation of the pomne liver –interpretation of radiological image modifications due to tissue thermal necrosis

 

23

Jacek Robert Janka, Jerzy Polaków, Kazimierz Kordecki, Jerzy Robert Ładny, Witold Pepiński, Jarosław Szymczuk
Ultrasonografia 3D w przedoperacyjnej diagnostyce raka z komórek wątroby

3D ultrasound in preoperative diagnostics of hepatocellular cardnoma

 

28

Maciej Michalak, Ryszard Pacho, Bogdan Pruszyński, Rafał Paluszkiewicz, Piotr Hevelke, Marek Krawczyk
Ocena przedoperacyjna parametrów objętościowych wątroby u dawców spokrewnionych za pomocą spiralnej tomografii komputerowej

Preoperative evaluation ofliver volume parameters in living related donors by spiral computed tomography

 

31

Maciej Michalak, Ryszard Pacho, Bogdan Pruszyński, Rafat Paluszkiewicz, Piotr Hevelke, Marek Krawczyk
Ocena pooperacyjna wielkości wątroby dawców spokrewnionych za pomocą spiralnej tomografii komputerowej

Postoperative evaluation of the liver volume of living related donors by spiral computed tomography

 

36

Michat Brzewski, Danuta Janczarska, Anna Jakubowska, Zofia Majkowska, Andrzej Marciński, Beata Rymkiewicz-Kluczyńska
Objętość tarczycy w badaniu USG u dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Warszawy - norma i miejsce badania w diagnostyce klinicznej

Thyroid volume determined by ultrasound examination in preschool children in Warsaw - reference values and dinical implications

 

41

Aleksander Falkowski, Maciej Miernik, Miłosław Cnotliwy, Wojciech Poncyljusz
Zespół Klippel-Trenaunay - problem diagnostyczny i leczniczy

Klippel-Treunaunay syndrome - diagnostic and treat-ment problem

 

45

Anna Jakubowska, Lidia Zawadzka-Głos, Michat Brzewski, Agnieszka Biejat, Andrzej Marciński
Zmiany płucne w młodzieńczych brodawczakach krtani i tchawicy

Pulmonary manifestations ofjuvenile laryngotracheal papillomatosis

 

48

Edyta Dzięciołowska-Baran, Eugeniusz Ziętek, Maria Żelachowska, Florian Czerwiński, Grzegorz Sławiński, Ewa Adamiec
Znaczenie zdjęć radiologicznych w diagnostyce zespołu przedłużonego wyrostka rylcowatego

Impor-tance ofx-ray images in diagnostic of the elongated styloid pro-cess syndrome

 

54

CASE REPORTS
 

 

Anna Walecka, Elżbieta Gawrych
Diagnostyka ultrasonograficzna ciał obcych w tkankach miękkich kończyn

Ultrasound diagnostics of foreign bodies in soft tissues in the extremities

 

57

Józef Dzielicki, Iwona Tubek, Piotr Grzanka, Jacek Ciekalski, Sławomir Tubek
Wodobrzusze jako wczesny objaw zajęcia jamy otrzewnej u pacjenta z idiopatycznym włóknieniem przestrzeni zaotrzewnowej

Ascites as an early sign of perito-neal involvement i n a patient with idiopathic retroperitoneal fibrosis

 

60

Monika Bekiesińska-Figatowska, Krzysztof Wagiel, Michał Adamczyk
Metalowe ciała obce w badaniu MR - niebezpieczeństwo dla chorych psychiatrycznych, dementywnych i nieprzytomnych

Metallic foreign bodies in MR -danger for psychiatrie, demented and unconscious patients

 

62

VARIA
 

65

Regulamin Redakcji
Instructions for Authors

74
 

 
 

Copyright © 2016