Strona główna » 2002 2

2002 2

A+ A-
 

Rok 2000 tom

Robert Chrzan, Andrzej Urbanik, Justyna Kozub, Monika Wyrobek-Renczyńska, Agnieszka Werewka-Maczuga
Ocena wiarygodności endoskopii wirtualnej TK przy pomocy fantomu własnej konstrukcji

Evaluation of credibility of CT virtual endoscopy using phantom of own construction
 

4

Małgorzata Tacikowska, Urszula Grzesiakowska, Dorota Wiszniewska-Rawlik, Jakub Pałucki
Obraz rezonansu magnetycznego w nowotworowym zajęciu opon mózgowo-rdzeniowych u chorych z rakiem sutka

MR image of meningeal metastases in patients with breast cancer
 

8

Małgorzata Tacikowska, Urszula Grzesiakowska
Dynamiczne badanie metodą rezonansu magnetycznego w guzach tkanek miękkich.
Ocena charakteru (kierunku i intensywności) wzmocnienia guza
Dynamic MRI in soft tissue tumours. Assessment of character (direction and enhancement ratio) of lesion enhancement
 

12

Andrzej Smereczyński, Stefania Bojko, Maria Gałdyńska-Kawecka
Uszkodzenia mostka pasami bezpieczeństwa

Seat-belt injures of the sternum
 

17

Marcin Dzianach, Robert Juszkat
Wartość ultrasonografii w diagnostyce urazów tkanek miękkich stawu kolanowego

Value of ultrasound in the diagnosis of the soft tissue lesions of the knee
 

20

Aleksandra Gawlikowska, Florian Czerwiński, Violetta Konstanty-Kurkiewicz, Iwona Teul
Radiologiczna ocena rozwoju nasad kości śródstopia u płodów ludzkich w różnych okresach życia płodowego

Roentgenometric estimated of epiphysis of metatarsal, human's bones in the different periods of fetal life
 

24

Urszula Grzesiakowska, Małgorzata Tacikowska, Edyta Chodowiec
Pierwotny nieziarniczy chłoniak kości w badaniach obrazowych

Imaging of primary non Hodkin's lymphoma of bone
 

27

Bogusława Benendo-Kapuścińska, Beata Ragucka, Włodzimierz Chmielewski
Problemy diagnostyki obrazowej chłoniaka u biorców nerki przeszczepionej

Posttransplant lymphoma in kidney recipients – diagnostic problems
 

33

Andrzej Smereczyński, Stefania Bojko, Maria Gałdyńska-Kawecka
Obraz okołobańkowych uchyłków dwunastnicy w sonografii

Sonographic appearance of periampullar duodenal diverticula
 

37

Andrzej Smereczyński, Maria Gałdyńska-Kawecka, Stefania Bojko, Anna Kamińska
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego: diagnostyka usg

Acute appendicitis: US in diagnosing
 
 

42

Andrzej Smereczyński, Stefania Bojko, Maria Gałdyńska-Kawecka
Obrazy ultrasonograficzne bezobjawowych uchyłków jelita grubego

Sonographic images of asymptomatic colonic diverticula
 

45

Przemysław Dul, Aleksander Falkowski, Grażyna Wilk
Współczesne metody leczenia zakrzepicy żył kończyn

Current methods of deep vein thrombosis treatment
 

48

Violetta Posio, Anna Walecka
Videorentgenokinematograficzna ocena aktu połykania-wskazania i technika badania

Videocinematography of swallowing act-indications and examination technique
 

53

Maciej Szajner, Anna Szymańska, Jacek Osuchowski, Alicja Mączka, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Kliniczna ocena porównawcza niskoosmotycznych środków cieniujących: Iodixanol 320 mgI/ml i Iohexol 350 mgI/ml w arteriografii tętnic obwodowych

Clinical comparative study of the low osmolar contrast media: Iodixanol 320 mgI/ml and Iohexol 350 mgJ/ml in peripheral arteriography
 

57

Robert Chrzan, Andrzej Urbanik, Monika Wyrobek-Renczyńska, Wiesław Pawlik
System komputerowej medycznej bazy danych specjalizowanej dla potrzeb zakładu radiologii

System of computer medical database specialised for needs of radiology department
 

61

Wojciech Szmigielski, Abdul Salim Kiliyanni
Samoistne pękniecie śledziony w przebiegu malarii

Spontaneous splenic rupture in malaria
 

65

Wojciech Szmigielski, Ibrahim Al Nawaiseh
Lokalna fibrynoliza przy użyciu rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu w leczeniu ostrej niedrożności tętnicy środkowej siatkówki

Local fibrinolysis using recombinant tissue plasminogen activator in the treatment of acute central retinal arteryocclusion
 

67

Anna Tarnowska, Michał Brzewski, Bożena Werner, Andrzej Marciński, Aleksander Wagner
Wrodzone przetoki tętniczo-żylne u dzieci – rzadka lokalizacja

Rare congenital vascular anomalies in children
 

70

Bogusława Benendo-Kapuścińska
Stulecie Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie (1901–2001)

The Centenary of the Infant Jesus Hospital in Warsaw (1901–2001)
 

74

Michał Brzewski
Stefan Winnicki, Pożegnanie Nauczyciela

 

76

Kalendarium 7, 23, 36
List do redakcji 78
Prenumerata 60, 73
Recenzja 56, 64
Sprawozdanie 79

 

 
 

Copyright © 2016