Strona główna » 2002 1

2002 1

A+ A-
 

Rok 2002 tom 67

Kazimierz Niezabitowski
75 lat Polskiego Przeglądu Radiologii

75 years of Polish Review of Radiology
 

5

Maciej Szajner, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Ocena wyników przeznaczyniowego leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych przy użyciu elektroodczepialnych spiral GDC

Evaluation of the results of endovascular treatment of intracranial aneurysms using electrically detachable GDC coils
 

10

Wojciech Poncyljusz, Lech Cyryłowski, Janusz Kordowski, Zygmunt Domański, Aleksander Falkowski, Marek Lickendorf
Ocena tętniaków mózgu za pomocą angiografii TOF-MR po embolizacji spiralami mechanicznie odczepianymi

Follow-up of coiled cerebral aneurysms with mechanical detachable coils using TOF-MR angiography
 

15

Tomasz Jargiełło, Małgorzata Rzeszowska-Sieczka, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Przezskórna angioplastyka balonowa tętnic łuku aorty, ocena wyników wczesnych i odległych

Percutaneous balloon angioplasty of supra-aortic vessels; assessment of short- and long-term results
 

19

Radosław Pietura, Wojciech Krzyżanowski, Anna Szymańska, Marzena Janczarek, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Porównanie angiograficznej i ultrasonograficznej oceny wyników zabiegów angioplastyki balonowej zwężeń w przetokach dializacyjnych

Outcome of percutaneous angioplasty of venous stenosis in dialysis fistula - the angiographic and ultrasound Doppler assessment
 

24

Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Tomasz Jargiełło, Radosław Pietura, Jerzy Michalak, Franciszek Brakowiecki, Tomasz Zubilewicz
Wyniki przeznaczyniowego leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej przy użyciu rozwidlonych stent-graftów aortalnych

Results of endovascular treatment with bifurcated stent-grafts in patients with abdominal aortic aneurysm
 

29

Witold Gajewicz, Bożena Góraj
Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego techniką CSI w tworzeniu map metabolicznych mózgowia i ocenie nowotworów mózgu

The use of proton magnetic resonance spectroscopic imaging (CSI) in creating the metabolite maps of the brain and evaluation of brain neoplasms
 

35

Agata Majos Bożena Góraj
Czynnościowy rezonans magnetyczny w planowaniu oszczędzających zabiegów neurochirurgicznych u pacjentów z guzami mózgu

Functional Magnetic Resonance Imaging in planning cortex centres-saving neurosurgical interventions in patients with brain tumours
 

43

Wojciech Poncyljusz, Elżbieta Petriczko, Lech Cyryłowski, Zygmunt Domański, Michał Rac, Marek Bednarski
RM w obrazowaniu zmian w mózgowiu u dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu

MR imaging in the brain in children with idiopathic growth hormone deficiency
 

47

Andrzej Urbanik, Robert Chrzan, Tadeusz J. Popiela, Wadim Wojciechowski, Beata Podsiadło-Kleinrok, Stanisław Sztuk, Małgorzata Grotyńska
Angiografia TK z rekonstrukcją trójwymiarową i angioskopią wirtualną

CT angiography with 3D reconstruction and virtual angioscopy
 

50

Lech Cyryłowski, Anna Kabacińska, Karolina Wawrzycka, Wojciech Poncyljusz
Obraz mózgowia w tomografii rezonansu magnetycznego u pacjentów z nieprawidłowym zapisem słuchowych odpowiedzi z pnia mózgu

MRI of the brain in patients with abnormal auditory brainstem responses
 

55

Anna Jakubowska, Michał Brzewski, Magdalena Grajewska-Ferens, Jarosław Mądzik, Zofia Majkowska, Andrzej Marciński
Łagodne guzy sutków u dzieci i młodzieży - diagnostyka ultrasonograficzna

Benign breast tumors in children and adolescent - ultrasound diagnosis
 

60

Agnieszka Biejat, Andrzej Marciński, Michał Brzewski, Anna Jakubowska, Zofia Majkowska
Torbiele proste nerek u dzieci

Simple renal cysts in children
 

65

Izabela Herman-Sucharska, Andrzej Urbanik, Danuta Karcz, Agata Brzozowska-Czarnek
Porównanie przydatności diagnostycznej MRCP i ECPW w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych

Comparison of the uselfullness of the MRCP and ERCP in the biliary ducts diseases
 

69

Urszula Grzesiakowska, Małgorzata Tacikowska
Choroba Pageta w badaniu KT wysokiej rozdzielczości

HRCT in Paget disease
 

75

Andrzej Smereczyński, Stefania Bójko, Maria Gałdyńska-Kawecka
Sonografia w rozpoznawaniu odmy brzusznej

Sonography in the diagnosis of pneumoperitoneum
 

79

Aleksander Falkowski, Piotr Gutowski, Miłosław Cnotliwy
Olbrzymi tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej

Giant aneurysm of the internal carotid artery
 

81

Dobromiła Barańska, Tadeusz Biegański
Filtracja jako sposób zmniejszenia narażenia pacjentów w diagnostyce radiologicznej

Filters for dose reduction in radiology
 

83

Andrzej Marciński
O tempora ! O mores ! ...

 

87

Recenzja 9, 14, 34, 49, 49, 88
Pierwszy komunikat 54
Prenumerata 4, 86

 

 
 

Copyright © 2016