Strona główna » 2001 4

2001 4

A+ A-
 

Rok 2001 tom 66

Aleksander Falkowski, Wojciech Poncyljusz
Miejscowe leczenie trombolityczne zakrzepicy żył głębokich kończyn

Local thrombolysis of deep vein thrombosis of limbs

 

4

Miłosław Cnotliwy, Aleksander Falkowski
Leczenie zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych dotętniczym wlewem leków trombolitycznych

Intra-arterial thrombolysis in the treatment of deep vein thrombosis

 

9

Marcin Trochimczuk, Marcin Geremek, Marek Kruk, Grzegorz Krasowski, Maciej Borkowski
Wewnątrznaczyniowa angioplastyka balonem pod kontrolą usg

Lntra-vascular balloon angioplasty under ultrasonographical control
 

12

Marek Sąsiadek, Ryszard Podemski, Jacek Podkowa, Krzysztof Kowalewski, Tomasz Turek, Jacek Filarski, Konstanty Gurański
Dynamika zmian niedokrwiennych mózgu w obrazie TK we wczesnym okresie udaru

Dynamics of CT appearance in early cerebral ischaemia
 

15

Renata Poniatowska, Brygida Kwiatkowska, Marek Krasuski, Jarosław Ryterski, Renata Krawczyk, Romana Bogusławska, Piotr Kozłowski
Badania MR odcinka szyjnego kręgosłupa w reumatoidalnym zapaleniu stawów z uwzględnieniem metodyki badania i stosowanych pomiarów

Magnetic Resonance Imaging of cervical spine in rheumatoid arthritis

 

20

Lech Cyryłowski, Hanna Przepiera-Będzak, Marek Brzosko, Zygmunt Domański
Porównanie skuteczności zdjęć rtg kręgosłupa z tomografią rezonansu magnetycznego w poszukiwaniu złamań trzonów u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

Correlation between radiographic and MRI findings in detection of spinal fractures in patients with ankylosing spondylitis

 

25

Jacek Fliciński, Marek Brzosko, Lech Cyryłowski, Janusz Kordowski, Hanna Przepiera-Będzak, Krzysztof Prajs
Wpływ palenia papierosów na występowanie bólu i zmian radiologicznych w stawach kolanowych

The influence of smoking on knee pain and knee joint osteoarthritis

 

28

Andrzej Smereczyński, Maria Gałdyńska-Kawecka, Anna Kamińska, Stefania Bojko
Obrazy usg torbieli moczownika u dorosłych

Sonographic images of urachal cysts in adults

 

32

Magdalena Gola, Ryszard Pacho, Katarzyna Wardzyńska
Nieziarniczy chłoniak żołądka w obrazie spiralnej tomografii komputerowej

Non-Hodgkin lymphoma of the stomach on spiral CT scanning

 

35

Bogusława Benendo-Kapuścińska, Edyta Korzeniewska, Włodzimierz Chmielewski
Wtórna nadczynność przytarczyc – patogeneza, obraz kliniczny, diagnostyka obrazowa

Secondary hyperparathyroidism - pathology, clinical symptoms, radiological imaging

 

39

Bogusława Benendo-Kapuścińska, Aldona Kosińska-Szot, Artur Wojciechowski
Obrazowanie zmian nowotworowych w nerkach własnych u biorców nerki przeszczepionej

Imaging of malignant tumors in native kidneys after renal transplantation

 

44

Stanisław Leszczyński .Tadeusz Borkowski
Adam Władysław Aleksander Rzewuski 1861-1943 - nieznany w Polsce pionier radiologii

Adam Władysław Aleksander Rzewuski 1861-1941 - The pioneer of radiology unknown in Poland

 

48

Andrzej Marciński
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 10.06.1998-20.04.2001

 

53

Zdzisław Boroń
Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego za okres od maja 1998 do maja 2001 r.

 

60

Kazimierz Niezabitowski
Sprawozdanie z działalności Redakcji Polskiego Przeglądu Radiologii w okresie czerwiec 1998 - luty 2001 r.

 

61

Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Tomasz Jargiełło
Sprawozdanie z XXXVI Zjazdu Radiologów Polskich

 

63

Andrzej Marciński
A z tą europejskością to rzecz może mieć się następująco...

 

65

Jerzy Stachura
Rak sutka

 

67

Komunikat 7, 52, 60, 62, 66, 73
Streszczenie z piśmiennictwa 8, 14, 19, 34
Recenzja 24, 38
List do redakcji 27
Informacja PLTR 31
Prenumerata 47,73

 

 
 

Copyright © 2016