Strona główna » 2001 3

2001 3

A+ A-
 

Rok 2001 tom 66

Andrzej Marciński, Małgorzata Warzywoda
Od zespołu dziecka bitego do urazów nieprzypadkowych

Battered child - non-accidental injures
 

5

Ludwik Smajkiewicz
Problemy komunikacji w praktyce klinicznej radiologa
Część I. Standardy komunikacji

Communications problems in the clinical practice of the radiologist
Part l. Standards for communication
 

14

Ludwik Smajkiewicz
Problemy komunikacji w praktyce klinicznej radiologa
Cześć II. Znaczenie zasad logiki i semantyki w formułowaniu opisu wyniku badania radiologicznego

Communications problems in the clinical practice of the radiologist
Part II. The importance of the principles of logic and linguistic semantics in composing a radiology report
 

17

Maciej Karasek, Jerzy Garcarek, Krzysztof Moroń, Krzysztof Korta, Dariusz Janczak
Anatomia flebograficzna żył dołu podkolanowego

Phlebographic assessment of venous anatomy in the popliteal fossa region
 

21

Maciej Karasek, Jerzy Garcarek, Krzysztof Moroń, Krzysztof Korta, Dariusz Janczak
Indeks refluksu żylnego jako wskaźnik stopnia niewydolności żył dołu podkolanowego

Venous Reflux lndex as a tool in quantification of venous incompetency in the popliteal fossa region
 

25

Maciej Karask, Jerzy Garcarek, Krzysztof Moroń, Krzysztof Korta, Dariusz Janczak
Ograniczenia flebografii i ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce patologii żylnej okolicy dołu podkolanowego

Limits of phlebography and duplex Doppler sonography in diagnostics of venous pathology in the popliteal fossa region
 

29

 

 

Aleksander Falkowski, Roman Kostyrka
Rola diagnostyki rentgenowskiej w rozpoznaniu powikłań naczyniowych u chorych z ortotopowym przeszczepem wątroby

The role of x-ray diagnostics in the diagnosis of vascular complications in patients with orthopic liver transplantation
 

33

Auhida M. Mustafa, Bogdan Pruszyński, Andrzej Cieszanowski, Jerzy Żurakowski
Ocena krążenia obocznego u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym wykonana metodą spiralnej tomografii komputerowej oraz jej korelacja z klasyfikacją Child-Pugh'a

Evaluation of collateral pathway channels in portal hypertension patients with SCT and their relation to Child's-Pugh Classification
 

37

Jerzy Bruske, Andrzej Żyluk, Marek Bednarski, Krzysztof Krzyślak, Bohdan Daniel, Piotr Prowans
Przydatność tomografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce zespołu kanału nadgarstka

The usefulness of MRI in the diagnosis of carpal tunnel syndrome
 

40

Andrzej Smereczyński, Maria Gałdyńska-Kawecka, Alina Deręgoska, Anna Kamińska
Przydatność sonografii w diagnostyce niedrożności jelit

Usefulness of sonography in diagnostics of bowel obstruction
 

46

Monika Bekiesińska-Figatowska, Włodzimierz Perczyński, Jerzy Walecki
Patologia jelita grubego w obrazach TK-rola metody w praktyce klinicznej

Pathologic changes of the colon on CT images - the role of the method in clinical practice
 

50

Tomasz Kościński, Anna Szmeja, Kazimierz Rzymski
Zastosownie defekografii do wykrywania schorzeń proktologicznych

Defecography in diagnosis of proctological disorders
 

54

Eugeniusz Tarasów
Zmiany morfologiczne po przebytym ostrym zapaleniu trzustki, ocena na podstawie badań tomografii komputerowej

Morphological changes after acute pancreatitis, evaluation by computed tomography
 

59

Andrzej Smereczyński, Anna Kamińska, Maria Kawecka, Alina Deręgowska
Trzustka rzekoma - nowy objaw w sonografii

Pseudopancreas: a new sign in sonography
 

62

Witold Krupski Janusz Złomaniec
Możliwości diagnostycznego wykorzystania przestrzennych rekonstrukcji USG

Diagnostic possibilities of three-dimensional ultrasonographic reconstructions
 

66

Jarosław Mądzik, Michał Brzewski, Andrzej Marciński, Zofia Majkowska, Anna Jakubowska
Sonocystografia mikcyjna - technika badania odpływów pęcherzowo-moczowodowych pod kontrolą ultrasonografu ze środkiem kontrastowym - cześć l

Voiding urosonography - ultrasound guided technique with contrast media for detection of vesicoureteral reflux - part l
 

72

Jarosław Mądzik, Michał Brzewski, Andrzej Marciński, Anna Jakubowska, Zofia Majkowska
Sonocystografia mikcyjna - nowa metoda w diagnostyce odpływów pecherzowo-moczowodowych u dzieci - część II

Voiding urosonography - a new method in diagnosis of vesicoureteral reflux in children – part II
 

76

Ingrid Różyło-Kalinowska, T. Katarzyna Różyło
Wzorzec zastosowania technik obrazowania w diagnostyce złamań żuchwy

The standard of application of imaging modalities in the diagnostics of mandibular fractures
 

80

Florian Czerwiński, Ewa Tomasik, Aldona Mahaczek-Kordowska, Małgorzata Tomasik
Kostnienie kości palców i kości śródstopia u płodów ludzkich

Ossification of bones of the foot digits and bones of the metatarsus in human fetuses
 

84

Wiesław Guz, Elwira Nykiel, Agnieszka Zalewska, Radosław Ramotowski, Tomasz Kaziród
Proteinoza pęcherzyków płucnych - rzadkie schorzenie o charakterystycznym obrazie w badaniu TK wysokiej rozdzielczości

Pulmonary alveolar proteinosis – rare disease with characteristic appearance in HRCT
 

87

Iwona Tubek, Józef Dzielicki, Piotr Grzanka, Andrzej Gabriel, Józef Gregor, Halina Bubała
Tłuszczak zarodkowy - rzadki guz uwidoczniony metodami diagnostyki obrazowej u 13-miesięcznego dziecka

Lipoblastoma – unusual tumor visualized by imaging modalities in 13-month-old child
 

89

Andrzej Żyluk, Sławomir Jaroszewicz, Andrzej Białek
Gruczolak cewkowo-kosmkowy przewodu żółciowego wspólnego

Tubulo-villous adenoma of the common bile duet - a case report
 

91

Magdalena Gola, Ryszard Pacho
Przypadek mięśniaka gładkokomórkowego żołądka rozpoznanego za pomocą tomografii komputerowej

A case of gastric leiomyoma detected by computed tomography
 

94

Krzysztof Milczarek, Ryszard Pacho, Piotr Małkowski
Przypadek pękniętego tętniaka aorty brzusznej z przetoką do żyły głównej dolnej

Case of a ruptured abdominal aortic aneurysm with aorto-caval fistula
 

96

Monika Bekiesińska-Figatowska, Irena Różyczka
Odwracalne stłuszczenie wątroby

Reversible fatty change of the liver
 

98

Monika Bekiesińska-Figatowska, Krzysztof Wagiel, Bożena Lipka, Bożenna Dembowska
Nowotworowy naciek opon mózgowo-rdzeniowych w badaniu MR

Neoplasmatic infiltration of the meninges on MR images
 

100

Bolesław Gonet
O pewnych nieprawidłowościach w opisie zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego

Some remarks about nuclear magnetic resonance phenomenon
 

102

Andrzej Marciński
R@diologia

 

106

Recenzja 108
Streszczenia z piśmiennictwa 13,32,36,45,53,58,107
Sprawozdanie 93
Komunikat 99
In memoriam 16
Varia 71,110,111,112

 

 
 

Copyright © 2016