Strona główna » 2000 3

2000 3

A+ A-
 

Rok 2000 tom 65 zeszyt 3

Prace Oryginalne

 

A. Tarnowska, A. Biejat, K. Godlewski, B. Werner
Przeznaczyniowe zamykanie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej
 

153

W. Poncyijusz, L. Wierny, L. Cyrylowski, K. Krzyślak
Doświadczenia własne w leczeniu długich niedrożności tętnic odcinka udowo-podkolanowego metodą przezskórnej wewnątrznaczyniowej angioplastyki
 

157

K. Zakrzewski, M. Kubicki, L. Polis, T. Biegański
Dysembrioplastyczne nowotwory neuroepitelialne mózgu u dzieci i młodzieży: charakterystyczny obraz kliniczny i radiologiczny
 

161

M. Wilczyńska, T. Biegański, T. Pertyński
Przydatność przezciemiączkowej ultrasonografu dopplerowskiej w ocenie dynamiki wodogłowia u noworodków i niemowląt leczonych wszczepieniem zastawki komorowo-otrzewnowej
 

167

L. Cyrylowski, K. Krzyślak, W. Poncyljusz, B. Archimowicz-Cyryłowska, A. Dąbrowska
Tomografia rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu torbieli szyszynki
 

173

K. Krzyślak, V. Posio, A. Brodkiewicz, J. Peregud-Pogorzelski
Migdałek gardłowy
 

177

G. Cieślińska-Wilk, E. Gawrych, P. Szumin
Odległa ocena rentgenowska przeszczepu kości do ubytku wyrostka zębodołowego u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia
 

179

W. Krupski, J. Złomaniec
Sinusoskopia wirtualna - wykorzystanie rekonstrukcji przestrzennych (3D) TK w diagnostyce zmian zapalnych zatok szczękowych
 

183

S. Polański, O. Rowiński, T. Wróblewski, I. Grzelak
Ultrasonografia w ocenie powikłań funkcji wewnątrzwątrobowych przetok wrotnosystemowych
 

187

A. Dąbrowska, B. Kotwicz, M. Smoczkiewicz
Cholangiografia MR: alternatywna metoda w diagnostyce zaburzeń odpływu żółci
 

193

B. Birkenfeld, S. Tustanowski, P. Zorga, E. Słowińska, E. Płońska, B. Zaborek, S. Szostak, G. Jeżewska
Naczyniaki jamiste wątroby w kilkuletniej obserwacji
 

197

H. Przepiera-Będzak, M. Brzesko, L. Cyryłowski, Z. Domański, I. Fiedorowicz-Fabrycy
Gęstość mineralna kości a stopień zaawansowania zmian radiologicznych u chorych na zesztywniąjące zapalenie stawów kręgosłupa
 

201

J. Garcarek, M. Karasek, K. Moroń, M. Krzyżanowska, P. Dąbrowski
Ocena radiologiczna pourazowych zmian patologicznych kośćca średniowiecznego wojownika z Gródka nad Bugiem
 

205

F. Czerwiński, T. Sulisz, G. Sławiński, I. Krawczyk-Sulisz
Kość promieniowa płodów ludzkich w badaniach radiologicznych - pomiary podstawowe
 

209

F. Burdan
Ultrasonografia w ciąży - dobrodziejstwo czy zagrożenie?
 

213

B. Górecka-Szyld, G. Cieślińska-Wilk, G. Psut-Muszyńska, M. Strusiński, J. Kładny, A. Tołoczko, T. Huzarski, J. Lubiński
Endosonograficzna ocena zaawansowania raka odbytnicy

 

 
 

Copyright © 2016