Strona główna » 2000 2

2000 2

A+ A-
 

Rok 2000 tom 65 zeszyt 2

Prace Oryginalne

 

A. Urbanik
Funkcjonalne obrazowanie MR mózgu
 

87

W. Poncyljusz, A. Falkowski, Ł. Kołodziej, Z. Sych
Porównanie angiografii subtrakcyjnej w ocenie tętniaków śródczaszkowych
 

91

R. Juszkat, R. Maciąg, D. Poplawski
Wpływ zmian zwyrodnieniowych w stawach haczykowo-kręgowych na przepływ krwi przez tętnice kręgowe w badaniu metodą ultrasonografii dopplerowskiej
 

95

A. Falkowski, K. Kozłowski, S. Mokrzyński, G. Wilk
Nowy filtr stały do żyły głównej. Doniesienie wstępne
 

99

M. Olszycki, B. Góraj, A. Bryjan-Cabaj, M. Zięba, M. Różniecka
Porównanie możliwości rozpoznawczych bronchofiberoskopu i endoskopii wirtualnej spiralnej tomografii komputerowej w obrazowaniu centralnych guzów pluc
 

101

A. Smereczyński
Kostnopochodny ucisk wątroby - znaczenie badania USG. Doniesienie wstępne
 

105

H. Przepiera-Będzak, L. Cyryłowski, M. Brzesko, I. Fiederowicz-Fabrycy, Z. Domański
Częstość występowania złamań trzonów kręgów u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 

109

M. Szpinda, J. Gościcka-Saar, J. Kochan
Tętnice segmentowe nerki u człowieka
 

115

T. Jargiełło, M. Rzeszowska-Sieczka, M. Antoń-Jóźwiakowska, M. Szczerbo- Trojanowska
Kliniczna ocena zastosowania iomeprolu, niejonowego środka cieniującego, w arteriografii tętnic kończyn dolnych i tętnic mózgowych
 

119

Prace Poglądowe
 

 

S. Malanowska, M. Smolicz
Nadciśnienie tętnicze nerkowo-naczymopochodne: metody diagnostyki obrazowej
 

 123

Kazuistyka
 

 

A.Brodkiewicz, E. Kamieńska, J. Peregud-Pogorzelski, J. Bukowski, J. Fydryk
Ultrasonografia - metoda z wyboru w diagnostyce typhilitis u dzieci z chorobami nowotworowymi
 

 127

Kaczor, K. Krzyślak
Stereotaktyczna lokalizacja małych wad naczyniowych mózgu
 

129

B. Birkenfeld, J. Kurzawa-Nowakowska, P. Zorga, V. Posio
Przypadek zajęcia grasicy w przebiegu Hodgkin lymphoma rozpoznany z zastosowaniem scyntygrafii z 67Ga
 

131

Aneks

 

A. Smereczyński
Standardy badań USG klatki piersiowej u dorosłych
 

 135

Streszczenia
 

 

III Konferencja Sekcji Radiologii Pediatrycznej PLTR - Kiekrz k. Poznania, 10—11 września 1999
 

139

Streszczenie, Recenzja, Bez komentarza

149
 

 
 

Copyright © 2016