Strona główna » 2000 1

2000 1

A+ A-
 

Rok 2000 tom 65 zeszyt 1

Artykuł Redakcyjny
 

 

B. Pruszyński:
Radiologia XXI wieku. Wpływ postępów techniki i informatyki na działalność kliniczną, naukową i dydaktyczną
 

1

Prace Oryginalne

 

B. Bobek-Billewicz, T. Gorycki, M. Smoczyński, P. Jagodziński:
Przykłady zastosowania cholangiografii MR w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych
 

7

J. Kruczyński, A. Ziemiański, M. Wierusz-Kozlowska, T. Trzeciak, W. Borkowski:
Korelacja obrazu klinicznego, MR i artroskopii w uszkodzeniach chrząstki stawowej stawu kolanowego
 

11

M. Olszycki, B. Góraj, J. Ścibór, E. Walenczak, P. Kordek:
Angiografia spiralnej tomografii komputerowej w ocenie skurczu naczyniowego w przebiegu krwotoku podpajęczynówkowego
 

15

A. Drop, L. Smajkiewicz:
Obraz raka wątrobowo-komórkowego w dynamicznej tomografii komputerowej

(d-TK)
 

19

A. Drop:
Typy i charakter wzmocnienia kontrastu raka wątrobowo-komórkowego w dynamicznej tomografii komputerowej
 

27

Drop:
Znaczenie dynamicznej tomografii komputerowej (d-TK) w wykrywaniu przerzutów do wątroby
 

31

A. Chyczewska, W. Lasek, S. Pilecki, F. Draghi, L. Madonia, R. Campani:
Ultrasonograficzna ocena wodobrzusza za pomocą sondy o częstotliwości 12 MHz
 

37

A. Smereczyński:
Przydatność sonografii w rozpoznawaniu złamań samoistnych
żeber
 

41

H. Przepiera-Będzak, L. Cyrylowski, M. Brzosko, I. Fiedorowicz-Fabrycy, Z. Domański:
Zmniejszenie gęstości mineralnej kości jako czynniki ryzyka występowania złamań trzonów kręgosłupa w przebiegu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
 

45

P. Rzymski, M. Wilczak, I. Szpakowska-Rzymska, S. Sajdak, T. Opala:
Ocena zmian układu moczowego w urografii w wybranych schorzeniach ginekologicznych
 

49

B. Benendo-Kapuścińska, D. Święcicka, A. Wojciechowski, E. Decker:
Ziarniakowatość Wegenera - obraz kliniczny, rozpoznanie, metody diagnostyczne
 

57

Kazuistyka
 

 

A. Modrzejewski, T. Hamera, A. Sliwiński, M. Holicki, G. Cieślińska-Wilk:
Obraz radiologiczny pozaotrzewnowego przedziurawienia dwunastnicy
 

63

W. Krupski, J. Złomaniec, W. Fusiarz, F. Burdan:
Olbrzymi kostniak śródczaszkowy w obrazie wirtualnej 3D tomografii komputerowej
 

67

A. Brodkiewicz, J. Peregud-Pogorzelski, P. Dzieński, K. Krzyślak, J. Kurzawa-Nowakowska:
Zespół Gorhama u dziecka z Kaposiform hemangiołymphangioma
 

69

Inne
 

 

Komunikat, Sprawozdania, Recenzje, Kalendarium, Errata, Speaker's Corner

73-86
 

 
 

Copyright © 2016