Strona główna » 1999 4

1999 4

A+ A-
 

Rok 1999, Numer: 4
 

B. Pruszyński
W 85. Rocznicę urodzin profesora Szczęsnego Leszka Zgliczyńskiego
 

291

B. Pruszyński
Dylematy nauki w XX wieku na podstawie życia i dzieła Marii Skłodowskiej-Curie
 

293

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
 

 

A. Marciński
Radiologia pediatryczna-wczoraj, dziś i jutro
 

296

PRACE ORYGINALNE
 

 

A. Jakubowska, M. Brzewski, A. Marciński, M. Grajewska-Ferenc, J. Mądzik
Ocena ultrasonograficzna rozwoju sutków u dzieci
 

301

M. Brzewski, A. Marciński
Ocena ruchomości przepony w badaniu ultrasonograficznym przy użyciu prezentacji M
 

304

A. Tarnowska, K. Potocka, A. Biejat, B. Werner, Z. Malec, K. Godiewski
Anomalie tętnic wieńcowych i nieprawidłowe odejście prawej tętnicy płucnej -rzadko występujące wady wrodzone serca u dzieci
 

307

J. Mądzik, M. Brzewski, A. Marciński, A. Jakubowska, D. Piotrowski, Z. Majkowska
Diagnostyka ultrasonograficzna najczęściej spotykanych nieprawidłowości dużych stawów u dzieci
 

311

KAZUISTYKA
 

 

A. Biejat, A. Tarnowska, A. Tomik, A. Marciński
Zmiany kostne u dzieci w przebiegu leczenia pro-staglandynami
 

316

S. Chaberek, A. Szawdyn
Mikrotomografia cienkowarstwowa struktur kostnych: opis mikrotomografu, zastosowania doświadczalne: opis mikrostruktury kostnej resekowanej głowy kości udowej i ocena unaczynienia głowy kości udowej (mikroangiografia)
 

319

U. Grzesiakowska, E. Chodowiec, R. Krajewski:
Dysplazja włóknista kości podstawy czaszki a wewnątrzkostny oponiak - obraz radiologiczno- kliniczny, różnicowanie, wzorzec diagnostyczny
 

323

A. Cieszanowski, A. Filipiak, R. Pacho, W. Okła, Z. Domański, B. Pruszyński
Diagnostyka obrazowa jelita grubego: porównanie kolonografii TK z wlewem doodbytniczym
 

327

A. M. Mustafa, B. Pruszyński, M. Schaeffer, R. Pacho, Z. Rammo, A. Cieszanowski
Topografia i występowanie żylaków w nadciśnieniu wrotnym w obrazie spiralnej tomografii komputerowej
 

322

A. Cieszanowski, M. Gołębiowski, W. Szeszkowski, B. Pruszyński, K. Zieniewicz, M. Krawczyk
Obrazowanie chorób dróg żółciowych i trzustki przy użyciu cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego - doniesienie wstępne
 

336

M. Sobolewski, R. Włodarczyk, G. Wojtas, P. Twarkowski, K. Jahzn-Różyk, N. Hussein
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa guzów płuc pod kontrolą rentgenoskopii
 

340

KAZUISTYKA
 

 

B. Benendo-Kapuścińska, I. Michałowska, C. Kuzaka
Nadciśnienie tętnicze po urazie - nerka Page'a
 

343

PRACA ORYGINALNA
 

 

A. Cieszanowski, B. Rożniatowska-Sadkowska, K. Zaniewicz, R. Pacho, P. Pawlikowski, J. Szymanowski
Tomografia komputerowa w ostrej kolce nerkowej
 

346

PRACA POGLĄDOWA
 

 

D. Chomicka, B. Pruszyński, G. Małek, S. Polariski, M. Petrkiewicz, W. Cybulski
Choroba niedokrwienna jelita cienkiego i grubego. Patogeneza, fizjopatologia, możliwości rozpoznawcze
 

350

KAZUISTYKA
 

 

D. Chomicka, G. Matek, S. Polański
Przypadek niedrożności tętnicy krezkowej górnej rozpozanej ultrasonograficznie
 

355

PIONIERZY RADIOLOGII W POLSCE
 

 

S. Leszczyński
Doc. dr med. Józef Jaxa Chania-Dębicki (1877 -1930)
 

357

ROŻNE
 

 
Opinie, dokumenty, listy, recenzje, sprawozdania, streszczenia piśmiennictwa 310, 318, 349, 359, 360, 361, 363, 364, 367, 368, 370
 

 
 

Copyright © 2016