Strona główna » 1999 3

1999 3

A+ A-
 

Rok 1999, Numer: 3
 

ARTYKUŁY REDAKCYJNE

 

T. Biegański
Ochrona radiologiczna dzieci jako pacjentów
 

179

U. Grzesiakowska
Zastosowanie badania MR w diagnostyce przerzutów nowotworowych do OUN
 

184

PRACE ORYGINALNE
 
 

R. Pietura, P. Rakowski, B. Grzechnik
Zwężenia żylne w przetokach dializacyjnych - diagnostyka radiologiczna i leczenie
 

189

B. Grzechnik, W. Krzyżanowski, P. Rakowski, U. Radwańska-Konarzewska, K. Marczewski
Ocena skuteczności leczenia łagodnych guzków tarczycy przezskónymi wstrzyknięciami etanolu przy użyciu ultrasonografu poszerzonej o techniki color i power Doppler
 

195

PRACA POGLĄDOWA
 
 

B. Góraj, P. Kordek
Czynnościowy rezonans magnetyczny w tworzeniu map aktywacyjnych mózgu człowieka
 

200

PRACE ORYGINALNE
 
 

A. Majos, B. Góraj
Reprezentacja korowa dla ruchów ręki a reprezentacja korowa wyobrażenia tego ruchu w badaniu metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego
 

202

M. Hermann, B. Bobek-Billewicz
Badanie przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego i prędkości przepływu krwi w tętnicach domózgowych za pomocą rezonansu magnetycznego
 

207

M. Kubicki, B. Góraj, K. Zakrzewski, P. Liberski
Spektroskopia protonowa rezonansu magnetycznego w diagnostyce nowotworów mózgu u dzieci
 

210

W. Gajewicz, E. Rzepecka. A. M. Dubojska, B. Góraj, W. Split
Zastosowanie obrazowania z użyciem rezonansu magnetycznego do oceny dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych - porównanie wyników badań: RM, klinicznego i przy pomocy artykulatora Gerbera. Doniesienie wstępne
 

214

A. Rugała, J. Heciak, J. Wieczorek, M. Spałek
Wieloogniskowy rak sutka wartość diagnostycznadynamicznego badania MR
 

218

A. Walecka
Sprawność ultrasonografu mózgowia przez ubytek pooperacyjny w ocenie przyczyn uwypuklania tkanek miękkich nad ubytkiem w porównaniu z tomografią komputerową
 

221

A. Smereczyński
Jednorodna echogeniczność prawidłowej trzustki-nadal istniejący mit
 

227

A. Smereczyński, S. Rupiński
Powikłania wrzodów trawiennych obrazowane usg
 

230

A. Janeczko
Przedoperacyjne badanie ultrasonograficzne w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego
 

234

M. Spałek, J. Brzeziński, J. Heciak, D. Mróz, A. Rugała
Przydatność różnych metod diagnostyki obrazowej (usg, TK, MR) w wykrywaniu i wstępnym różnicowaniu zmian ogniskowych w wątrobie
 

237

A. Smereczyński
Odpryskowiec dróg żółciowych w obrazie ultrasonograficznym
 

242

S. Pilecki, W. Lasek, G. Jakubowski, T. Latos, I. Trzcińska
Wykorzystanie dopplerowskich metod ultradźwiękowych (color Doppler i power Doppler) w różnicowaniu przyczyn odwarstwienia siatkówki
 

245

T. Turek, A. Sąsiadek
Wartość tomografii komputerowej w wykrywaniu zmian pozurazowych kręgosłupa piersiowego i towarzyszących uszkodzeń klatki piersiowej
 

248

K. Moroń, J. Liebhart, T. Kuźniar
Porównanie przydatności zdjęć rentgenowskich (normalnej wielkości i powiększonych) oraz densytometru dla oceny zaniku kostnego u chorych na astmę oskrzelową leczoną kortykosteroidami
 

251

Komentarz (A. Żyluk)
 

254

J. Niemunis-Sawicka, J. Dębski
Zastosowanie techniki fluoroskopii i fluorografii w neurolizach układu współczulnego
 

256

PRACA POGLĄDOWA
 

 

A. Smereczynski
Nowe narzędzie obrazowania - endoskopia wirtualna
 

259

KAZUISTYKA
 

 

E. Kuleta-Bosak, M. Krzywiecka, C. Bukowska
Zespól dziecka maltretowanego
 

262

Z. Domański, J. Kordowski, L. Cyryłowski
Embolizacja odczepialnymi balonami pourazowego tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej
 

265

J. Peregud-Pogorzelski, A. Brodkiewicz, B. Arłukowicz, A. Walecka
Nietypowa lokalizacja chłoniaka Burkitta u 9-letniego chłopca
 

268

S. Pilecki, G. Jagiełło, W. Lasek
Ciało obce w oskrzelu - niecodzienny przypadek
 

270

W. Guz, A. Gołofit, A. Samojedny
Promienica klatki piersiowe u dzieci - opis dwóch przypadków o różnym przebiegu klinicznym
 

272

A.Brodkiewicz, J. Peregud-Pogorzelski, J. Bukowski, J. Kurzawa-Nowakowska, J. Fyd ryk
Ultrasonografia - metoda z wyboru w diagnostyce dolegliwości bólowych brzucha u dziecka z chorobą Schoenleina-Henocha
 

274

A.Chyczewska, W. Lasek, F. Draghi, R. Campani
Niedokrwienie jądra jako powikłanie ostrego zapalenia najądrza
 

276

D. Siwinski, A. Ziemiański, P. Samolewski
Kłębczak kostny palucha w tomografii rezonansu magnetycznego (opis przypadku)
 

163

RÓŻNE
 

 
Streszczenia z piśmiennictwa, recenzje, komunikaty, listy 194, 206, 229, 233, 241, 254,255, 261, 264, 267, 271, 277, 280,
 

 
 

Copyright © 2016