Strona główna » 1999 2

1999 2

A+ A-
 

Rok 1999, Numer: 2
 

HISTORIA

 

A. Urbanik, E. Borczowska, I. Chojnacka, I. Herman-Sucharska, R. Chrzan
Historia Katedry i Zakładu Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

83

A.Urbanik, E. Borczowska, I. Chojnacka, I. Herman-Sucharska, R. Chrzan
Przyczynek do historii polskiej radiologii pierwsze zdjęcia rentgenowskie wykonane w Krakowie
 

87

A.Urbanik, H. Uhl
Początki polskiej szkoły neu-roradiologii rola profesor Stanisławy Spettowej

91

PRACE ORYGINALNE
 

 

A.Urbanik, T. Turski, B. Podsiadło-Kleinrok, H. Uhl, B. Danilewicz:
Embolizacja wad tętniczo-żylnych mózgu
 

93

A.Urbanik, R. Chrzan, T. Popiela Jr.:
Angiografia drogą nakłucia tętnicy ramiennej lub promieniowej
 

97

A.Urbanik, W. Kawiorski, T. Popiela Jr., B. Podsiadło-Kleinrok, W. Wojciechowski
Manometryczna ocena balonowego poszerzania przełyku u pacjenta z achalazją
 

99

A.Urbanik, T. Popiela Jr., B. Podsiadło-Kleinrok, W. Wojciechowski
Implantacja filtrów typu Bird's Nest do żyły głównej dolnej doświadczenia własne
 

102

A.Urbanik, M. Faryna, T. Popiela Jr., W. Pawlik
Metoda oceny jakości sprzętu używanego do angiografii oraz w radiologii interwencyjnej
 

106

W. Pawlik, R. Chrzan, A. Urbanik
Zastosowanie trójwymiarowych rekonstrukcji TK w trudnych diagnostycznie przypadkach złamań trzonów kręgowych w przebiegu osteoporozy starczej
 

111

A.Urbanik, I. Jeleńska, S. Sztuk, T. Popiela Jr., W. Wojciechowski, P. Richter
Użyteczność wirtualnej kolonoskopii TK w diagnostyce jelita grubego doniesienie wstępne
 

114

I. Herman-Sucharska , L. van Hoe, P. Sucharski, R. Tomaszewska, A. Urbanik, R. Chrzan, I. Chojnacka
Antygen nowotworowy TATI (tumour associated trypsin inhibitor) jako czynnik pomocniczy w różnicowaniu raka i przewlekłego zapalenia trzustki w tomografii komputerowej
 

117

I.Chojnacka, I.Herman-Sucharska, R. Chrzan, B. Podsiadło Kleinrok , S. Sztuk, A. Urbanik
Tomografia komputerowa jako badanie z wyboru weryfikujące obrazy ultrasonogra ficzne fibrolipomatozy nerek
 

120

K. Kleinrok, M. Kaliciński, B. Podsiadło-Kleinrok, A. Urbanik, T. J. Popiela ,D. Zarzycki
Ocena morfologiczna zmian stosunków anatomicznych w stawach biodrowych u pacjentów po przebyciu choroby Legga-Calvego-Perthesa przy użyciu spiralnej tomografii komputerowej z wykorzystaniem obrazów rekonstrukcji trójwymiarowej
 

123

DONIESIENIA WSTĘPNE
 

 

A. Urbanik, T. Popiela Jr. , W. Wojciechowski, P. Sagnowski
Przykłady klinicznego zastosowania wirtualnej angioskopii TK w ocenie zamknięcia tętnic nerkowych u dwóch pacjentów
 

129

A.Urbanik, T. Popiela Jr., A. Brzozowska-Czarnek, W. Wojciechowski, R. Chrzan, D. Skutecka-Mackiewicz
Diagnostyka tchawicy i drzewa oskrzelowego w metodzie bronchoskopii wirtualnej
 

132

PRACE POGLĄDOWE
 

 

P. Sagnowski, A. Urbanik
Obrazowanie MR dyfuzji wody (D-MRI) podstawy teoretyczne
 

135

A. Urbanik, P. Sagnowski
Obrazowanie MR dyfuzji wody (D-MRI) możliwości zastosowań w diagnostyce obrazowej
 

138

R. Chrzan, A. Urbanik
DICOM-standard transmisji cyfrowych obrazów medycznych i jego znaczenie dla radiologii
 

141

A. Urbanik, R. Chrzan
Internet dla radiologa
 

144

KAZUISTYKA
 

 

A. Urbanik, B. Podsiadło-Kleinrok, S. Sztuk, W. Pawlik, I. Jeleńska-Szygula, K. Kleinrok, A. Bryll, M. Kózka
Krwawienie z kikuta tętnicy śledzionowej po splenektomii leczenie przy pomocy embolizacji
 

149

A. Urbanik, T. Popiela, W. Wojciechowski
Embolizacja jako metoda leczenia jatrogennej przetoki tętniczo-żylnej nerki po biopsji
 

151

S. Sztuk, B. Podsiadło-Kleinrok, W. Pawlik, I. Jeleńska-Szyguła, K. Kleinrok, A. Urbanik, A. Bryll, A. Komornicki
Rzadki przypadek schwannoma malignum o lokalizacji wewnątrzkostnej
 

153

M. Bolek, S. Sztuk, A. Urbanik, J. Pawlęga
Obraz radiologiczny szpiczaka pojedynczego kości
 

155

IN MEMORIAM
 

 

K. Niezabitowski
Prof. Dr med. August Wackenheim (19.07.1925-30.031998)
 

157

S. Miernowski
Janusz Bowkiewicz (1928 1992)
 

159

RÓŻNE
 

 

M. K. Klamut
Wspomnienia i refleksje
 

163

Streszczenia, recenzje, komunikaty 105, 110, 113, 119, 128, 131, 161, 162, 167, 171, 172

 

 
 

Copyright © 2016