Strona główna » 1999 1

1999 1

A+ A-
 

Rok 1999, Numer: 1
 

ARTYKUŁY REDAKCYJNE
 

 

H . Kulik
Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) w stu-lecie odkrycia radu i polonu
 

1

B . Gonet
Laserowa polaryzacja jąder atomów gazów szlachetnych w obrazowaniu MR nowa technika ukazywania przestrzeni gazowych
 

8

PRACE ORYGINALNE
 

 

A. Walecka
Sprawność badania ultrasonograficznego mózgowia przez pooperacyjne ubytki kostne w porównaniu z tomografią komputerową
 

10

A. Walecka
Sprawność ultrasonografu mózgowia przez ubytek pooperacyjny podpotyliczny w porównaniu z tomografią komputerową
 

19

W. Lasek, M. Grzegorzewski, S. Pilecki
Próba określenia zależności wymiarów komór bocznych mózgu noworodków od czasu trwania ciąży i płci w badaniu usg
 

24

W. Krupski, J. Złomaniec, S. Bryc
3DTK wirtualna rektosigmoidoskopia: iluzja czy rzeczywistość
 

28

W. Lasek, S. Pilecki, K. Laskowska, W. Lambrecht, A Słowik-Gabryelska
Znaczenie tomografii komputerowej (TK) u chorych z rakiem płuc, zakwalifikowanych do chemioterapii przedoperacyjnej przed leczeniem chirurgicznym
 

32

M. Nawrót, W. Lasek, S. Pilecki, M. Czajkowska-Malinowska
Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości (HRCT) w sarkoidozie
 

36

E. Szwejda, M. Gołębiowski, A. Bruzgielewicz, E. Osuch-Wojcikiewicz, R. Zawadzka, P. Chęciński
Znaczenie spiralnej tomografii komputerowej w przedoperacyjnej diagnostyce guzów ślinianki przyusznej
 

39

U.Grzesiakowska, J.Dziukowa, M.Tacikowsk
Włóknisty ubytek korowy w badaniu tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości
 

43

DONIESIENIA WSTĘPNE
 

 

A. Falkowski, A. Kamińska, G. Cieślińska-Wilk, S. Kowalik
Zastosowanie ultrasonografu metodą wzmocnionego kolorowego Dopplera do oceny unaczynienia uszypułowanych przeszczepów skóry w chirurgii szczękowo-twarzowej
 

47

M. Wieczorek, R. Piotrowski, A. Nowakowska
Zmiany w trzustce u chorych z mukowiscydozą w badaniu ultrasonograficznym
 

50

A. Smereczyński
Zapalenie przyczepków sieciowych jelita grubego w usg
 

54

P. Mielecki, T. Mielecki
Propozycje organizacyjne dla doraźnego oddziału diagnostycznego skutków urazów wielonarządowych
 

58

PRACE POGLĄDOWE
 

 

M. Wieczorek
Badanie tętnic mózgowych metodą przezciemiączkowego dopplerowskiego badania usg
 

65

M. Brzewski, A. Marciński, E. Gruchalska, Z. Majkowska, S. Warchoł
Wgłębienie jelitowe u dzieci rozpoznawanie i leczenie "wlewem powietrznym"
 

68

KAZUISTYKA
 

 

A.Karwowski, M.Stajgis, W.Paprzycki
Rzadki obraz nacieku chłoniakowego nerki u chorego z Nieziarniczym chłoniakiem złośliwym -trudności diagnostyczne
 

72

A. Brodkiewicz, J. Peregud-Pogorzelski, A. Walecka, J. Nowakowska, T. Ociepa
Zespół rozpadu guza powikłany kamicą układu moczowego u 9-letniego chłopca z ostrą białaczką limfoblastyczną T
 

74

PIONIERZY RADIOLOGII W POLSCE
 

 

B. Pruszyński
Dr med. Grzegorz Franciszek Drozdowicz
 

77

PROMOCJA
 

79

Elscint The Intelligent Image Rok 2000
 

 

ROŻNE
 

 

Streszczenia, recenzje, komunikaty 7, 18, 31, 35, 64, 76

 

 
 

Copyright © 2016