Strona główna » 1998 4

1998 4

A+ A-
 

Rok 1998 tom 63 numer 4
 

 

PRACE ORYGINALNE
 

 

J. Walecki, J. Sikorska, D. Mróz, E. Jur- kiewicz, K. Malczyk, R. Bogusławska, A. Ustymowicz: Wartość diagnostyczna metody supresji płynu w sekwencji zaniku inwersji MR (FLAIR) w niewydolności krażenia mózgowego
 

271

PRACE ORYGINALNE
 

 
Tarnowska, A. Biejat, K. Potocka, B.Werner, A. Marciński:
Niepowodzenia i trudności w wykonywaniu zabiegów interwencyjnych u dzieci z wadami wrodzonymi serca
 
277

Biejat, A. Tarnowska, K. Potocka, B.Werner, M. Marzinek-Dąbrowska:
Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych możliwości diagnostyczne
 

281

K. Potocka, A. Tarnowska, A. Marciński, A. Biejat:
Rozszerzanie zwężeń przełyku dzieci techniką balonową ocena skuteczności metody
 

285

P. Rakowski, A. Szajner, P. Markiewicz, P. Kurczab, M. Szczerbo-Trojanowska:
Zastosowanie zabiegu embolizacji tętnicy żyły szyjnej zewnętrznej w leczeniu oponiaków
 

298

A. Smereczyński:
Własne doświadczenia w obrazowaniu usg zakrzepicy żyły wrotnej

301

A. Smereczyński:
Obrazy usg torbieli przymiedniczkowych nerek
 

305

W. Szmigielski, B. Venkatraman, G. C. Ejeckam, L. N. Jarikre, K. Das:
Gruźlica brzuszna: analiza kliniczno-radiologiczna
 

308

S. Pilecki, W. Lasek, A. Purzycka-Jazdon, M. Nawrot:
Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości (HRCT) w pylicy azbestowej płuc
 

313

K. Iwaszkiewicz, Z. Wierzbicki:
Rozpoznanie przedklinicznych litych zmian w sutkach w badaniu sonomammograficznym
 

316

K. Iwaszkiewicz, Z. Wierzbicki:
Rozpoznanie przedklinicznych litych zmian w sutkach za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej stereotaktycznej 
 

321
L. Smajkiewicz, A. Drop, A. Szymańska-Stieger, E. Czekajska-Chehab, D. Mika:
Dynamiczna tomografia komputerowa w rozpoznawaniu i ocenie resekcyjności raka trzustki
 
326
K. W. Zieliński, F. Karnicki:
Ilościowa ocena porównawcza struktury radiograficznej kości żeber z ich budową histologiczną
 
330
A. Jakubowska, M. Brzewski, D. Piórkowska, J. Mądzik, A. Marciński:
Ultrasonografia krtani i jej okolicy u dzieci. Część I. Anatomia ultrasonograficzna
 
337
J. Madzik, M. Brzewski., A. Jakubowska, A . Marciński:
Anotomia ultrasonograficzna dziecięcego stawu kolanowego
 
342

F. Czerwiński, E. Tomasik, A. Mahaczek- Kordowska, A. Gawlikowska, V. Konstanty Kurkiewicz:
Radiologiczna ocena rozwoju kości śródstopia u płodów ludzkich w różnych okresach życia płodowego
 

352
PRACA POGLˇDOWA
 
 
M . Brzewski:
Wgłobienie jelitowe u dzieci metody diagnostyczne i lecznicze
 
354
KAZUISTYKA
 
 
M. Bekiesińska-Figatowska, A. Ceran:
Rzadka lokalizacja ognisk endometriozy - endometrioza płuca i endometrioza głęboka szyjki macicy
 
358
M. Bekiesińska-Figatowska, A. Ceran, J . Szymańska:
Trudności diagnostyczne w przypadku mięśniaka jelita cienkiego mylnie rozpoznawanego jako torbiel endometrialna
 
360
W. Poncyljusz, A. Krzystałowski, B.Daniel, Piotr Juszkiewicz, I. Mazurkiewicz:
Rzadki przypadek pierwotnego mięsaka Ewinga kręgosłupa szyjnego
 
362
KRONIKA PLTR
 
364
STRESZCZENIA Z PIŚMIENNICTWA
 
372
RÓŻNE
 
 
recenzje, sprawozdania, streszczenia: 276, 284, 297, 320,325, 336, 351, 361, 363, 377  

 

 

 
 

Copyright © 2016