Strona główna » 1998 3

1998 3

A+ A-
 

Rok 1998 tom 63 numer 3

IN MEMORIAM
 

 

A.Urbanik:
Józef Kuśmiderski (1928- 1998)

 

167

PRACE ORYGINALNE
 

 

A.Dowżenko, M. Jaworski, T. Krzymiń-ski , P. Marszałek, B. Pruszyński:
Wewnątrznaczyniowa embolizacja tętniaków tętnic mózgowych za pomocą spiral odczepialnych mechanicznie -doświadczenia własne

 

168

K. Tyfa, K. Zakrzewski, T. Biegański, L. Polis:
Tętniaki naczyń mózgowych u dzieci i młodzieży: obraz kliniczny i radiologiczny

 

173

W. Poncyijusz, L. Wierny, H. Teodorczyk, R. Józwą, B. Daniel:
Przezskórna wewnątrznaczyniowa angiopląstyka długich niedrożności tętnic odcinka udowo-podkalonowego

 

176

M. Krzanowski, M. Frołow:
Ocena tętnic kręgowych w badaniu dopplerowskim. Wartości prawidłowe
 

178

W. Krzyżanowski, R. Pietura, J. Blacha, J. Walawski, M. Szczerbo-Trojanowska:
Zastosowanie kolorowej ultrasonografu dopplerowskiej w diagnostyce zakrzepicy i ocenie przepływu krwi w żyłach głębokich kończyn dolnych u chorych poddanych endoprotezoplastyce stawu biodrowego

 

182

R. Pietura:
Prawidłowo działające przetoki dializa-cyjne obrazowane metodą kolorowej ultrasonografu dopplerowskiej

 

187

R. Pietura:
Parametry przepływu krwi w obrębie przetoki dializacyjnej w dopplerowskim badaniu ultra-sonograficznym

 

190

R. Pietura:
Zmiany morfologiczne w przetokach dializacyjnych obrazowane metodą kolorowej ultrasonografu dopplerowskiej

 

197

R. Pietura:
Zwężenia i zakrzepica jako powikłania przewlekłego cewnikowania żyły podobojczykowej u chorych dializowanych

 

203

W. Guz, A. Samojedny, J. Złomaniec:
Dynamika pourazowych poszerzeń układu komorowego mózgu w kontrolnych badaniach TK

 

207

K. Iwaszkiewicz, Z. Wierzbicki:
Ograniczenie wskazań do biopsji otwartych na podstawie klasyfikacji i objawów radiologicznych w mammografii dotyczących stopnia prawdopodobieństwa rozpoznania raka

 

210

A. Ziemiański, P. Sosnowski, M. Stajgis:
Badanie splotu ramiennego metodą MR
 

215

J. Mądzik, M. Brzewski, A. Jakubowska, D. Piotrowski:
Anatomia ultrasonograficzna stawu łokciowego u dzieci
 

219

DONIESIENIA WSTĘPNE
 

 

J. Walecki, P. Grieb, E. Chojnacka, M. Sokół, P. Pieniążek, J. Brzeziński, D. Horsztyński:
Spektroskopia protonowa MR in vivo guzów wewnątrzczaszkowych
 

225

K. Kordecki, J. R. Janica, I. Rzewnicki, J. Walecki, U. Łebkowska:
Samoistne i pourazowe krwotoki z nosa leczone metodą embolizacji
 

233

J. Libiszewski, Z. Wolski, Z. Boroń, J. Tyłoch:
Leczenie żylaków powrózka nasiennego metodą sklerotyzacji
 

235

W. Krupski, J. Złomaniec, S. Bryc, I. Rużyło:
Doświadczenia własne w rozpoznawaniu raka prostniczo-esiczego z zastosowaniem kolonografii 3DTK

 

237

PRACA POGLĄDOWA
 

 

T. Dybała, Z. Kalina, Z. Szwed:
Rola ultrasonografu w diagnostyce naczyniaków wątroby

 

241

KAZUISTYKA
 

 

P. Sosnowski, A. Ziemiański:
Przetrwałe hiperplastyczne ciało szkliste - możliwości rozpoznawcze tomografii rezonansu magnetycznego

 

245

L. Cyryłowski, A. Falkowski, G. Wojciechowski, M. Miernik:
Embolizacja tętnicy śledzionowej jako sposób leczenia krwawienia z przewodu pokarmowego

 

247

S. Pilecki, E. Nowakowska, W. Lasek:
Guz Castlemana
 

249

B. Daniel, P. Machoy, S. Mokrzyński:
Kamica odlewowa nerki plackowatej powikłana rakiem płaskonabłonkowym
 

251

TECHNIKA
 

 

A.Gmur:
Digitalizacja zdjęć rentgenowskich z użyciem skanera płaskiego
 

253

STRESZCZENIA Z PIŚMIENNICTWA
 

256

STRESZCZENIA REFERATÓW
 

 

Diagnostyka obrazowa następstw urazów u dzieci - Sympozjum Sekcji Radiologii Pediatrycznej PLTR
 

258

News ofthe EAR
 

261

RÓŻNE
 

 

Sprawozdania, recenzje, listy, errata                          196, 202, 206, 209, 218, 236, 240, 243

 

 

 

 
 

Copyright © 2016