Strona główna » 1998 2

1998 2

A+ A-
 

Rok 1998, Numer: 2
 

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
 

 

B. Pruszyński
Strategia rozwoju radiologii polskiej na przełomie XX i XXI wieku

 

71

PRACE ORYGINALNE
 

 

L. Cyryłowski, K. Kordowski, Z. Domański, J. Ślosarek, I Kojder, S. Janik
Doświadczenia własne w leczeniu nieoperacyjnych tętniaków wewnątrzczaszkowych embolizacją spiralami odczepialnymi mechanicznie
 

75

T. Wróblewski, O. Rowiński, S. Polański, G. Maiek, P. Małkowski, J. Pawlak, B. Michałowicz, B. Pruszyński
Sródnaczyniowa obliteracja żylakówprzełyku w czasie TIPS jako leczenie wspomagające w krwotokach przełyku u chorych na marskość wątroby. Doniesienie wstępne
 

80

K. Zasada-Cedro, G. Cieślińska-Wilk, J. Lubiński, A. Tołoczko, Z. Sych
Badania profilaktyczne sutka poszerzone o wywiad genetyczny. Część I. Badania przesiewowe
 

83

K.Zasada-Cedro,G. Cieślińska-Wilk, J. Lubiński, A. Tołoczko, Z. Sych
Badania profilaktyczne sutka poszerzone o wywiad genetyczny. Część II. Mastopatia włóknisto-torbielowata
 

88

E. Maciejewska, B. Góraj, U. Bartodziej
Zastosowanie spiralnej tomografii komputerowej z wielopłaszczyznową rekonstrukcją obrazu w ocenie guzków jajnika wykrytych w badaniuultrasonograficznym
 

92

M. Kubicki, B. Góraj
Ocena metody fast-FLAIR w diagnozowaniu guzów wewnątrzczaszkowych u dzieci
 

96

B. Szyguła, Z. Kalina, P. Haczkiewicz
Badania ultrasonograficzne tętnicy podłopatkowej
 

99

B. Górecka-Szyld, G. Cieślińska-Wilk, A. Sikorski, T. Kardel-Mizerska, M. Słojewski
Zastosowanie ultrasonografu dopplerowskiej w kolorze w diagnostyce żylaków powrózka nasiennego i monitorowaniu skuteczności leczenia operacyjnego
 

102

A. Smereczyński
Rozpoznanie sonograficzne przepuklin powłok brzusznych
 

106

F. Czerwiński, E. Tomasik, A. Mahaczek-Kordowska
Tętnica grzbietowa, stopyu płodów ludzkich
 

109

F. Czerwiński, T. Sulisz, A. Pudło, B. Badowicz, D. Kozerawski
Badania gęstości mineralnej kości promieniowej płodów ludzkich metodą DEXA
 

111

KAZUISTYKA
 

 

R. Pietura, W. Krzyżanowski, J. Walawski, B. Grzechnik
Czasowy filtr do żyły głównej dolnej jako nowa metoda zapobiegania zatorowości płucnej
 

113

PRACE POGLˇDOWE
 

 

D. Chomicka, B. Pruszyński, Z. Rammo
Zastosowanie do badań naczyniowych dwutlenku węgla jako środka cieniującego
 

117

M. Al-Noukkari, B. Pruszyński
Hydrosonografia nowa metoda w diagnostyce nowotworów jelita grubego

119

 

 

 
 

Copyright © 2016