Strona główna » 1997 4

1997 4

A+ A-
 

Rok 1997, Numer: 4

PRACE ORYGINALNE
 

 

A. Tarnowska, A. Biejat, K. Potocka, B. Werner, A. Czerniejewska-Szlendak, M. Marzinek-Dąbrowska
Przeznaczyniowe zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego
 

263

Z. Domański, L. Cyryłowski, J. Kordowski, B. Archimowicz Cyryłowska , P. Prowans, K. Krzyślak, G. Szumiłowicz
Wczesne wyniki przezskórnej angioplastyki balonowej jako metody przyczynowego leczenia zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej
 

266

S. Polański, G. Małek, B. Pruszyński
Ultrasonograficzna kontrola stanu żyły podobojczykowejw przebiegu przewlekłego cewnikowania
 

271

DONIESIENIE WSTĘPNE
 

 

J. Libiszewski, Z. Boroń, H. A. Kasprzak, A. Smuczyński
Leczenie wewnątrznaczyniowe tętniaków tętnic mózgowych przy użyciu spirali odczepialnych
 

273

PRACE ORYGINALNE
 

 

R. Poniatowska, J. Gajda, A. Pytlewski, P. Kozłowski, A. Członkowska
Choroba Wilsona w badaniu metodą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej
 

276

M. Kubicki, B. Gór a j, K. Zakrzewski, L. Polis
Nietypowy obraz TK gwiaździaków podwyściółkowych olbrzymiokomórkowych w mózgu u dzieci
 

279

B. K. Pawlak, W. Adamczyk, W. Smoczyk
Przerwanie ciągłości żyły głównej dolnej
 

282

B. K. Pawlak, W. Adamczyk, W. Smoczyk
Wrodzone przerwanie ciągłości łuku aorty
 

285

M. Zukowska, A. Doboszyńska, B. Pruszyński
Radiologiczna ocena miąższu płucnego u chorych z twardziną układową
 

288

A. Jakubowska, M. Brzewski, B. Wierzbowska, M. Marusak, A. Marciński, A. Biejat, Z. Majkowska, M. Sieniawska
Hiperechogenne piramidy u dzieci studium kliniczno-ultrasonograficzne
 

292

A.Smereczyński
Zwiększona ruchomość Nerek w badaniu usg
 

296

E. Dziewulska
Pierwotny chłoniak sutka, obraz radiologiczno-kliniczny
 

298

K. Moroń, R. Rutowski, S. Misterka, A. Ciesielska, M. Szumarska, K. Zimmer
Zanik kostny kończyn górnych u chorych z wysokimi uszkodzeniami nerwów obwodowych, w tym splotu ramiennego
 

303

F. Czerwiński, I. Teul, K. Zasada-Cedro
Morfologiczna ocena zatok szczękowych na podstawie zdjęć radiologicznych czaszek średniowiecznych i współczesnych
 

308

PRACA POGLĄDOWA
 

 

H. Rozmysłowicz, J. Kochan, Z. Boroń
Samouszkodzenia problem diagnostyczny i terapeutyczny więziennej służby zdrowia
 

311

KAZUISTYKA
 

 

W. Guz, S. Klimek, A.Samojedny
Mnogie krwiaki śródmózgowe maskujące zmiany przerzutowe
 

314

E. Sokolska, M. Harat, J. Furtak, J. Landowski, W. Narolski, b. Kitliński
Przypadek współistnienia krwiaka przymózgowego i pierwotnego złośliwego nowotworu mózgu
 

316

K. Rybak, K. Krzyślak, J. Peregud-Pogorzelski
Inwazyjna aspergiloza płuc u dziecka z nawrotem ostrej białaczki limfoblastycznej
 

318

A.Brodkiewicz, A. Puchalska, W. Podraza, A. Walecka, J. Fydryk
Korowy przerost kości u niemowląt zespół Caffeya-Sibermana
 

320

M. Brzewski, A. Marciński
Brak bliższej części kości udowej (opis przypadku)
 

322

Rykaczewski, A. Fiećko-Wolańska, M. Nowakowski
Kamienie wewnątrzmosznowe-obraz ultrasonograficzny
 

324

STRESZCZENIE PRACY HABILITACYJNEJ
 

 

W. Lasek
Próba określenia norm wymiarów Komór bocznych mózgu za pomocą przezciemiączkowego badania sonograficznego u zdrowych noworodków w pierwszej dobie po urodzeniu
 

326

HISTORIA
 

 

B. Gonet
Epokowe odkrycie promienie Röntgena -100 lat temu w Polsce
 

328

ALBUM RADIOLOGÓW POLSKICH
 

 

Z. Boroń
WiktorSucharski (19091979)
 

330

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
 

332

KRONIKA PLTR
 

339

ROŻNE
 

 
recenzje, sprawozdania, komunikaty, streszczenia 270, 275, 302,313,323,325,327,331,338,340

 

 

 
 

Copyright © 2016