Strona główna » 1997 3

1997 3

A+ A-
 

Rok 1997, Numer: 3
 

PRACE ORYGINALNE
 

 

B. K. Pawlak, W. Adamczyk, M. Ziembowski, E. Rohde, S. Rowiński
Leczenie choroby niedokrwiennej serca metodą przezskórnej śródnaczyniowej plastyki tętnic wieńcowych
 

175

B. K. Pawlak
Przezskórne usuwanie ciał obcych z układu sercowo-naczyniowego
 

180

B. K. Pawlak, W. Adamczyk, W. Smoczyk
Zespół Bland-White-Garlanda
 

184

M. Karasek, J. Garcarek, K. Jarnicki, P. Szyber
Powikłania po przezskómym drenażu dróg żółciowych
 

187

M. Gołębiowski, E. Łuczywek, A. Pfeffer, M. Barcikowska
Analiza objętościowa struktur hipokampa w badaniu MR pacjentów z otępieniem typu Alzheimera
 

190

H. Rozmysłowicz, Z. Boroń
Wodogłowie i zanik mózgu w obrazie tomografii komputerowej (część III). Poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej
 

195

A.Kościesza, K. Drabik, E. Tobolska, S. Przasnek
Zastosowanie rekonstrukcji 3D w diagnostyce wybranych schorzeń OUN u dzieci
 

197

R. Poniatowska, R. Krawczyk, A. Koziarski, P. Kozłowski, J. Podgórski
Nerwiakowłókniakowatość typu 2 obraz mózgu i kręgosłupa w badaniu metodą rezonansu magnetycznego
 

200

S. Bryc, J. Złomaniec, W. Krupski
Trójwymiarowe rekonstrukcje TK w badaniach zmian urazowych kręgosłupa
 

203

A. Smereczyński
Warunki badania i anatomia usg jelita grubego
 

208

A. Smereczyński
Ocena raka jelita grubego w sonografii przezbrzusznej
 

211

A. Smereczyński
Własne doświadczenia z obrazowaniem usg zmian zapalnych jelit
 

214

A. Drop, L. Buk, J. Michalak, E. Jezierska, L.
Smajkiewicz Guzy nabłonka przejściowego miedniczek i kielichów nerkowych
 

218

P. Gutowski, A. Falkowski, I. Wiernicki, G. Cieślińska-Wilk
Ocena ultrasonograficzna dynamiki powiększania się tętniaka aorty brzusznej
 

222

E. Kotecka-Sowińska, D. Gulczyńska
Ultrasonografia przezprzełykowa śródpiersia u chorych z nowotworami płuc
 

225

ARTYKUŁ DYSKUSYJNY
 
 

M. Pędich, E. Jurkiewicz, A. Sokołowska
Wieloetapowe embolizacje rozległych obwodowych wad naczyniowych
 

230

DONIESIENIE WSTĘPNE
 
 

W. Lasek, M. Grzegorzewski
Zmiany przeciążeniowe układu ruchu u sportowców wysokiego wyczynu w obrazie radiologicznym
 

230

KAZUISTYKA
 
 
A. Cieszanowski, K. Lerch, T. Nadolski
Pourazowy tętniak rzekomy tętnicy segmentalnej Nerki leczony embolizacją
 

233

M. Gołębiowski, E. Szwejda, Z. Bilip-Boniecka
Obustronny naczyniakomięśniakotłuszczak nerek u chorej ze stwardnieniem guzowatym
 

235

HISTORIA
 
 

A.Marciński
Skąd się wzięliśmy? 45-lecie powstania Katedry i Zakładu Radiologii Pediatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie
 

237

ALBUM RADIOLOGÓW POLSKICH
 
 
Zbigniew Stanisław Kubrakiewicz
 

243

Streszczenia z piśmiennictwa
 

245

KRONIKA PLTR
 
 

K. Wermeński
O potrzebie standaryzacji badań radiologicznych
 

249

U. Grzesiakowska
Standaryzacja badań KT klatki piersiowej dla poszukiwania przerzutów nowotworowych
 

250

M. Tacikowska
Propozycje standaryzacji badań TK w guzach kości
 

251

ROŻNE
 
 

Recenzje, streszczenia, komunikaty, sprawozdania 179, 186, 197,227,232,234, 253, 255

 

 
 

Copyright © 2016