Strona główna » 1997 2

1997 2

A+ A-
 

Rok 1997, Numer: 2

PRO MEMORIA
 
 

A.Marciński
Czy pacjent jest przedmiotem?
 

83

ALBUM RADIOLOGÓW POLSKICH
 
 

W. S. Trybowski
Wiktoria Maria Werkenthin (1901-1944)
 

86

PRACE ORYGINALNE
 
 

B. K. Pawlak, W. Adamczyk
Obrazowanie kardiomiopatii metodą rezonansu magnetycznego
 

90

B. K. Pawlak, W. Adamczyk
Następstwa zawału serca w obrazie rezonansu magnetycznego
 

94

B. K. Pawlak, W. Adamczyk
Obrazowanie tętniaków aorty metodą rezonansu magnetycznego
 

98

Smereczyński, J. Królewski
Techniki obrazowania oponowych torbieli wewnątrzkrzyżowych
 

103

H. Rozmysłowicz, Z. Boroń
Wodogłowie i zanik mózgu w obrazie tomografii komputerowej (część II). Poszerzenie układu komorowego
 

107

L. Romanowski, A. Ziemiański, I. Kraśny, J. Czubak
Ocena stawu ramiennego metodą MR i usg. Badania porównawcze
 

110

A.Falkowski, G. Cieślińska-Wilk
Przydatność ultrasonografu doplerowskiej w kolorze w diagnostyyce guzów ślinianek i guzów przerzutowych szyi
 

113

L. Stefańczyk, B. Orawiec, A. Niwald, R. Majka, M. Grałek
Toksokaroza zmiany oczne w obrazie ultrasonograficznym
 

117

L. Stefańczyk, M. Mysior, M. Kaszyński, M. Kunecki
Obwodowe pourazowe tętniaki rzekome: obrazowanie metodą kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej
 

120

P. Gutowski, R. Wysocki, G. Szumiłowicz, Z. Domański, M. Cnotliwy
Diagnostyka zakażenia protezy naczyniowej w odcinku aortalno-biodrowym
 

124

L. Stefańczyk, S. Jędrzejczyk, J. Wilczyński, T. Petryński
Zakrzepica żylna w okresie ciąży i połogu czas wystąpienia, lokalizacja i rozległość procesu w świetle badań ultrasonograficznych
 

128

A, Walecka, Z. Domański
Sprawność ultrasonografu w diagnostyce chorób płuc i opłucnej
 

131

M. Olszewicz-Dukaczewska, B. Pruszyński
Kliniczna ocena stanowiska do zdjęć klatki piersiowej Amber
 

134

KAZUISTYKA
 
 

M. Andrejkova, A. Czermińska-Kowalska, K. Kozłowski
Karłowatość zmienna
 

138

W. Błaż, S. Wisz
Zespół włosowo-nosowo-palcowy u 11-letniej dziewczynki z chorobą Perthesa
 

141

T. Macias, A. Iwaszkiewicz-Pawłowska, J. Popko, J. Oleński
Problem dysplazji włóknistej na podstawie obserwacji własnych
 

143

PRACE POGLĄDOWE
 
 

M. Rzeszowska-Sieczka, W. Krzyżanowski, M. Szczerbo-Trójanawska
Filtry stałe żyły głównej dolnej
 

145

W. Krzyżanowski, M. Rzeszowska-Sieczka, M. Szczerbo-Trojanowska
Zapobieganie zatorowości płucnej za pomocą filtrów stałych żyły głównej dolnej
 

149

M. Szajner
Zastosowanie dotętniczej Trombolizy w leczeniu obwodowych stanów niedokrwiennych
 

154

Wojciechowski, K. Iwaszkiewicz
Mammorgafia laserowa diagnostyka przyszłości?
 

160

KRONIKA PLTR
 
 
Sprawozdania
 

166

RÓŻNE
 
 

recenzje, informacje, listy, sprawozdania 93,112,116,119,127,130,137,142,162,164,

 

 
 

Copyright © 2016