Strona główna » 1997 1

1997 1

A+ A-
 

Rok 1997, Numer 1
 

B. Pruszyński
Mikołaj Ludwik Brunner
 

3

PRACE ORYGINALNE
 

 

O. Rowiński, M. Jaworski, M. Januszewicz, T. Wróblewski, B. Michałowicz, B. Pruszyński
Wewnątrzwątrobowe przetoki wrotnosystemowe wytwarzane z dostępu przez żyłę szyjną wewnętrzną. Technika i wstępne wyniki

 

7

S. Polański, B. Pruszyński
Rola ultrasonografu dopplerowskiej w wytwarzaniu wewnątrzwątrobowych przetok wrotno-systemowych
 

11

B. Pruszyński, O. Rowiński, D. Suyprynowicz, T. Grochowiecki, T. Tołłoczko
Przeztętnicza stymulacja trzustki (ASVS) jako metoda umiejscawiania hormonalnie czynnych gruczolaków
 

15

M. Stajgis, P. Skrzywanek, A. Karwowski
Modyfikacja metody embolizacji żylaków powrózka nasiennego
 

18

P. Skrzywanek, M. Stajgis, A, Karwowski
Wstępne wyniki leczenia żylaków powrózka nasiennego zmodyfikowaną metodą sklerotyzacji
 

20

G. Cieślińska-Wilk
Badania ultrasonograficzne dopplerowskie w kolorze gruczołu tarczowego. Część I - diagnostyka różnicowa
 

24

B. Niewiadomska-Stolarz , S. Malanowska, L. Sęk, P. Stafiej, M. Wejner
Badanie usg tętnic kończyn dolnych metodą kolorowego Dopplera. Porównanie wyników badań usg z arteriografią
 

29

J. Polaków, J. Krejza, R. Tołwiński, A. Kuryliszyn-Moskal, S. Szulc
Ultrasonograficzna ocena reumatoidalnego zapalenia stawów z wykorzystaniem metody wzmocnionego kolorowego Dopplera (doniesienie wstępne)
 

33

A.Smereczyński
Tętnice prawej nerki obrazowane sonograficznie
 

35

E. Fabiszewska, K. Pachocki, J. Tołwiński
Stan i ocena techniczna mammografow w Polsce
 

38

S. Kabula, Z. Ruprecht, M. Burzyńska- Makuch, W. Lasek, Z. Boroń
Mastopatia cukrzycowa doniesienie wstępne
 

42

J. Pilch-Kowalczyk
Taktyka postępowania radiologicznego w przypadkach zmian hipodensyjnych OUN, stwierdzanych w tomografii komputerowej
 

45

KAZUISTYKA
 

 

R. Kozlowska, I. Kusiak, J. Moskal, M. Stusińska, Z. Boroń, W. Czechowicz
Liczne i rozlane zwapnienia łagodne w sutkach
 

49

K. Kordecki, E. Tarasów, S. Szulc
Przypadek pourazowej przetoki tętniczo-żylnej tętnicy szyjnej zewnętrznej, leczonej metodą embolizacji
 

51

Z. Bieganowska-Klamut, P. Wieczorek, E. Dybiec, M. Kostrzewa
Torbiele pajęczynówki środkowego dołu czaszkowego
 

53

K. Zasada-Cedro, G, Cieślińska-Wilk, J. Lubiński
Badania przesiewowe kobiet z rodzin z dziedzicznym rakiem sutka
 

55

SYMPOZJUM
 

 
Diagnostyka obrazowa stanów zapalnych u dzieci Łódź 18-19.10.1996 (streszczenia referatów)
 
60-67

KRONIKA PLTR
 

70

RÓŻNE
 

 

recenzje, informacje, listy, sprawozdania 14, 32, 41, 44, 48, 52, 59,68,69,70,71, 72,73

 
 

 
 

Copyright © 2016