Strona główna » 1996 4

1996 4

A+ A-
 

Rok 1996, Numer: 4
 

PRACE ORYGINALNE  

A.Tarnowska, K. Potocka, A. Czerniejewska- Szlendak, M. Pleskot
Przezskórna plastyka balonowa zwężonej zastawki tętnicy płucnej u noworodków i niemowląt z zespołem Fallota
 

279

A.Biejat
Przydatność ultrasonografu w rozpoznawaniu zmian zapalnych w jamie brzusznej i dzieci
 

282

T. Biegański, M. Niedworok, E. Kołacz-Krzeszewska, E. Śpiewak, I. Płaneta-Małecka
Obraz radiologiczny płuc u dzieci w przebiegu toxocarosis canis zespołu larwy trzewnej wędrującej
 

288

E. Gruchalska, J. Gruchalski, A. Marciński
Ureterocele ektopowe u dzieci trudności rozpoznawcze
 

291

S. Kabuła, M. Burzyńska-Makuch, A. Purzycka, W. Lasek, Z. Boroń
Zmiany w gruczołach sutkowych u dzieci i dorastającej młodzieży
 

295

A.Marciński
Odrębności diagnostyki ultrasonograficznej w pediatrii. A może dzieci należy badać inaczej niż dorosłych (artykuł dyskusyjny)
 

297

B.Samson, J. Walecki, L. Pawlicka, E. Marszałek
Ocena stopnia zaawansowania raka płuc na podstawie badania TK I MR
 

304

M. Jastrzębska
Strategie postępowania diagnostycznego w ocenie zaawansowania i monitorowaniu leczenia raka przełyku
 

310

J. Pałucki, U. Grzesiakowska
Pozaszkieletowy szpiczak zlokalizowany w twarzoczaszcze i szyi
 

316

Z. Pasiński
Nowoczesna diagnostyka zmian niewyczuwalnych palpacyjnie w badaniu klinicznym w gruczole piersiowym rozpoznawanych za pomocą mammografiii biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej stereotaktycznej
 

320

Wojciechowski, W. Chmielewska, J. Gołębiewski, R. Pykało, E. Koźmińska
Guzy nerek korelacja między badaniem histopatologicznym a obrazem tomografii komputerowej
 

326

P. Grzanka, W. Sraga, B. Jarząb, J. Dobrowolski
Wartość tomografii komputerowej w badaniu chorych leczonych operacyjnie z powodu raka zróżnicowanego tarczycy
 

329

S. Bryc, J. Złomaniec, W. Krupski, M. Łosicki
Złożone uszkodzenia urazowe stawów biodrowych I kości miednicy w obrazach trójwymiarowej rekonstrukcji przestrzennej TK/3D/
 

332

U. Grzesiakowska, M. Tacikowska
Złamania przeciążeniowe zagadnienia róźnicowodiagnostyczne, obraz radiologiczny
 

336

A.Żyluk, J. Kordowski
Porównania przydatności badania radiologicznego i statycznej scyntygrafii kostnej w diagnostyce algodystrofii pourazowej
 

340

P. Sosnowski, Z. Pawlak, A. Ziemiański
Przydatność różnych metod radiologicznych w diagnostyce naczyniaka jamistego oczodołu
 

345

Siwiński, A. Ziemiański
Wartość diagnostyczna wskaźnika łuku więzadła krzyżowego tylnego w rozpoznaniu obrażeń więzadła krzyżowego przedniego
 

349

Z. Kalina, B. Szyguła
Zastosowanie kliniczne nowej techniki kolorowego obrazowania przepływu angiografii ultrasonograficznej
 

352

M. Burzyńska-Makuch, D. Motyl, W. Lasek, S. Kabuła, Z. Boroń
Sialografia przy pomocy techniki subtrakcji cyfrowej
 

355

W. Lasek, M. Grzegorzewski, W. Rajewski, E. Nartowicz, Z. Boroń
Nabyta torbielowatość nerek w ich schyłkowej niewydolności u chorych dializowanych
 

358

A.Smereczyński
Analiza morfologii sonograficznej odchyleń rozwojowych żyły głównej dolnej i żyły nerkowej lewej w 200 przypadkach
 

360

F. Czerwińki, T. Sulisz, I. Teul, D. Miklaszewska
Ocena morfologiczna zatok czołowych na podstawie zdjęć radiologicznych czaszek średniowiecznych i współczesnych
 

363
PRACE POGLˇDOWE
 
 

Dowźenko, M. Gołębiowski, B. Pruszyński
Materiały embolizujące stosowane w neuroradiologii interwencyjnej
 

367

R. Pacho, B. Pruszyński, L. Grabowska
Techniczne i metodyczne podstawy spiralnej tomografii komputerowej
 

371

H. Rozmysłowicz, Z. Boroń
Wodogłowie i zanik mózgu w obrazie tomografii komputerowej przegląd poglądów i definicji (część I)
 

374

A.Smereczyński, Z. Domański
Gaz jako ważny czynnik wspierający rozpoznanie usg
 

376
TECHNIKA
 
 

Motyl, M. Burzyńska-Makuch, W. Lasek, A. Krzyżanowski, A. Maślanka, Z. Boroń
Badanie jelita cienkiego metodą dwukontrastową przy pomocy urządzenia własnej konstrukcji do automatycznego podawania środków cieniujących
 

380
REFERATY
 
 

Z. Bem, M. Sąsiadek
Analiza porównawcza różnych metod obrazowania w diagnozowaniu patologii naczyń wewnątrzczaszkowych
 

382

W. Paprzycki, J. Grądzki, W. Kociemba
Rezonans magnetyczny w diagnostyce wad naczyniowych mózgowia porównanie skuteczności diagnostycznej różnych technik badania
 

387

M. Sąsiadek
Mielografia rezonansu magnetycnzego w schorzeniach kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
 

391

Hendrich, M. Sąsiadek
Mielografia i mielo-KT w diagnostyce urazowych uszkodzeń splotu ramiennego

 

394

W. M. Trojanowski
Kontrast czy kontrastowość
 

397

G. Tomala-Łoś, J. Ihnatowicz, J. Dobrowolski
Wykorzystanie metod cyfrowego przetwarzania obrazu do poprawy czytelności urografii i cystouretrografii u dzieci

 

400
IN MEMORIAM
 
 

J. Dobek, J. Zajgner
Bronisława Jadwiga Wygodzka-Lipska (1922-1996)

 
 

405
ARTYKUŁ SPONSOROWANY  
125 lat firmy Schering, od "Zielonej apteki" do międzynarodowego koncernu 412
ROŻNE  

Recenzje, informacje, listy, sprawozdania 287, 294,309, 315, 335, 348, 351, 366, 373, 386, 390, 399

 

 
 

Copyright © 2016