Strona główna » 1996 3

1996 3

A+ A-
 

Rok 1996, Numer: 3
 

PRACE ORYGINALNE
 

 

J. Kordowski, Z. Domański, J. Ślósarek, S. Janik, L. Cyryłowski
Własne doświadczenia w embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych balona- mi odczepialnymi
 

171

L. Stefańczyk, K. Zakrzewski, Z. Kaurzel, M. Kazanek
Kolorowa ultrasonografia dopplerowska w monitorowaniu wyników leczenia przetok tętniczo-jamistych (doniesienie wstępne)
 

177

L, Stefańczyk, J. Okreszewski, J. Kreisel, J. Piontek, A. Górski
Przetoka aortalno-jelitowa jako powikłanie po operacjach naprawczych tętnic: Obraz w badaniach radiologicznych
 

180

L. Stefańczyk, J. Kreisel, M. Kowalska
Miażdżycowe owrzodzenie aorty brzusznej obraz w badaniach radiologicznych
 

184

J. Zieleniewski, W. Zieleniewski, J. M. Ballesteros, J. Burgeno
Ultrasonografia dopplerowska w ocenie przyczyn bezmoczu we wczesnym okresie po prze-szczepieniu nerki
 

188

G. Cieślińska-Wilk, B. Górecka-Szyld, K. Zasada. A. Sikorski, T. Kardel-Mizerska, A. Tołoczko
Badania dopplerowskie w kolorze w dia- gnostyce chorób jąder

 

192

J. Polaków, S. Szulc
Ocena zastosowania subtrakcji w badaniu przepływu krwi w naczyniach krwionośnych metodą kolorowego Dopplera (doniesienie wstępne)
 

197

P. Bażowski, E. Kluczewska, J. Baron, A. Zymon-Zagórska, J. Gibińska, Z. Zieliński, A. Lorenc-Giec, I. Krawczyk
Ocena własnych wskazań do ponownej angiografii mózgowej w przypadku samoistnych krwotoków podpajęczynówkowych
 

199

A.Biejat, M. Brzewski, A. Jakubowska, Z. Majkowska, A. Marciński
Ultrasonografia w rozpoznawaniu i monitorowaniu ostrego zapalenia wy- rostka robaczkowego i jego powikłań u dzieci
 

203

K. Iwaszkiewicz
Wartość sonomammografii w roz- poznawaniu przedklinicznych litych zmian w sutku
 

208

A.Smereczyński
Warunki badania i anatomia usg mostka
 

213

A.Smereczyński, J. Gabriel
Złamania mostka w obrazach usg
 

216

Z. Domański, S. Kowalik, L. Halczyk-Kowalik, R. Wysocki
Wartość tomografii komputerowej w roz- poznawaniu dysplazji włóknistej kości czaszki
 

219

J. Piontek, B. Góraj, M. Staniszewska
Badanie kości skroniowej metodą spiralnej TK o niskich warunkach ekspozycji technika
 

223

J. Piontek, A. Makowski, B. Góraj, A. Makowska-Piontek
Spiralna tomografia komputerowa w diagnostyce przedoperacyjnej wrodzonych wad uszu
.
 

227

KAZUISTYKA
 

 

L. Stefańczyk
Rola ultrasonografii w ocenie odcinkowego odwarstwienia błony wewnętrznej tętnic obwodowych rzadkiej przyczyny niedokrwienia
 

232

K. Iwaszkiewicz
Przerzuty do sutka. Prezentacja trzech przypadków
 

235

PRACE POGLĄDOWE
 

 

M. Brzewski
Czy zdjęcia rentgenowskie czaszki są konieczne w diagnostyce urazów głowy dzieci?
 

238

M. Gołębiowski, A. Dowżenko, A. Matek, G. Małek, B. Pruszyński
Niedokrwienie centralnego układu nerwowego. Znaczenie współczesnych metod obrazowych w ustalaniu wskazań do leczenia operacyjnego
 

244

A.Marciński, M. Brzewski
Diagnostyka obrazowa urazów układu moczowego u dzieci
 

249

I.Mirwa-Tomczyk, G. Cieślińska-Wilk, M. Kubiak, J. Makocki
Gruźlica odoskrzelowa w obrazach radiologicznych
 

259

REFERAT
 

 

J. Kuźnicki, D. Leitner
Systemowe podejście do zagadnień zapewnienia jakości w obrazowaniu radiologicznym
 

264

Warszawskie Zakłady Fotochemiczne FOTON Spółka Akcyjna
  

267

Recenzje, informacje, listy, sprawozdania ..... 176, 183, 202, 218,231,234,270

 

 
 

Copyright © 2016