Strona główna » 1996 2

1996 2

A+ A-
 

Rok 1996, Numer: 2
 

NISKOOSMOLALNE ŚRODKI CIENIUJˇCE W RADIODIAGNOSTYCE
 

 

Konferencja
 
 

70-121
Sesja I Problemy medyczne i socjalne związane z wprowadzeniem niskoosmolalnych środków cieniujący
 
72-96

Wprowadzenie
 

72

A.Trevisan
Radiologia włoska: od wprowadzenia miejscowych środków cieniujących do współczesnych reform
 

75

J.M. Grenu
Rozwój światowego rynku środków kontrastowych
 

80

W. Krause
Aspekty niskoosmolalnych jodowych środków kontrastowych
 

84

L. Smajkiewicz
Dylematy radiologa wobec współ- cześnie stosowanych jonowych środków cieniujących poszukiwanie wzorca postępowania
 

88

S.R. Halwa
Zgoda pacjenta na podanie środka kon- trastowego. Opinia lekarza i opinia pacjenta
 

93
Sesja II Problemy medyczno-prawne
 
97-106

Wprowadzenie
 

97

L. Kubicki
Problem zgody na badania radiologiczne
 

98

M. Safian
Kilka aspektów prawnych odpowiedzialności lekarskiej
 

100

Dyskusja
 

103
Sesja III Diagnostyka i leczenie zaburzeń w Następstwie śródnaczyniowego stosowania środków cieniujących
 
107-121

Wprowadzenie
 

107

T. Łazowski, E. Mayzner-Zawadzka
Diagnostyka i leczenie zaburzeń w następstwie śródnaczyniowe- go stosowania środków cieniujących
 

108

M. Gaca, S.R. Halwa
Wskazania do profilaktyki i leczenia objawów ubocznych jonowych środków kontrastowych
 

112

J. Manitius, P. Rutkowski
Nefrotoksyczność środków kontrastowych
 

114

Dyskusja
 

118

PRACE ORYGINALNE
 

 

W. Lasek, W. Beuth, H. Kasprzak, Z. Boroń, M. Grzegorzewski
Poszerzenie układu komorowego u osób po operacji tętniaka śródczaszkowego w okresie odległym w badaniu KT
 

122

D. Łosowska-Kaniewska, B. Góraj, J. Niedzielski
Zastosowanie techniki spiralnej tomografii komputerowej oraz wielopłaszczyznowych rekonstrukcji w diagnostyce wad odbytu
 

125

K. Pietroń, T. Wolski, J. Toczołowski, W. Kąt W. Lasek, W. Beuth, H. Kasprzak, Z. Boroń M. Grzegorzewski
Eniargement ofcerebral ventricu - cieniującego ze śluzem roślinnym do kontrastowego badania dróg łzowych
 

128

Z. Bieganowska-Klamut, A. Papierkowski
Espumisan 40 jako czynnik likwidujący gazy jelitowe w badaniach kontrastowych układu moczowego u dzieci
 

130

KAZUISTYKA
 

 

M. Brzewski, D. Piotrowski, A. Marciński
Dysplasia epiphysealis hemimelica (choroba Trevora)
 

134

A.Smereczyński, J. Gabriel, S. Rupiński
Dwa przypadki pęknięcia prawej kopuły przepony po tępym urazie
 

136

KRONIKA PLTR
 

138-157

L. Smajkiewicz
"Polski Przegląd Radiologii" w latach 1990-1995 ocena czasopisma
 

152

INMEMORIAM
 

 

R. Marciniak
Zygmunt Milewicz (1907-1996)
 

159

A.Marciński
Jaques Sauvegrain
 

160

RÓŻNE
 

 

Recenzje, informacje, listy, sprawozdania 74, 79, 83, 87, 96,138, 158,159,161

 


 

 

 
 

Copyright © 2016