Strona główna » 1996 1

1996 1

A+ A-
 

Rok 1996, Numer: 1
 

K. Niezabitowski
Pionier radioloii w Polsce-Zygmunt Grudziński
 

3

PRACE ORYGINALNE
 

 

A. Kasperlik-Zatuska, J. Słowińska-Srzednicka, J. Walecki, J. Brzeziński, B. Migdalska, W. Jeske, A. Brzezińska, A. Makowska, W. Bonicki
Badania rezonansu magnetycznego przysadki w nawrotowej chorobie Cushinga
 

4

J. Białkowski, B. Karwot, M. Pawelec-Wojtalik, M. Kowalska, M. Szkutnik, M. Wojtalik, L. Goldstein
Ocena unaczynienia płucnego u dzieci ze złożonymi wadami serca i zespoleniem Blalock-Taussig: nowe zastosowanie cewnika "tętnica piersiowa wewnętrzna"

 

8

M. Brzewski, K. Potocka, A. Marciński, A.Biejat
Diagnostyka ultradźwiękowa śródpiersia noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży. Część I. Wskazania, metodyka badania, anatomia ultrasonograficzna
 

11

K. Potocka, M. Brzewski, A. Marciński, A.Biejat
Diagnostyka ultradźwiękowa śródpiersia noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży. Część II. Ultrasonograficzne badanie grasicy
 

15

M. Brzewski, K. Potocka, A. Marciński, A.Biejat
Diagnostyka ultradźwiękowa śródpiersia noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży. Część III. Guzy śródpiersia
 

21

T. Biegański, B. Kamer, E. Majecka, A. Lange
Analiza zmian radiologicznych w mykoplazmatycznym zapaleniu płuc u niemowląt i małych dzieci. Część I
 

25

T. Biegański, W. Wroński, E. Majecka, I.Płaneta-Małecka
Cechy radiologiczne zapalenia płuc wywołanego przez Mycoplasma pneumoniae u dzieci. Część II
 

29

T. Biegański, M. Drożdż
Pseudohypoparathyreoidismus: czy zmiany kostne mają cechy niedoczynności czy nadczynności przytarczyc?
 

33

T. Biegański, E. Majecka
Bronchografia u noworodków i niemowląt przy pomocy iotrolanu: wrodzone wady tchawicy i oskrzeli
 

36

H. Markiewicz, K. Thun-Szretter, B. Łakomiec, E. Mańkowska, P. Mikliński
Skuteczność diagnostyczna współczesnych metod obrazowania radiologicznego schorzeń dużych gruczołów ślinowych
 

39

A.Smereczyński, Z. Domański
Znaczenie badania usg w diagnostyce przerzutów nowotworowych w żebrach
 

43

SKRÓT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 

 

L. Cyryłowski
Ocena wyników celowanej fibrynolizy strep- tokinazą połączonej z przezskórną angioplastyką balonową w leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych
 

46

P. Jankowski, K. Marczewski
Zapomniane próby zastosowań terapeutycznych promieni Roentgena w materiałach Polskiego Przeglądu Radiologicznego z lat 1925-1938

 

52

PRACA POGLĄDOWA
 

 

J. Landowski, S. Maciak, E. Sokólska, T. Kurkiewicz
Trójwymiarowa rekonstrukcja obrazów tomografü komputerowej metoda 3D w diagnostyce układu kostno-szkieletowego
 

55

KAZUISTYKA
 

 

A.Smereczyński, J. Gabriel:
Kamienie żółciowe w jamie otrzewnowej po cholecystektomii laparoskopowej
 

 

A.Walecka, I. Kojder, P. Nowacki
Przydatność badania ultrasonograficznego w rozpoznawdniu guzów tkanek miękkich w oparciu o dwa przypadki włókniaka i nerwiakomięsaka
 

60

E. Sokólska, T. Kurkiewicz, M. Harat
Przypadek torbieli naskórkowej centralnego układu nerwowego trudności diagnostyczne
 

62

RÓŻNE
 

 

Recenzje, korespondencja 7, 14, 20, 28, 42, 59, 61

 

 

 

 
 

Copyright © 2016