Strona główna » 1995 4

1995 4

A+ A-
 

Rok 1995, Numer: 4

PRACE ORYGINALNE

 

R. Poniatowska, A. Pytlewski, J. Ryterski, P. Kozłowski
Guzy dysontogenetyczne kanału kręgowego w badaniu metodą rezonansu magnetycznego
 

167

G. Rejnowski, R. Poniatowska, P. Kozłowski
Krwiaki nadtwardówkowe, wewnątrzkanałowe w badaniu metodą MR 
 

171

W. Otto, O. Rowiński, B. Pruszyński, A. Karwowski
Rekanalizacja tętnicy udowej powierzchownej laserem Nd:YAG
 

174

L. Cyryłowski, J. Kordowski, Z. Domański, M. Brzesko, G. Szumitowicz, K. Krzyślak
Wczesne powikłania celowanej fibrynolizy streptokinazą i przezskórnej angioplastyki balonowej w leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych
 

178

J. Zieleniewski, R. Leal, J. Solą, W. Zieleniewski
Wartość biopsji aspiracyjnej w diagnostyce chorób narządów klatki piersiowej wyniki 1450 badań z lat 1982-1991
 

181

S. Kabuta, I. Trzcińska, W. Lasek, W. Goszczyński, M. Nawrót, Z. Boroń
Nowotwory mózgowia u dzieci i młodzieży do 18. roku życia rozpoznane w tomografii komputerowej
 

185

L. Stefańczyk, J. Kreisel, J. Chrząstek, B. Góraj
Spiralna tomografia komputerowa z przestrzenną rekonstrukcją wielopłaszczyznową w diagnostyce tętniaków tętnic kończyn dolnych: porównanie z osiową tomografią komputerową
 

188

R. Pietura, T. Jargietto, M. Szczerbo-Trojanowska
Zastosowanie ultrasonografii w ocenie przetok dializacyjnych
 

192

G. Cieślińska-Wilk, K. Zasada, A.Tołoczko
Wartość badań ultrasonograficznych dopplerowskich w kolorze w diagnostyce chorób sutka
 

197

B. Benendo-Kapuścińska, L. Sęk, J. Rezulski, J. Wataszewski
Limfocele po przeszczepieniu nerki problem diagnostyczny czy terapeutyczny
 

202

L. Stefańczyk, M. Mysior, A. Wojciechowski, S. Jędrzejczyk
Przepływ w tętnicach ocznych i środkowych siatkówki w przypadkach krytycznego ograniczenia drożności tętnic szyjnych ocena z zastosowaniem kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej
 

205

A.Smereczyński
Warunki badania i anatomia usg części chrzęstno-kostnych żeber
 

209

Smereczyński, J. Gabriel
Obrazy usg tępych urazów klatki piersiowej
 

213

A.Smereczyński
Ocena sonograficzna drenażu żylnego dołu pęcherzyka żółciowego
 

217

A.Smereczyński
Własne doświadczenia z obrazowaniem usg wrzodów trawiennych
 

221

D. Gościcka, G. Wilk, P. Flisiński, S. Żółtowski, M. Szpinda
Angiometria tętnic szyjnych wspólnych u płodów ludzkich
 

224

W. Lasek, Z. Boroń, R. Kabaciński
Badanie radiologiczne kośćca Władysława F. Czerwiński, W. Tudaj, K. Pilarczyk, W. Kozik: Unaczynienie tętnicze jajowodów w świetle badań angiograficznych
 

229

F. Czerwiński, A. Mahaczek-Kordowska, E. Tomasik
Punkty kostnienia żuchwy u płodów ludzkich
 

232
PRACA POGLˇDOWA
 
 

E. Franek
Radiologiczne kryteria rozpoznawania Nefropatii analgetycznej
 

235
KAZUISTYKA
 
 

O. Rowiński, M. Jaworski, B. Pruszyński
Przezcewnikowa wybiórcza embolizacja tętniaków tętnicy śledzionowej
 

238

D. Suprynowicz, J. Pawlak, O. Rowiński. P. Małkowski
Embolizacja przetoki tętniczo-żylnej w guzie pierwotnym wątroby u chorego z marskością wątroby powikłaną krwotokami z żylaków przełyku
 

240

S. Kabuła, M. Grzegorzewski, Z. Ziętek, W. Lasek, Z. Wolski, Z. Boroń
Przypadek rzadkiej lokalizacji guza olbrzymio- komórkowego
 

243

A.Chojnowski, M. Tomaszewski
Zastosowanie środków kontrastowych w nowoczesnej diagnostyce obrazowej
 

245
RÓŻNE
 
 

Listy do redakcji, streszczenia, recenzje, sprawozdanie: 170, 187, 208, 212, 220, 223, 226, 234. 252

 

 
 

Copyright © 2016