Strona główna » 1995 2

1995 2

A+ A-
 

Rok 1995, Numer: 2

PRACE ORYGINALNE

 

M. Gołębiowski, Maria Barcikowska, Anna Pfeffer
Zmiany w istocie białej mózgu w obrazie tomografii kompulerowej u pacjeniów z objawami otępienia
 

61

Beala Tokarska, Ewa Mierzejwska, Marianna Taraszewska, Barbara Bobek-Billewicz
Analiza obrazu radiologicznego w operowanych przypadkach raka drobnokomórkowcgo płuca
 

65

Jacek Heciak, Urszula Grzesiakowska
Diagnostyka zmian torbielowatych w sutkach metodą sonomammograficzna i pneumocystograficzną
 

69

Zofia Bicganowka-Klamut, Ewa Dybicc. Paweł Wieczorek, Hanna Charamicz-Bartir
Diagnostyka ultrasonograficzna krwawień do nadnerczy u noworodków
 

72

Andrzej Żyluk. Janusz Kordowski
Przydatność badania radiologicznego w diagnostyce pourazowej algodystrofii kończyny górnej
 

74

Zdzisław Boroń. Marek Grzegorzewski, Władysław Lasek. Andrzej Florkowski
Obraz radiologiczny szkieletu Anny Wazówny
 

78

Florian Czerwiński Iwona Teul, Beata Badowicz, Krystyna Zbiec
Wybrane wskaźniki antropometryczne twarzoczaszki a rodzaj penumatyzacji wyrostka sutkowatego kości skroniowej
 

81
PRACE POGLˇDOWE
 
 

Andrzej Smereczyński
Głowica jako kliniczne narzędzie sonografistyczne
 

83

Andrzej Ziemiański, Włodzimierz Borkowski
Badanie tętnic nerkowych metodą MR: nowe możliwości techniczne
 

86

KAZUISTYKA
 

 

Anna Walecka, Andrzej Sikorski, Mirosław Kordowski, Jan Lubiński
Obustronny guz nerki oncocytoma
 

90

Robert Juszkat, Tadeusz Jurczykowski, Andrzej Ziemiański, Fryderyk Pukacki
Przetoka tętniaka aorty brzusznej do żyły głównej dolnej  
 

92

Władysław Lasek, Hanna Rozmysłowicz, Zdzisław Boroń
Tłuszczak mózgu
 

94

Andrzej Żyluk. Janusz Kordowski
Nieudana próba leczenia popromiennego zwężenia odbytnicy za pomocą poszerzania balonem
 

96

Jerzy Zieleniewski, Julia Camps, Wojciech Zieleniewski
Przypadek łagodnego guza sutka w badaniu mammograficznym i ultradźwiękowym
 

98

Tadeusz Biegański. Andrzej Makowski
Dysplazja czołowo-przynasadowa
 

100

Andrzej S. Chojnowski, Leszek Królicki, Magdalena Pauk, Joanna Ciszewska
Badanie narządu wzroku z zastosowaniem rezonansu magnetycznego oraz paramagnetycznych środków kontrastowych
 

103
IN MEMORIAM
 
110

Różne (sprawozdania, recenzje, komunikaty) 64. 68, 77, 89, 93, 95, 99, 102. 111, 112

 

 
 

Copyright © 2016