Strona główna » 1994 3, 4

1994 3, 4

A+ A-
 

Rok 1994, Numer: 3, 4
 

MATERIAŁY ESDIR
 

 

ESDIR activily
past, present and future
 

171

G. Wilms, P. Van Hecke, Ph. Demaerel. G. Marchal, A.L. Baerl
Krwotok wewnątrzczaszkowy w obrazie MR 1,5 T: wprowadzenie
 

175

Marco Leonardi, Antonino Layaroni, Federi- co Resta, Agostino Beltinelli, Fabrizio Abelli, Giuliano Fabris
Przezskórne leczenie przepukliny jądra miażdżystego
 

182

Marco Leonardi, Antonino Lavaroni, Federico Resta, Agostino Bettinelli, Fabrizio Abel- li, Giuliano Fabris
Chemioterapia dotętnicza guzów mózgu
 

188

G. Wilms, M. Lammenes, Ph. Demaerel
Zaburzenia migracji neuronowej
 

191

M. Gallucci. O. Migliori. E. Aylan. I. Aprile, B. Orlandi
Choroby jąder podstawy mózgu w wieku dziecięcym aspekt neuroradiologiczny
 

194

M. Gallucci. P. Torlori Donati, B. Orlandi, I. Aprile, O. Migliori
Choroby pediatryczne istoty białej
 

198

G. Rodesch, P. Lasjaunias, A. Berenstein
Czynnościowa anatomia naczyniowa kręgosłupa i rdzenia kręgowego
 

200

G. Rodesch, P. Lasjaunias. A. Berenstein
Embolizacja tętniczo-żylnych wad naczyniowych rdzenia kręgowego
 

204

G. Rodesch. P. Lasjaunias
Fizjopatologia i semiologia przetok tętniczo-żylnych w obrębie opony twardej. Zadania terapii wewnątrznaczyniowej
 

209

Sten Cronquist
Wodogłowie i zanik
 

213

Sten E. Cronqvist
Rozpoznanie choroby zwyrodnieniowej szyjnego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa
 

216

PRACE ORYGINALNE
 

 

Tomasz Jargiełło, Maciej Szajner. Marzena Janczarek, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Leczenie krwotoków z górnego odcinka przewodu pokarmowego metodami radiologii zabiegowej

218

Andrzej Kukuła. Marek Janas, Tadeusz Mielecki, Adam Wicher, Jan Szechiński
Wybór metody oceny stopnia osteoporozy w badaniu KT
 
 

222

Andrzej Kukuła, Marek Janas, Tadeusz Mielecki, Adam Wicher, Jan Szechiński
Własne doświadczenia w ocenie stopnia osteoporozy w badaniu KT
 
 

226

Georg Arentowicz, Edward Czerwiński. Zygmunt Domański
Ilościowa ocena obrazu radiologicznego żuchwy
 
 

230

Bogusława Benendo-Kapuścińska. Lesław Sęk, Włodzimierz Chmielewski. Beata Kozłowska-Boszko, Liliana Gradowska
Wartość badań radiologicznych i ultrasonografii w powikłaniach urologicznych u biorców nerki przeszczepionej
 

234

Andrzej Smereczyński, Józef Gabriel
Sonografia we wgłobieniu jelit
 

239

Andrzej Smereczyński, Józef Gabriel
Sonografia w diverticulitis
 

242

Stanisława Kabuła, Renata Sujkowska, Małgorzata Burzyńska-Makuch, Jadwiga Szabo–Moskal, Zdzisław Boroń, Witold Czechowicz
Miejsce mammografii i sonomammografii w diagnostyce guzów liściastych sutka
 

245

Marek Sąsiadek
Wewnątrzkomorowe guzy mózgowia w obrazie KT
 

249

Zdzisław Boroń
Pro memoria przyczynek do historii radiologii polskiej
 

253

ARTUKUŁY REDAKCYJNE
 

 

Marek Gołębiowski, Maria Barcikowska
Zespoły otępienne. Porównanie obrazu klinicznego i neuroradiologicznego 
 

255

Andrzej Marciński
Czy w 1994r. Cystouretrografia mikcyjna należy nadal do podstawowych badań w diagnostyce zakażenia układu moczowego u dzieci
 
 

261
KAZUISTYKA
 
 

Bogna Pawlak, Iwona Fijuth, Magdalena Durlik
Gruźlica nerek rozpoznana u chorej po przeszczepieniu nerki
 

269

Zdzisław Boroń, Hanna Rozmysłowicz, Stanisław Kabuta, Ferdynand Tyloch, Janusz Tyłoch
Torbielowate zapalenie miedniczek i moczowodów
 

271

Stanisława Kabuła, Elżbieta Stefaniak, Małgorzata Burzyńska-Makuch, Zdzisław Boroń
Druzy tarczy nerwu wzrokowego w obrazie tomografii komputerowej
 

273

RÓŻNE
 

 

(sprawozdania, komunikaty, recenzje, streszczenia) 169, 181, 193, 197, 203, 215, 221, 225, 233, 238, 241, 244, 252, 260, 270, 279

 

 
 

Copyright © 2016