Strona główna » 1994 1, 2

1994 1, 2

A+ A-
 

Rok 1994, Numer: 1, 2
 

PRACE ORYGINALNE

 

J. Bukowski
Przezskórny drenaż dróg żółciowych monitorowany usg i rtg
 

1

R. Syberyjski, Z. Domański, L. Cyryłowski
Zastosowanie streptokinazy i przezskórnej angioplastyki w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych
 

6

A Walecka, D.Jeżewski
Biopsja zmian śródmóz- gowych przez ubytki kostne pod kontrolą ultrasonografu
 

9

T. Kryst-Widźgowska, P.Kozłowski, R. Poniatowska
Heterotopia istoty szarej mózgu w obrazie MR
 

13

M.Gołębiowski, M. Barcikowska, A. Pfeffer-Baczuk, R,Łuczywek
Znaczenie tomografii komputerowej w obserwacji klinicznej pacjentów z chorobą Alzheimera

16

M. Lasek, M. Borzyńska-Makuch, S. Pilecki, M. Grzegorzewski, Z. Boroń
Wydłużenie i poszerzenie tętnicy podstawnej w obrazie KT

20

A.Ziemiański, K. Pecold, P. Sosnowski, W. Paprzycki, R. Juszkat
Radiologiczne objawy choroby Hippel-Lindau

24

U. Łebkowska, W.Łebkowski, J.Skowroński
Diagnostyka ultrasonograficzna Lędźwiowej przepukliny jądra miażdżystego

28

M.Stajgis, W. Paprzycki
Postępowanie diagnostyczne w obrębie jamy brzusznej u chorych z chorobą Hodgkina

31

M. Stajgis, W. Paprzycki
Porównanie wartości ultrasonografii i limfografii w ocenie zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych z ziarnicą złośliwą

35

M. Stajgis, W. Paprzycki
Porównanie wartości ultrasonografii i limfografii w ocenie zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych z ziarnicą złośliwą

39

U. Grzesiakowska, E. Dziewulska
Znaczenie tomografii komputerowej w planowaniu napromieniania i monitorowania przebiegu raka żołądka

42

P. Kordek,M.Studniarek,M.Zielińska, H. Saryusz-Wolska, J.Hejwowska
Zastosowanie badań KT i usg w ocenie rozległości raka szyjki macicy

45

G. Cieślińska-Wilk, M. Borowski, M. Słomianko-Winnicka
Trudności w diagnostyce zmian sutka po operacjach plastycznych z zastosowaniem silikonu

49

J. Bieniek, A. Birecka
Obraz radiologiczny wszczepów porowatej ceramiki korundowej do kości

52

Z. Bieganowska-Klamut, M. Karska, A. Papierkowski, P. Wieczorek, E. Dybiec, B.Moszyńska
Hyperostoza korowa nie- mowlęca zespół Cafley-Silvermann

56

J. Heciak, U. Grzesiakowska
Zmiany kostne w przewlekłej mocznicy

59

S. Mokrzyński, D.Chlubek,T.Mikulski, Z. Machoy
Zastosowanie badań mikrodensytometrycznych do oceny wpływu fluoru na mineralizację kości płodów

62

S. Kabuła, J.Jagodzińska, L.Buławska, M.Burzyńska-Makuch, Z. Boroń
Zmiany rozrostowe łagodne twarzoczaszki w obrazie radiologicznym

65

B. K. Pawlak, W. Adamczyk, S. Rowiński
Ilościowa ocena czynności lewej komory serca zapomocą cyfrowej wentrykulografii subtrakcyjnej

69

B. Wojtycha-Kwaśnica, S. Leszczyński, M. Mian, A. Mydłowska
Obraz radiologiczny zmian płucnych wywołanych zakażeniem bakteryjnym u chorych na AIDS i nosicieli wirusa HIV

73

B. Wojtycha-Kwaśnica, S. Leszczyński, M. Mian, A. Mydłowska
Zapalenie płuc wywoływane przez pneumocystis carinii w przebiegu AIDS

77

K.Grabowski, U.Zaleska-Dorobisz, K.Moroń
Obraz radiologiczny klatki piersiowej u chorych po zamostkowym wytworzeniu sztucznych przełyków

83

M. Paściak, J. Dobrowolski
Oznaczanie wartości przodoskręcenia kości udowej u dzieci metodą ultrasonograficzną

86

A.Walecka, A. Brodkiewicz
Zapalenie pęcherzyka żółciowego u dzieci

89

A.Smereczyński, J. Gabriel
Stosunki topograficzne połączenia piersiowo-brzusznego w sonografii

91

A.Smereczyński, J.Gabriel
Powietrze w jamie brzusznej rozpoznawane sonograficznie

94

Z. Jurczykowski, A. Ziemiański, J. Berro
Ściana tętniaka aorty brzusznej w badaniu ultrasonograficznym

97

B. Benendo-Kapuścińska, L. Sęk
Sonogra- fia dopplerowska w zakrzepicy żylnej nerki przeszczepionej

100

A.Janc
Porównanie metod histerosalpingo- grafii i laparoskopii w badaniu drożności jajowodów

102

E. Araszkiewicz, M. Lachwacka-Krawczyk, R.Lutyński
Zastosowanie dozymetrów termoluminescencyjnych MTS-N do oceny stopnia narażenia personelu medycznego na działanie promieniowania rentgenowskiego

104

K. Krzysiak
Własna metoda wykreślania na zdjęciach czaszki prostokątnego pola napromieniania zmiany chorobowej mózgu

107

R. Bogusławska-Staniaszczyk, A.Krzeski, J.Mastalerski
Anatomia radiologiczna zatok przynosowych w obrazach tomografii komputerowej dla potrzeb chirurgii endoskopowej

109

F. Czerwiński, A. Mierzwa, K. Michalczyk
Topografia tętnicy środkowej długiej Mózgu

114

PRACE KAZUISTYCZNE

 

Z. Bem
Anomalia żyły głównej dolnej - kontynuacja przez żyłę nieparzystą

117

Ch. M. Fock, G. Ranner, D. Szolar, F.Beaufort-Spontin, E. Posch, Ch. Kugler
Choroba Caroli-Grumbacha: analiza porównawcza wartości sprawności różnych metod diagnostycznych w różnicowaniu dwóch jej postaci

119

M. Kozak, Z. Boroń, H. Osiński
Wieloletnia obserwacja dziecka płci żeńskiej z chorobą Olliera

122

B. Daniel, W. Ciuka, K. Hulej, M. Umiński, A.Kram
Carcinoma hepatocellulare fibrolamellare opis przypadku

124

K. Brosowski, J.Gołębiewski
Obraz nerki gąbczastej w badaniu usg i KT współistniejącej z rakiem jasnokomórkowym

126

SKRÓT PRACY HABILITACYJNEJ

 

A.Smereczyński
Diagnostyka ultrasonograficzna odchyleń rozwojowych żyły głównej dolnej i żyły nerkowej lewej

128

SKRÓT PRACY DOKTORSKIEJ

 

V. Sokolska
Przydatność tomografii Komputerowej w diagnostyce zmian ogniskowych wątroby

132

PRACE POGLˇDOWE

 

M.Jastrzębska, A. Szawłowski
Typy radiologiczne zaawansowanego raka przełyku propozycja nowego podziału

136

M. Kot, G.Cieślińska-Wilk, A. Falkowski
Współczesne metody badań głębokiej zakrzepicy żylnej kończyn dolnych

138

A.Żyluk
Zmiany radiologiczne w zespole Sudecka (pourazowej algodystrofii) kończyny górnej

141

REFERAT

 

K. Herma n, S. Dyczek, J. Kołodziejski, W. Szklarski, A. Stelmach
Rak płuc - znaczenie ultrasonografii oraz biopsji cienkoigłowej narządów jamy brzusznej

144

TECHNIKA

 

B. Kuźniewski, K. Krzysiak
Nowy aparat stereotaktyczny do izocentrycznego napromieniania mózgowia

146

P. Kazior
Podpórka zabezpieczająca dren teflonowy (venflon) przed wypadnięciem z tętnicy

148

SPRAWY RODZINNE

 

Profesor Stanisław Leszczyński laureatem

150

Profesor Roland Felix doktorem honoris causa

151

Dr med. Jan Kosmowski laureat Medalu im. prof. W. Zawadowskiego

152

Prof. Kazimierz Pietroń 40 lat pracy

153

IN MEMORIAM

 

Zbigniew Sadowski

154

RÓŻNE

 

(sprawozdania, komunikaty, recenzje, listy) l2, 23, 82, 85, 121, 123, 125, 131, 140, 143, 147, 149, 155

 

 
 

Copyright © 2016