Strona główna » 1993 3, 4

1993 3, 4

A+ A-
 

Rok 1993, Numer: 3, 4
 

PRACE ORYGINALNE
 
 

K. Pachocki, Z. Różycki:
Stan diagnostycznych aparatów rentgenowskich w Polsce. Typy i rok produkcji
 

65

P. Sosnowski, W. Paprzycki:
Obrazowanie drogi wzrokowej metodą rezonansu magnetycznego-anatomia, technika badania
 

69

J. Grądzki, S. Nowak, W. Paprzycki:
Diagnostyka obrazowa czaszkogardlaków
 

72

J. Grądzki, W. Paprzycki, R. Jankowski, S. Nowak:
Tomografia rezonansu magnetycznego w ostrych urazach kręgosłupa i rdzenia kręgowego
 

76
A. Ziemiański, J. Kruczyński, J. Bruszewski:
Uszkodzenie łąkotek i wiązadeł krzyżowych w stawie kolanowym w badaniu MR i artroskopii

 
81

J. Grądzki, W. Paprzycki, E. Krzyżagórska, R. Wąsko, A. Warenik-Szymankiewicz: Badania KT hiperprolaktynemii
 

85

Z. Bem:
Pierwotne nowotwory opłucnej w obrazie KT
 

89

W. Lasek, D. Motyl, K. Motyl, S. Molski, Z. Boroń:
Ocena zgodności badania KT z obrazem śródoperacyjnych tętniaków aorty brzusznej i piersiowo-brzusznej
 

92
A. Walecka, R. Wysocki:
Sprawność badania ultrasonograncznego mózgowia przez ubytki kostne w porównaniu z tomografią komputerową
95

A. Modrzejewski, M. Borowski, G. Cieślińska-Wilk:
Ocena zgodności wyników badania ultrasonograficznego z rozpoznaniami śródoperacyjnymi podczas cholecystektomii laparoskopowej
 

99

G. Cieślińska-Wilk, A. Sikorski, T. Kar- del-Mizerska, J. Klonek, A. Falkowski, J. Podolski, L. Cyryłowski:
Zastosowanie badań ultrasonograficznych dopplerowskich w kolorze w diagnostyce przedopreacyjnej nowotworów nerek
 

102

M. Studniarek, A. Juszczyński, M. Ga- dziński, A. Pinet
Dopplerowska ultrasonografia w ocenie przyczyny zaburzeń czynności przeszczepów nerek w porównaniu z badaniem histopatologicznym
 

106

A. Birecka:
Informatyczny System Dokumentacji Badań Ultrasonograficznych narządów jamy brzusznej ULTRASON w diagnostyce "ostrego brzucha"
 

110
A. Birecka:
Stany pourazowe diagnostyka ultrasonograficzna "ostrego brzucha" w systemie ULTRASON
 
114

A. Birecka:
Ostre zapalenie trzustki analiza komputerowa objawów ultrasonogra- ficznych w systemie ULTRASON
 

117

A. Birecka:
Żółtaczki problem diagnostyczny ostrych dyżurów chirurgicznych (komputerowa analiza danych w systemie ULTRASON)
 

121

E. Czekajska-Chebab, L. Smajkiewicz, A. Drop, I. Kołodziej, I. Bartler, E. Jezier- ska, D. Mika:
Chłoniaki złośliwe nieziarnicze możliwości i granice diagno- styki radiologicznej
 

124

K. Iwaszkiewicz
Rak sutka u mężczyzn w badaniu mammograficznym
 

129

K. Iwaszkiewicz:
Obraz ginekomastii w mammografii
 

132

G. Cieślińska-Wilk:
Rentgenodiagnostyka nowotworów okolicy podniebienia twardego. Część I guzy umiejscowione na podniebieniu twardym

136

G. Cieślińska-Wilk:
Rentgenodiagnostyka nowotworów okolicy podniebienia twardego. Część II guzy wychodzące z okolic anatomicznie przyległych do podniebienia twardego
 

140

F. Czerwiński, B. Badowicz, I. Teul, K. Zbiec:
Pneumatyzacja wyrostka sutkowego kościskroniowej u człowieka w świetle badań radiologicznych i antropometrycznych
 

144

DONIESIENIA WSTĘPNE
 

 

K. Krzysiak:
Lokalizacja Strereotaktyczna i naświetlanie guzów mózgu
 

147

M. Sąsiadek:
TOMOS II wspomagane komputerem różnicowanie obrazów KT mózgowia
 

149

PRACE KAZUISTYCZNE
 

 

A. Modrzejewski, J. Butkiewicz, K. Czernicki, M. Borowski, A. Sikorski: Skojarzenie endoskopii z laparoskopią i litotrypsją pozaustrojowąw leczeniu kamicy pęcherzyka i przewodu żółciowego wspólnego
 

152

J. Zieleniewski, W. Zieleniewski:
Przypadek podwójnego pęcherzyka żółciowego w badaniu cholecystograficznym i ultradźwiękowym
 

155

SKRÓT PRACY DOKTORSKIEJ
 

 

A. Krzyształowski:
Przydatność przeglądowego badania KT w przedoperacyjnej ocenie kanału kręgowego na poziomie przepukliny jądra miażdżystego w lędźwiowym odcinku kręgosłupa
 

157

ARTYKUŁ DYSKUSYJNY
 

 

J. Kuźnicki, D. Leitner, A. Zdzienicka:
Model zintegrowanego zarządznia jakością obrazowania w placówkach radiologicznych
 

162

PRACE POGLˇDOWE
 

 

B. Gonet:
Wolne rodniki w zdrowiu i chorobie
 

165

B. Benendo-Kapuścińska, L. Sęk:
Sonografia dopplerowska w ocenie zwężenia tętnicy nerki przeszczepionej
 

169

TECHNIKA
 

 

Z. Różycki, K. Pachocki:
Badania jakości w diag-nostyce rentgenowskiej. Kontrola działania przesłon głębinowych I. Metoda
 

172

Z. Różycki, K. Pachocki:
Badania jakości w diagnostyce rentgenowskiej. Kontrola działania przesłon głębinowych II. Badanie i wyniki
 

175

P. Prentki:
Angiografia trójwymiarowa w rezonansie magnetycznym
 

179

REFERATY
 

 

A. Chojnowski:
Magnevist pierwszy paramagnetyczny środek kontrastowy
 

181

A. Chojnowski:
Środki kontrastowe w nowoczesnej diagnostyce obrazowej
 

187

KOMUNIKATY

68, 135, 139, 148, 154, 156,164

SPRAWOZDANIA

80, 84, 88, 91, 105, 113, 120, 171, 174, 178, 191

 

 
 

Copyright © 2016