Strona główna » 1993 1, 2

1993 1, 2

A+ A-
 

Rok 1993, Numer: 1, 2
 

PRACE ORYGINALNE

 

B.Bobek-Billewicz, J. Mechlińska - Baczkowska, O. Billewicz:
Wartość KT w rozpoznaniu i ocenie krwawienia podpajęczynówkowego
 

1

A. Smereczyński:
Ocena zdjęć rentgenowskich kręgosłupa problem nadal aktualny
 

6

PRACE KAZUISTYCZNE
 

 

J. Jankowski, I. Piszczak, C. Ramlau, A.Ziemiański, B. Pawlak, R. Juszczak, M. Litwiniuk:
Guz serca w przebiegu raka jasnokomórkowego nerki opis przypadku
 

9

J. Pilch-Kowalczyk, E. Kluczewska, J. Baron, A. Życiński, M. Mandera:
Przypadek rzekomego guza rdzenia Kręgowego u dziewczynki w okresie remisji białaczki mieloblastycznej
 

11

M. Napiontek, I. Kraśny:
Współczulna dystrofia odruchowa u dziecka
 

13

P. Sosnowski, L. Sikorski, A. Ziemiański:
Przypadek pourazowego przemieszczenia śledziony do klatki piersiowej
 

15

J. Klonek, G. Wojciechowski, R. Kostyrka, J. Kordowski:
Podwójna torbiel trzustki
 

17

HISTORIA
 

 

B. Pruszyński:
Radiologia warszawska w latach 1896-1939
 

19

Z. Boroń:
Pro memoria
 

23

R. Marciniak:
Początki radiologii amerykańskiej
 

24

B. Pruszyński:
Niektóre mniej znane okoliczności wykrycia promieni X
 

27

TECHNIKA
 

 

B. Pruszyński:
Kilka refleksji na temat postępu techniki medycznej i jego skutków dla radiologii polskiej
 

29

Pruszyński, E. Fabiszewska, J. Tołwiński, B. Gwiazdowska, W. P. Stelmaszczyk:
Wybrane testy kontroli jakości w rentgenowskiej tomografii komputerowej
 

31

P. Prentki:
Skan spiralny w tomografii komputerowej
 

35

P. Prentki:
Niektóre problemy wyboru pola magnetycznego do badań MR
 

38

REFERATY
 

 

K. Niezabitowski:
Rozważania o przyszłości radiologii
 

40

J. Nielubowicz, S. Polański, T. Gawałkiewicz, T. Brzeziński, J. Kiwior:
Postępy w doraźnej diagnostyce ostrych schoschorzeń jamy brzusznej
 

43

SPRAWY RODZINNE
 

 

J. Zajgner:
Jan Dobek
 

46

IN MEMORIAM
 

 

J. Dziukowa:
Janusz Buraczewski
 

49

R. Marciniak:
Jan Jakub Smulewicz
 

50

B. Pruszyński:
Stanisław Goryń
 

51

KRONIKA I INFORMACJA
 

52

STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
 

 

R. Bogusławska-Staniszczyk:
Radiologiczno-kliniczna ocena późnych następstw urazów czaszkowo-mózgowych
 

55

I.Batycka-Ugorska:
Przydatnośc tomografii komputerowej w rozpoznawaniu raka nerki i ocenie stadium zaawansowania nowotworu
 

57

ARTYKUŁY REDAKCYJNE
 

 

K . Marlicz:
Czego współczesny gastrolog oczekuje od radiologa?
 

59

F. Czerwiński:
Zmienność przebiegu tętnicy szyjnej zewnętrznej i jej gałęzi u człowieka
 

61

 

 
 

Copyright © 2016