Strona główna » 1992 3, 4

1992 3, 4

A+ A-
 

Rok 1992, Numer: 3, 4

PRACE ORYGINALNE

 

J. Bukowski:
Ropnie wątroby leczenie metodą drenażu przezskórnego pod kontrolą ultrasonografu
 

65

M. Szczerbo-Trojanowska, P. Rakowski, J. Kowalski:
Leczenie krwotoków z dolnego odcinka przewodu pokarmowego celowanym dotętniczym wlewem wazopresyny
 

69

J. Walecki, Z. Rączka, M. Bekiesińska, A. Szaniawska:
Ocena kliniczna przezczaszkowej sonografii dopplero-wskiej w przypadku zaburzeń krążenia mózgowego
 

73

A. Dowżenko, W. Bonicki, W. Koszewski, W. Jeske:
Metody cewnikowania zatok skalistych dolnych w celu pobierania próbek dla oznaczania poziomu ACTH w chorobie Cushinga
 

78

M. Gołębiowski, A. Koziarski, R. M. Pluta:
Tomografia komputerowa mózgu w przypad kach nerwiakowłókniakowatości typu 2
 

81

B. Daniel, A. Gusta, H. Teodorczyk:
Odległe obserwacje dynamiki zniekształceń kanału kręgowego po złamaniu kręgów
 

85

A. Smereczyński, J. Gabriel:
Klinika a sonografia jamy brzusznej
 

88

E. Stefanowicz, M. Szczerbo - Trojanowska, M. Janczarek:
Embolizacja tętnic biodrowych wewnętrznych w leczeniu krwawień z raka szyjki macicy u chorych przed i po radioterapii
 

90

G. Cieślińska-Wilk, A. Modrzejewski, M. Strusiński, M. Słomianko -Winnicka, A. Falkowski:
Ocena ultrasonograficzna układu żółciowego w leczeniu kamicy metodą cholecystektomii laparoskopowej
 

93

A. Walecka, W. Olszewski, J. Bukówski, T. Tuziak:
Sprawność badania ultrasonograficznego guzów jamy brzusznej, klatki piersiowej, szyi, tkanek miękkich, głowy i kości oceniona na podstawie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej
 

96

J. Kołacz, S. Dyczek, H. Górska, J. Ryś, A. Gruchała, W. Szklarski:
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą ultrasonografu w rozpoznawaniu mnogich nowotworów
 

99

F. Czerwiński:
Zmienność przebiegu tętnicy tarczowej górnej u płodów ludzkich
 

101

M. Tacikowska, J. Łyczek:
Nowotwory popromienne w przebiegu ziarnicy złośliwej
 

104

B. Gonet:
Witamina C jako zmiatacz wolnych rodników generowanych promieniowaniem Roentgena
 

107

J. Walecki, J. Brzeziński, P. Dobkowski, L. Królicki:
Angiografia rezonansu magnetycznego wprowadzenie do metody i zastosowania kliniczne
 

110

J. Tołwiński, B. Fabiszewska, B. Gwiazdowska, J. Dziukowa:
Pomiary i ocena dawek otrzymanych przez pacjentki podczas badań mammograficznych
 

110

M. Jastrzębska, A. Szawłowska, Z. Salamon, J. Walecki, J. Dziukowa:
Ocena zaawansowania zmian i monitorowania leczenia raka piersiowego odcinka przełyku doniesienie wstępne
 

114

PRACE KAZUISTYCZNE
 

 

B. Daniel, H. Teodorczyk, R. Dadej, W. Gorczyca:
Stwardnienie guzowate (choroba Bourneville'a-Pringle'a)

118

M. Pietrzak, B. Kozłowski, B. Zgorzalewicz:
Rezonans magnetyceny w podostrej zmartwiającej encefalomielopatii (chorobie Leigha) opis przypadku
 

122

S. Kabuła, H. Rozmysłowicz , A. Kołan:
Nawracające krwawienia śródczaszkowe u dziecka z hemofilią
 

124

KOMUNIKATY
 

80,87,92,103

SPRAWOZDANIA
 

84,109

LISTY
 

113,117,123,125

 

 
 

Copyright © 2016