Strona główna » 1991 3, 4

1991 3, 4

A+ A-
 

Rok 1991, Numer: 3 4  
 

PRACE ORYGINALNE  

J. Walecki, Z. Salomonka, I. Różycka, W.Perczyński, J.Brzeziński:
Tomografia rezonansu magnetycznego w diagnostyce wątroby; doświadczenia własne
 

69

M. Szlapin, B. Pruszyński, R. Szamowska:
Badanie płuc za pomocą tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości. Metoda badania i anatomia radiologiczna
 

73

Z. Bem, T. Kaniowski:
Analiza porównawcza wyników badań rutynowych i KT w trudnych diagnostycznie przypadkach guzów śródpiersia
 

76

G. Cieślińska-Wilk, M. Borowski, K. Ptaszyński:
Trudności diagnostyczne w mastopatii
 

81

I. Kojder, L.Herbowski, K.Nieza- bitowski, J.Ślósarek:
Odmienność sym- ptomatyki tętniaków olbrzymich
 

85

M. Sąsiadek, B. Hendrich, S. Piel - ka, R. Rutowski:
Skuteczność diagnostycz- na mielografii podpotylicznej w urazowych uszkodzeniach splotu ramiennego
 

88

I. Ścieszka, Z. Kalina: 
Badania dopplerowskie przepływu krwi w żyle wrotnej żyle śledzionowej w marskości wątroby
 

92

E. Nawrocka-Laskus, G. Małek, B. Pruszyński:
Ultrasonografia układu żylnego kończyn dolnych. Doniesienie wstępne
 

95

A. Smereczyński:
Obraz aorty zagiętej w badaniu ultrasonograficznym z dojścia bocznego
 

98

A.Birecka:
Wewnętrzne przetoki przewodu pokarmowego manifestacja ultrasonograficzna
 

101

G. Cieślińska-Wilk, H. Chmielewska:
Korelacja badań ultrasonograficznych z pantomografią czynnościową stawów skroniowo-żuchwowych
 

 

G. Cieślińska-Wilk, A. Michałowska-Sarosiek:
Przydatność patomografii w rozszczepach podniebienia
 

106

G. Cieślińska-Wilk:
Przydatność tomografii komputerowej w diagnostyce rozszczepów podniebienia twardego. Część I studium anatomiczno-radiologiczne
 

 

G. Cieślińska-Wilk:
Przydatność tomografii komputerowej w rozszczepach podniebienia twardego. Część II zastosowanie kliniczne
 

 

A.Drabek:
Wybrane problemy diagnostyki ultrasonograficznej w chorobach dróg żółciowych i trzustki w oparciu o wyniki leczenia operacyjnego
 

113

Z. Boroń, R. Kozłowska:
Próba oceny skuteczności ultrasonografii w diagnostyce niektórych chorób krtani
 

117

SPRAWOZDANIA

121,126
 

 
 

Copyright © 2016