Strona główna » 1991 1, 2

1991 1, 2

A+ A-
 

Rok 1991, Numer: 1 2
 

PRACE ORYGINALNE

 

J. Otfinowski, W. Gołda,W.Cyrul:
Porównanie metod Morine'a i Grafa w diagnostyce ultrasono- graficznej stawów biodrowych
 

1

A.Drabek, Z. Wawrzynek, M. Pardela, A.Urbaniak, R. Zbroński, T. Kowalski:
Ocena ultrasonograficzna głównych przyczyn żółtaczki mechanicznej
 

4

A.Birecka:
Obraz radiologiczny powikłań w narządach klatki piersiowej u chorych leczonych w oddziale intensywnej opieki medycznej
.
 

7

J. Ścieszka, Z. Kalina:
Sonografia dopplerowska w ocenie samoistnych wrotno-systemowych połączeń w marskości wątroby
 

11

S. Jędrzejczyk, M.Gebel:
Songraficznie monitorowana, przezskórna alkoholoterapia guzów wątroby doniesienie wstępne
 

14

A.Smerczyński:
Sieć mniejsza jako wskaźnik patologii nadbrzusza
 

17

W. Gorczyca, W. Olszewski, J. Bukowski, A. Walecka, B. Daniel, S. Woyke, K. Niezabitowski:
Porównanie skuteczności biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej trzustki i nerek monitorowanej tomografią komputerową i ultrasonografią
 

20

E. Dąbkowska, Z. Machoy, T. Mikulski, F. Czerwiński: 
Przydatność badań mikroden-sytometrycznych do wykrywania wczesnych zmian w składzie mineralnym kości zwierząt narażonych na emisje przemysłowe zawierające związki fluoru
 

24

B. Nowak, P. Świderski:
Analiza narażenia zawodowego na promieniowanie rentgenowskie
 

27

M. Drews, K. Strzyżewski, M. Wawrzywoda, B.Pawlak:
Wartość ultrasonografii w rozpoznawaniu i leczeniu wodogłowia ll
 

31

A.Birecka:
Ultrasonografia w pooperacyjnej diagnostyce układu żółciowego ll
 

39

J. Schilling:
Interpretacja badania ultrasonograficznego łożyska przodującego w II i III trymestrze ciąży ll
 

42

B. Bendo-Kapuścińska, W. Chmielewski, J. Gołębiowski, K. Iwaszkiewicz, B. Kozłowska- Boszko, S. Malanowska, B. Niewiadomska-Stolar , P. Stafiej:
Ocena dynamiki zmian w badaniach ultrasonograficznych w przypadkach cofania się ostrego odrzucania przeszczepu nerkowego

47

J. Ścieszka, Z. Kalina:
Sonografia dopple- rowska w ocenie nerki przeszczepionej
 

51

PRACA POGLˇDOWA
 

 

J. D. Irving:
Zastosowanie rozprężaczy metalowych Ginanturco
 

54

STRESZCZENIE PRACY HABILITACYJNEJ
 

 

A.Rakoczy:
Diagnostyka ultrasonograficzna trzustki próba obiektywizacji badania
 

54

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
 

60

RECENZJE
 

4,13,38,46

PRACA KAZUISTYCZNA
 

 

M. Słomka, M. Szczerbo-Trojanowska, B. Skrzydło-Radomańska:
Przypadek wrodzonej torbielowatości dróg żółciowych leczony plastyką balonową zespolenia przewodowo-jelitowego i drenażem zewnętrznym dróg żółciowych

66
 

 
 

Copyright © 2016