www.polradiologia.org

Radiologia w Polsce

Radiologia w Polsce

Radiology in Poland

 

Sponsor strony

W dniach 2-4 czerwca 2016, w Krakowie
odbędzie się 41. Zjazd PLTR

Ostateczny termin przesyłania streszczeń upływa w dniu 15 grudnia 2015

Możliwość uzyskania zniżek z tytułu członkostwa w PLTR będą mieli członkowie,
którzy opłaca składkę do dnia 31 grudnia 2015